Finansminister Anders Borg. Bild: Flickr
Finansminister Anders Borg. Bild: Flickr

Till årsskiftet vill alliansregeringen införa ett femte jobbskatteavdrag. Hur? Genom att försämra välfärden. Det berättade finansminister Anders Borg i en intervju i söndagens Agenda, som Dagens Arena har transkriberat.

Ledande ekonomer, den rödgröna oppositionen och regeringens egen expertmyndighet är eniga: Det går inte att sänka skatterna utan att försämra välfärden. Den borgerliga nationalekonomen Lars Calmfors skriver i sin gästkolumn i Dagens Nyheter på tisdagen att det krävs en tydligare debatt om det vägskäl vi nu står inför: Är vi beredda att minska det offentliga välfärdsåtagandet i utbyte mot lägre skatter?

Anders Borg verkar dela experternas och sina politiska motståndares analys. Hans svar är att dagens trygghetssystem är för starka, och att den offentliga sektorns nuvarande utgiftsnivå är en ”belastning på ekonomin”. Sveriges framtidsväg är i stället att konkurrera med länder som har låga skatter. Det beskedet gav finansministern i söndagens Agenda-intervju.

Stefan Löfven lovade så sent som i söndagens sommartal att han inte kommer att riva upp ett femte jobbskatteavdrag vid en eventuell valseger nästa höst. Men frågan är om han i så fall även är beredd att göra de oundvikliga nedskärningar som Borg nu är tydlig med att en alliansregering går till val på?

Läs den transkriberade Agenda-intervjun om det femte jobbskatteavdraget:

Anna Hedenmo: Konjunkturinstitutet säger att om ni sänker skatten med 16 miljarder, som ni vill göra, blir det höjda skatter senare?

Anders Borg: Det är inte den bedömning vi gör. Vi har sett hur kostnaderna för sjukförsäkring, försäkring och pensionssystem nu är på väg att öka kraftigt. Det är oerhört centralt att vi har en god kostnadskontroll.

Anna Hedenmo: Har ni det då?

Anders Borg: Det är viktigt att vi har ordning och reda och att vi säkrar att vi inte börjar luckra upp försäkringssystemet. Då knuffar det ut det mesta andra. Sverige har kanske det allra… är ett av de länder som har mest omfattande sociala trygghetsprogram. Vad vi behöver i Sverige är en politik som skyddar jobb, och då är det centralt att få in folk på arbetsmarknaden – och jobbar mer. Det är genom att få fler i arbete som vi klarar välfärden långsiktigt.

Anna Hedenmo: Fast vi blir allt fler äldre och Lars Calmfors och många oroar sig över det här. Hur ska man kunna se till att ha en välfärd för alla på några års sikt om man fortsätter att sänka skatten?

Anders Borg: Vi använder halva vår BNP till offentlig sektor, det är få länder som har en så stor offentlig sektor som Sverige. Det är klart att det också lägger en belastning på ekonomin. Om vi ska konkurrera med andra länder där skatterna är lägre, ja då finns det en anledning att tro att jobben växer långsammare här.

Anna Hedenmo: Men är det i så fall på bekostnad av välfärden?

Anders Borg: Nej, det har vi kunnat visa att det inte är på bekostnad av välfärden. Vi har ökat utgifterna på utbildning, på trygghetssystem och sjukvården under de här åren. Vi har kunnat sänka skatterna och ha god ordning i ekonomin. Men det bygger på att vi har haft god kontroll på försäkringssystemen. Låter man som Socialdemokraterna att trygghetssystemen öppnas, då trycker man i princip ut allt annat ur den offentliga ekonomin.