Migrationsminister Tobias Billström. Bild: Flickr
Migrationsminister Tobias Billström. Bild: Flickr

“Att gå in och säga att vi ska splittra familjer, att barnen ska vara kvar i det som föräldrarna har flytt ifrån, det kan inte jag acceptera.”

Moderaterna och migrationsminister Tobias Billström vill, eftersom antalet flyktingar blir fler som en konsekvens av kriget i Syrien, införa hårdare regler för anhöriginvandring.

Försörjningskravet infördes så sent som 2010 och innebär att en person med uppehållstillstånd måste visa att hen har både jobb och boende innan en make eller maka kan komma till Sverige som anhöriginvandrare. Nu ska det kravet skärpas, menar Billström, som anser att det görs för många undantag från kravet.
– Ja, det är en på tok för liten grupp som i dag omfattas av det i förhållande till den stora mängden människor som kommer som anhöriginvandrare i dag till Sverige, säger han till Sveriges Radios Ekot.

Antalet som kravet i praktiken berört är förhållandevis få, drygt 1 000 personer sedan april 2010.

Allianskollegorna i Folkpartiet och Centerpartiet vägrar kommentera Moderaternas utspel när Ekot frågar. Kristdemokraterna sågar dock Billströms förslag och partiets migrationspolitiska talesperson Emma Henriksson säger att kravet är orimligt.
– Vi har en situation i Syrien just nu där människor flyr för sina liv och att då gå in och säga att vi ska splittra familjer, att barnen ska vara kvar i det som föräldrarna har flytt ifrån, det kan inte jag acceptera.

Miljöpartiet, som gjort upp med regeringen om migrationsfrågan, är också starkt negativa och migrationspolitiska talespersonen Maria Ferm säger att det inte ens är värt att diskutera Billströms förslag.
– Det är inte aktuellt över huvud taget. Vi har en överenskommelse som sträcker sig över den samlade asyl- och migrationspolitiken och den innehåller ingenting som gör politiken mer restriktiv eller försvårar för människor att komma hit, så det är inte något som skulle kunna ske inom det samarbetet, säger Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, till Sveriges Radios Ekot.