De flesta elever som fått betyg i sexan, presterar sämre i sjuan. Ny forskning visar att bara de mest högpresterande eleverna gynnas, skriver Lärarnas tidning.

Efter regeringens sänkning av betygsåldern kommer de första sjätteklassarna få betyg nu till hösten. Utbildningsministern och folkpartiledaren Jan Björklund har motiverat reformen med att det skapar tydlighet och att det blir lättare att upptäcka dem som halkar efter. Björklund har också sagt att han tror att elever kommer ta skolan på större allvar och att stressen samtidigt kommer att minska.
– I dag är det ett väldigt fokus på betygen eftersom de kommer så sent och man får så lite tid på sig att läsa upp dem. Jag tror att tidigare betyg kan få elever att slappna av, sa Jan Björklund till Lärarnas tidning när förslaget lades fram 2010.

Ny forskning visar dock att de allra flesta elever som har fått betyg i sexan presterar sämre i sjuan, jämfört med de som inte fick betyg i sexan. Mycket tyder på att resultaten förstärks i åttan och nian. Endast sex procent av eleverna presterar bättre om de har fått betyg tidigt, och det gäller uteslutande de mest högpresterande eleverna.

Bakom studien står betygsforskaren Alli Klapp vid Göteborgs universitet. Alli Klapp anser att hennes forskningsresultat visar att betygsättning från sexan kan ifrågasättas.
– En stor grupp elever missgynnas i själva verket av denna betygsättning, säger hon till Lärarnas tidning.

Förklaringen till resultaten kan vara att elevers självuppfattning, och därmed motivation för studier, påverkas av att få betyg, tror Alli Klapp. Pojkar påverkas mer negativt än flickor. Det tror Alli Klapp kan ha att göra med att pojkar generellt sett har en högre uppfattning om sin egen förmåga än flickor.
– Skillnaden mellan förväntan och resultat blir större, slår hårdare och påverkar resultaten i sjuan negativt.

Mest negativa är resultaten för elever från en hög socioekonomisk bakgrund. Mindre negativa är resultaten för elever från låg socioekonomisk bakgrund. För högpresterande elever ur den senare kategorin är resultaten tvärtom positiva.

Dagens Arena har sökt utbildningsminister Jan Björklund på hans resa i Israel för en kommentar. Han har ännu inte återkommit till oss.

Fotnot: Drygt 7 000 elever ingick i studien. Eleverna gick i sexan och sjuan i början på 1980-talet när kommunerna kunde välja om eleverna skulle få betyg i sexan eller inte. Den ena hälften fick betyg i sexan och den andra inte.