Bild: Försäkringskassan.
Bild: Försäkringskassan.

ARBETSRESOR Ersättning för arbetsresor kan göra att en sjukskriven person kan komma tillbaks tidigare eller helt undvika frånvaro från jobbet. En ny undersökning från Inspektionen för socialförsäkringen visar dock att ersättningen används i liten utsträckning och betydligt oftare av personer med högre inkomster.

»Vårt budskap är att Försäkringskassan behöver utreda mer och ta initiativ till kontakt«, säger undersökningens projektledare Berit Hamrén.

Om Försäkringskassan bedömer att en person har nedsatt förmåga att ta sig till arbetet på grund av sjukdom har myndigheten möjlighet att bevilja ersättning för arbetsresor. Mellan 2013 och 2016 sjönk antalet som beviljas ersättningen kraftigt, från 3 384 till 2 377 personer.

Inspektionen för socialförsäkringens granskning visar att Försäkringskassan borde utreda möjligheten till arbetsresor i ytterligare 16 procent av sina aktuella ärenden. Skulle andelen appliceras på samtliga drygt 23 000 försäkrade som fick sjukpenning mellan oktober 2016 och mars 2017, skulle det innebära att Försäkringskassan borde ha utrett möjligheten till till arbetsresor i knappt 3700 ärenden.

– Forskning visar att lång heltidsfrånvaro gör det svårare att komma tillbaka. Ersättningen för arbetsresor innebär att personen kan arbeta trots sin sjukdom, säger Berit Hamrén, projektledare för rapporten.

Enligt ISF hade fler beviljade arbetsreseersättningar lett till färre sjukskrivningsfall och att de sjukskrivna snabbare skulle kunna rehabiliteras och återgå till arbete.

Granskningen visar också att de som beviljas arbetsresor har en betydligt högre årsinkomst än övriga försäkrade med sjukpenning.

En förklaring till detta kan vara att personer med lägre inkomst helt enkelt inte har råd att ligga ute med kostnaderna, då ersättning för arbetsresor oftast betalas ut i efterhand. ISF är också kritiska till att Försäkringskassan inte tydligt informerar om möjligheten till ersättningen.

– Vi kan se att det är när den försäkrade själv tar initiativ som den försäkrade beviljas arbetsresor. Vårt budskap är att man behöver utreda mer och ta initiativ till kontakt, det gör man väldigt sällan från Försäkringskassans sida, säger Berit Hamrén.