De thailändska bärplockarna protesterar.
Ett antal svenska och finska bärföretag misstänks för människohandel alternativt människoexploatering. I Thailand misstänks. Tidigare ministrar för att ha tagit emot mutor för att bevilja arbetstillstånd till bärplockare. Foto: Thailändska bärplockarnas nätverk

Bärplockarna Konflikten mellan de thailändska bärplockarna och deras svenska och finska arbetsgivare fortsätter. Under veckan har ett flertal demonstrationer organiserats, utanför FN, ILO och Thailands svenska och finska ambassader.

Thailändska bärplockare protesterade utanför den svenska och finska ambassaden den 7 februari. Stämningen var upprörd och demonstranterna ansåg att de blivit lurade på en del av lönen. Manifestationerna rönte stor uppmärksamhet i thailändska medier, däribland i de stora tv-kanalerna.

Flera juridiska processer pågår mot bärföretag i Sverige och Finland. Ytterligare rättsliga prövningar sker i Thailand, men de protesterande bärplockarna anser att rättskipningen har dragit ut alltför länge på tiden.

Manifestationerna organiserades av ett nybildat nätverk av thailändarna som plockat skogsbär i Sverige och Finland. Enligt nätverket finns det ”över 300” plockare som inte har fått ut rättmätig lön.

Demonstranter med skyltar där svenska och finska bärföretag namnges.
Demonstranter med skyltar där svenska och finska bärföretag namnges. Foto: Thailändska bärplockarnas nätverk

 

Manifestationerna den 7 februari fortsatte utanför FN:s och ILO:s byggnader. Den 8 februari, organiserades en ny manifestation utanför en av regeringsbyggnaderna.

Nätverket har också uppvaktad Varawut Silpa-archa, minister med ansvar för sociala frågor och säkerhet. Hela systemet med arbetskraftsinvandring reformeras. Innan dess bör inga nya tillstånd för bärplockare beviljas, menar nätverket.

Till de omedelbara kraven hör att lönesystemet ska bli mer transparent, att arbetarna ska få övertidsersättning och att arbetsgivarna – och inte bärplockarna själva – ska stå för kostnaderna för resor till och från Sverige.

Mats Wingborg