Skatteutskottet röstade igenom personalliggare för byggbranschen. ”Viktigt för att bekämpa den svarta ekonomin” säger Leif Jacobsson (S).

Ritade gubbar på identifikationskort och vidöppna bakdörrar. När Dagens Arena under hösten granskade byggbranschens system för att motverka fusk- och ekonomisk brottslighet visade det sig finnas stora möjligheter att kringgå systemet.

Redan när det så kallade ID06-systemet infördes 2007 höjdes röster för att det behövde kompletteras med lagstiftning för att få verklig effekt.

Men branschen har fått vänta – trots att en utredning har legat klar på finansdepartementets bord sedan 2009. När regeringen till sist lade fram ett förslag för personalliggare i oktober i år ingick inte byggbranschen.

På onsdagen åkte dock regeringen på ett bakslag. Oppositionen krävde att regeringen ska återkomma med ett förslag för personalliggare i byggbranschen så att lagstiftning kan träda i kraft under nästa år.
– Alla som är i byggbranschen vill att man inför det här så fort som möjligt. Det gäller både arbetsgivare och fack, säger Leif Jacobsson (S) vice ordförande skatteutskottet.

– Vi har inte fått någon rimlig förklaring från regeringen till varför man inte har valt att inkludera byggbranschen. Byggbranschen är ju på sina håll, genom de långa leden av underentreprenörer, på väg att tas över av organiserad kriminalitet.

Med personalliggare får Skatteverket möjlighet att göra oanmälda kontroller vid arbetsplasterna. Enligt skatteutskottets beslut ska arbetsgivarna månadsvis redovisa skatteinbetalningar, något som tidigare efterfrågats av Skatteverket.

– Det känns jättebra att vi har fått majoritet för det här förslaget. Så länge samhället tillåter vilda västern i byggbranschen kommer det bli svårare och svårare för seriösa aktörer att verka i branschen, säger Leif Jacobsson.