Per Persson, avtalssekreterare Hotell- och resturangfacket tv. Eva Östling, ordförande Vista th.

Avtalsrörelsen Hotell- och resutrangfacket (HRF) och arbetsgivarorganisationen Visita växlade idag sina första avtalskrav. Förutom en löneökning på 700 kronor per månad, vill HRF se en begränsning av visstidsanställningar.

– Visstidsanställningar är viktigt men då måste arbetsgivaren motivera att det är nödvändigt att ha en kortare anställning. Det får inte vara så att man använder korta osäkra anställningar som huvudregel istället för att ha fasta anställningar, säger Per Persson, avtalssekreterare på HRF.

HRF vill också skärpa reglerna för hyvling av arbetstimmar. Hyvlingar innebär att arbetsgivare skär ned på personalens arbetstid istället för att säga upp någon ur personalstyrkan.

– Våra medlemmar kan komma till jobbet och få beskedet att det inte längre jobbar heltid, utan deltid. Då ska man ställa om hela livet på några timmar. Gör arbetsgivaren en hyvling ska det finnas en turordning och det ska också finnas en omställningstid. säger Per Persson.

Högre ingångslöner och slopad rabatt på arbetsgivaravgiften för unga har gjort att kostnaderna för anställda har ökat. Enligt Antje Dedering, förhandlingschef på Visita, finns det ett mycket begränsat utrymme för lönehöjningar. Ingångslönerna de senaste åren har ökat alldeles för snabbt. HRFs förslag på 700 kronor per månad grundar sig i den låglönesatsning som LO-förbunden gemensamt arbetat fram.

– Det är högre än industrins krav på 2,8 procent och alltså ett avsteg från den princip som har gällt på svensk arbetsmarknad i två decennier. Vi kan inte acceptera ett sådant avsteg, säger Antje Dedering.

Båda parter framhåller vikten av att behålla kompetens inom branschen och vill se en bättre löneutveckling. Skillnaden på den som är nyanställd och har flera års erfarenhet är marginell, enligt Per Persson. HRF föreslår därför ett proffstillägg på 450 kronor i månaden för den som jobbat på samma företag i minst fem år.

Det går trots allt bra för hotell- och resturangbranschen, på den pukten är HRF och Visita överens. Jämfört med andra nordiska länder har omsättningen för hotell och resturanger ökat kraftigt.

– Det går fantastiskt bra. Vi fick injektioner i vår näring, dels arbetsgivaravgiftssänkningar från 2007 som sedan fortsatte fram till 2010. Plus att vi fick momssänkningen som inneburit otroligt mycket för vår näring, säger Visitas vd Eva Östling.

Visita vill ändå framhålla att lönsamheten i branschen är svag jämfört med andra näringar. Medianmarginalen för företag ligger på runt två procent för resturanger och knappt tre procent för hotellnäringen

– Vi har tittat på samtliga aktiebolag i näringen och tagit medianföretaget. Tittat på näringen i stort helt enkelt, säger chefsekonom Björn Arnek.

Per Persson tycker inte att medianmarginalen Visita hänvisar till är representativ för hur branschen ser ut i stort.

– Det finns ungefär 22 000 företag i branschen, 10 000 har inte anställda överhuvudtaget. Utav av de 12 000 som har anställda har medianföretget sju anställda som sannolikt inte jobbar heltid. Den större gruppen av våra medlemmar finns på Visista-företag som är av en helt annan typ av företag än de restauranger och hotell som har en två till tre procents rörelsemarginal.

HRF, hotell och resturangfacket är ett LO-förbund och har 30 607 medlemmar.