visselblåsare Vårdbiträdet Stine Christophersen gjorde rätt när hon larmade om missförhållanden på sin arbetsplats under covidpandemin. De tre anställda på Attendo som hotade henne under ett möte åtalas för brott mot meddelarfriheten, rapporterar Sveriges Radio.  

Tre personer åtalas nu för brott mot meddelarfriheten, efter att ett vårdbiträde förra året fick en skriftlig erinran när hon hade berättat för medier om brister i smittskyddet på det äldreboende där hon arbetade, rapporterar Sveriges Radio.

De tre som åtalas är anställda på vårdföretaget Attendo och var med på mötet när hon fick varningen, med motiveringen att hon varit illojal.

Enligt kammaråklagare Annette Fassl är det viktigt att människor kan påtala missförhållanden utan att riskera att utsättas för repressalier för det.

Sveriges Radios dokumentär  Det illojala vårdbiträdet beskrev Stine Christophersens kamp mot sin arbetsgivare Attendo och bolagets försök att tysta henne och hindra kritik från insidan inom skattefinansierad vård.

Brister i mediers möjlighet att granska coronahanteringen kartläggs i en utredning som regeringen tillsatt. Syftet med utredningen »är att kartlägga hur staten och kommunerna har förhållit sig till dessa rättigheter under covid-19-pandemin«. Via ett EU-direktiv har även visselblåsares rätt att larma om missförhållanden stärkts.

Stine Christophersen har slutat på det Attendoägda äldreboendet Sabbatsbergsbyn efter 12 år och arbetar sedan några veckor som samordnare av flyktingstöd på Stadsmissionen, berättar tidningen Arbetet.