Krav på kollektivavtal och möjligheten att använda stridsåtgärder kan tolkas som handelshinder i EU:s handelsavtal med Kanada. ”Skrivningarna är inte tillräckligt tydliga”, menar TCO:s samhällspolitiska chef Samuel Engblom.

Dagens Arena har tidigare rapporterat om att de svenska facken ser en ljusning i förhandlingarna om TTIP, ett handelsavtal mellan USA och EU.

Ett avtal som det däremot är för sent att göra något åt är avtalet mellan Kanada och EU, Ceta, som just nu går igenom de sista justeringarna för att skrivas under år 2016.

Runtom i Europa hörs höga röster mot både TTIP och Ceta. De tyska och franska facken skriker allra högst av rädsla för att arbetstagares rättigheter undermineras. Även TCO:s samhällspolitiska chef Samuel Engblom är orolig.

– Säg att ett kanadensiskt företag, eller ett företag från vilket land som helst med filial i Kanada, vill öppna en butik i Sverige. Då kanske vi vill att de ska teckna kollektivavtal och kunna använda oss av stridsåtgärder om företaget inte går oss till mötes, säger Samuel Engblom.

Som avtalet ser ut i dag kan denna typ av fackliga krav tolkas som ett handelshinder och därmed kan företaget stämma Sverige för att ha försvårat marknadstillträdet. Samuel Engblom menar att skrivningarna om arbetstagares rättigheter är långt ifrån tillräckligt tydliga i Ceta, även om texten kan tolkas till fackens fördel.

– Vi menar att ett företag som vill etablera sig i ett annat land ska aldrig kunna säga att det landets lagstiftning vad gäller arbetsrätt är ett hinder mot deras etablering, eller att fackets rätt att vidta stridsåtgärder om ett företag vägrar teckna kollektivavtal är ett handelshinder.

I EU talar man om att Ceta ska stå modell för TTIP, det kommande avtalet med USA, och unionens andra framtida frihandelsavtal. Samuel Engblom anser att debatten om avtalen i allmänhet, och tvistlösningsmekanismen ISDS i synnerhet, är alltför polariserad.

Samtidigt tror han att de höga rösterna är drivande för att EU-kommissionen ska gå fackens och det civila samhällets önskemål till mötes.

– Jag vill inte döma ut texterna innan de är tagna, men TTIP måste vara mycket tydligare när det gäller arbetstagares rättigheter om vi ska stå bakom avtalet. Om EU vill undvika att TTIP faller är det inte informationskampanjer de ska ägna sig åt, utan att se till att avtalet har ett bra innehåll, säger Samuel Engblom.