FOTO: Lennart Perlenhem

Enligt Arbetsförmedlingens senaste undersökning bland arbetssökande uppger mer än var tredje att de inte har fått en handlingsplan efter tre månader – trots att en sådan ska finnas på plats inom 30 dagar.

Att såpass många uppger att de inte har fått en handlingsplan i tid väljer Arbetsförmedlingen att tolka som att det kan bero på missförstånd.

– Eftersom man har skjutit fram tidsgränsen, från 10 till 30 dagar för att få en handlingsplan, är sannolikheten större att man inte har får en plan i tid, till exempel om man tvingas ställa in första mötet så det skjuts upp. Jag tror också att eftersom vi har bytt begrepp från handlingsplan till planering så kan vissa ha missförstått vad handlingsplan är, säger Samsom Asmelash, verksamhetssamordnare på Arbetsförmedlingen.

Drygt 3 000 personer valde att svara på frågan: »Har du tillsammans med din arbetsförmedlare gjort en handlingsplan?« 35 procent svarade »nej eller vet ej« och 65 procent svarade ja.

Av de som har en handlingsplan uppger 70 procent (av knappt 2 000 svarande) att handlingsplanen är ett bra stöd, och 18 procent svarar »ja, ganska« på frågan. 12 procent svarar nej.

Sökandeundersökningen görs fyra gånger om året, och de som får svara på enkäten är alla som är inskrivna som öppet arbetslösa eller som befinner sig i program med aktivitetsstöd. De som svarar ska ha varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen i minst tre månader.

Enkäten ställer också frågan: »Har arbetsförmedlaren under de senaste 30 dagarna gett dig förslag på lediga jobb att söka?«

Drygt 3 000 personer har svarat på den frågan och 71 procent svarar »nej eller vet ej« på frågan. 29 procent svarar ja.

Även när det gäller det här resultatet menar Samsom Asmelash att det faktum att många svarar nej/vet ej kan bero på att de arbetssökande tolkar vad det innebär att få ett förslag på jobb på olika sätt.

– Om man skapar ett digitalt konto hos Arbetsförmedlingen, och lägger in de yrken man söker jobb inom, får man automatiskt matchning på lediga jobb inom de områdena. Det tror jag att många inte tänker på när de svarar på den här frågan, säger Samsom Asmelash.

Enligt myndigheten kan alltså digital matchning ses som tips om lediga jobb att söka från Arbetsförmedlingen. Ändå är de inte helt tydliga med om digitala matchningar borde innebära att man svarar ja på frågan om man fått jobbtips.

– Det beror på individens behov. Många vill ju inte ha jobbförslag alls, de är mer självgående i sitt jobbsökande. Men om vi ser till utvecklingen bakåt i tiden så ökar andelen som svarar ja sedan 2010, säger Samsom Asmelash.

Är det ett dåligt resultat att över 70 procent svarar nej på frågan om de har fått jobbförslag?

– Det är svårt att dra någon slutsats, för det viktiga är ju hur kvaliteten i stödet man får genom sin planering är. Naturligtvis är det bättre ju fler som svarar att de har fått jobbförslag. Men å andra sidan ska vi inte sitta och skicka massa jobbförslag hem till folk, för vi har fått kritik för att arbetssökande har känt sig tvingade att söka alla jobb de blivit tipsade om. Man ska inte mängdsöka, utan fokusera på kvalitet.

Samtidigt säger Samsom Amselash att alla inskrivna hos Arbetsförmedlingen inte nödvändigtvis är redo att ta ett jobb, vilket kan påverka att alla inte har fått jobbtips under de senaste 30 dagarna. Ändå bedömer han att betydligt fler än de 30 procent som har svarat ja, har blivit tipsade om jobb från Arbetsförmedlingen.

– Flertalet, mer än de som svarat ja, över 50 procent har fått jobbtips skulle jag tro.