Svenska pensionspengar är via Sjunde AP-fonden och ett antal andra svenska pensionsfonder delägare i det nu havererade kärnkraftverket Fukushima. Sjunde AP-fonden äger en miljon aktier i Tepco, det företag som har drivit Fukushima.

Sedan Fukushima havererade har det flera gånger kommit rapporter om bristande och felaktig information från Tepco. Företaget har också låtit bli att göra ordentliga kontroller av de nu aktuella reaktorerna.