Det blir ingen sänkt skatt för pensionärer i höstens budget. Därmed består klyftan mellan löntagare och pensionärer som förstärkts av den borgerliga regeringens politik.

Sveriges pensionärer kan vänta sig sänkt skatt först 2013 eller 2014 – om de offentliga finanserna tillåter. Det meddelade de fyra borgerliga partiledarna på DN Debatt i dag.

Sedan den borgerliga alliansen vann regeringsmakten hösten 2006 har de sänkt skatten för både löntagare och pensionärer – men betydligt mer för de förstnämnda. Därmed har klyftan mellan de som har ett jobb och de som har gått i pension vuxit.

En pensionär med en pension på 10 000 kronor i månaden betalar i dag drygt 300 kronor mer i skatt jämför med en löntagare med samma månadsinkomst. På ett år innebär det drygt 3 500 kronor mindre i plånboken.

På samma sätt betalar en löntagare med en månadsinkomst på 20 000 drygt 550 kronor mindre i skatt än en pensionär med samma inkomst. Skillnaden landar på 6 700 kronor per år.

Socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt gick snabbt ut och kritiserade regeringen för de uteblivna skattesänkningarna för landets pensionärer.
– Pension ska beskattas lika som lön. I dag betalar en pensionär med medelinkomster 700 kronor mer i skatt än en löntagare. Det är oacceptabelt, säger han.

I dagens DN Debattartikel skriver de fyra regeringsföreträdarna att de framöver ”vill verka för en gradvis minskad inkomstskatteskillnad framöver”, och att en ”skillnad i inkomstbeskattning för pensionärer och löntagare inte har ett egenvärde”.

Som Alliansfritt Sverige påpekar har dock företrädare för regeringen tidigare försvarat just klyftan mellan löntagare och pensionärer.
– Det finns legitima skäl till att ha en viss skillnad. Löntagare har i regel extra kostnader för att klara sitt arbete för resor, kläder, mat och fackföreningsavgift, sa exempelvis Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund våren 2010.

Enligt en rapport från EU-kommissionen är Sverige det enda landet i EU som beskattar sina pensionärer hårdare än landets löntagare.

 

På Skatteverket kan du själv se hur stor skatteskillnaden är mellan löntagare och pensionärer (kolumn 1 visar skatten för löntagare, kolumn 2 skatten för pensionärer).