Regeringen har beslutat att kuratorer ska få yrkeslegitimation.  Men särskollärare och undersköterskor får vänta.»Jag skulle tycka det var konstigt om de föreslår någon annan sorts reglering än legitimation«, säger Emma Ölmebäck på Kommunal.

Kommunal har sedan 2016 drivit frågan att det ska finnas legitimationer för undersköterskor, något som inte finns idag. En förutsättning för det skulle enligt Kommunal vara att utbildningarna blir standardiserad runt om i landet – alla som utbildar sig till undersköterska ska läsa samma kurser.

Regeringen har tillsatt en utredning om legitimation för undersköterskor som ska vara klar våren 2019. Socialstyrelsen arbetar för tillfället med att ta fram nationella kompetenskrav för undersköterskor.

– Vår arbetshypotes är att det ska vara samma kompetenskrav för alla undersköterskor, oavsett var de arbetar, till exempel i sluten vård eller i omsorgen. Troligen kommer vi inte peka ut någon arbetsuppgift som kräver kompetens utöver det som gäller för alla, men inget är beslutat än, säger Ragnhild Mogren, utredare på Socialstyrelsen.

Undersköterskor är den största yrkesgruppen i Sverige, nästan 140 000 arbetar med den yrkestiteln. Enligt siffror från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kommer den siffran behöva dubbleras till 2035.

Kommunal, som är undersköterskornas fackförbund, har länge drivit frågan om legitimation för undersköterskor och välkomnar gemensamma kompetenskrav.

– Vi tycker att det är jättebra att de tar fram kompetenskrav för undersköterskor, säger Emma Ölmebäck, gruppchef för vård och omsorg på Kommunal.

– Vi arbetar alltid utifrån framtida behov hos patienter och brukare, vilket i vissa fall kan gå emot olika intressenters önskemål, till exempel fackets, säger Ragnhild Mogren på Socialstyrelsen.

Men hur Kommunal skulle reagera på om den nya utredningen kommer fram till att det inte ska bli något legitimationskrav vill Emma Ölmebäck inte spekulera i, men tycker att ett sådant resultat skulle vara förvånande.

– Jag skulle tycka det var konstigt om de föreslår någon annan sorts reglering än legitimation.

I sitt tidigare remissvar pekade socialstyrelsen bland annat på att ett av kriterierna för att ett yrke ska kräva en legitimation är att yrket kräver en utbildning på minst tre år.

Kuratorer verksamma inom hälso- och sjukvården ska nu ha möjlighet att få en yrkeslegitimation utfärdad, yrkestiteln ska vara hälso- och sjukvårdskurator. Detta välkomnas av fackförbundet SSR.

– Kuratorerna är idag den enda högskoleutbildade professionen med direkt patientansvar som inte har legitimation och det är hög tid att den bristen rättas till, säger Heike Erkers Akademikerförbundet SSR:s förbundsordförande i ett pressmeddelande.

Men särskolelärarna får vänta; regeringen föreslår att legitimationskravet i särskolan skjuts fram till 2021. Både Lärarförbundet och SKL ställer sig positiva till det, eftersom det är svårt att rekrytera speciallärare, och legitimationskravet skulle idag påverka rekryteringen negativt.