Stiltje i den rödgröna sammansättningen, Socialdemokraternas vilsna självbild och orsaken bakom Sverigedemokraternas valframgång var några frågor som diskuterades under Arena Idés valanalys, där bland annat Mona Sahlin (S) och Ali Esbati (V) deltog.

Det var fullt i ABF:salen under Arena Idés och Dagens Arenas valanalys. Ali Esbati (V), Mona Sahlin (S) och Paulo Silva (MP), var inbjudna för att ge sin syn på valresultatet och dess konsekvenser. Irene Wennemo, ledarskribent på Dagens Arena, inledde med att gå igenom valresultatet parti för parti. Hon sammanfattade socialdemokraterna misslyckats med att nå framgång i bruksortssverige, att Miljöpartiet saknade mental beredskap för den stora nedgången och att Sverigedemokraterna står som de stora segrarna i valet.

Irene Wennemo menar att Alliansens förlust främst beror på tappade väljare till Sverigedemokraterna och att analytiker på högersidan förmodligen måste fundera på om det var rätt att göra upp med Miljöpartiet i flyktingfrågan och hur arbetskraftsinvandringsfrågan ska tacklas.

Mona Sahlin pekade på två stora händelser i valet. Dels att det är stiltje i de rödgrönas sammansättning som är lika stor som för fyra år sedan och Sverigedemokraternas stora framgång. Det finns mycket att analysera, menade Mona Sahlin, inte minst inom Socialdemokratin. En sådan sak är att problematisera självbilden, som bygger på en gammal verklighet då 45 procents väljarstöd var möjligt.

– Vi borde strunta fullkomligt i Åkesson och Ekeroth och fundera på de väljare som finns hos Sverigedemokraterna, menade Mona Sahlin.

Sverigedemokraterna är ett parti med rasistiska rötter, konstaterade Mona Sahlin, men vilka väljare har de? Hon menade att det finns väljare inom Sverigedemokraterna som inte röstat för att de är rasister utan för att de är besvikna på övrig politik och på politikerna.

– Jag håller verkligen med, man måste skilja på Sverigedemokraterna och väljarna. Vi behöver ha en politik som är angelägen för dem som röstat på Sverigedemokraterna, sa Paulo Silva.

Även Ali Esbati höll med Mona Sahlin om problemen med att diskussionen efter valet koncentreras på Sverigedemokraterna som parti. Stora sociala förändringar och att människor saknar förtroende för politikerna ger uttryck i det ökande röstandet på Sverigedemokraterna. Förutsättningarna för det politiska samtalet måste ändras, menade han.

– Det blir oerhört viktigt att man inte uteslutande diskuterar politiska frågor utifrån Sverigedemokraternas perspektiv, om man vill göra någonting åt de underliggande problemen med rasism och främlingsfientlighet, sa Ali Esbati.

Ali Esbati menade att det tal som Fredrik Reinfeldt höll i slutet av sommaren spelade roll för Sverigedemokraternas framgång, något som Mona Sahlin inte höll med om. Hon trodde tvärtom att det var ett försök att utmana de moderata väljarna, som misslyckades och därför lämnar han nu sina uppdrag. Sverigedemokraternas vågmästarroll bemötte Mona Sahlin med att de bara blir vågmästare om de andra partierna tillåter det.

Bortsett från Sverigedemokraterna och strategier för att förhålla sig till dem, diskuterades de rödgrönas resultat. Paulo Silva trodde att Miljöpartiets resultat kom som en kalldusch, men att partiet nu måste fundera på vad det innebär att det politiska handlingsutrymmet begränsas.

– Man måste ha realistiska förväntningar på det parlamentariska läget. Det funkar inte att bara komma med sitt valmanifest utan man måste noga orientera sig för vilket stöd det finns i riksdagen innan förslagen presenteras, menade Paulo Silva.

Ingen av de närvarande vågade sig på att sia om det parlamentariska läget i den närmaste framtiden, men samtliga var överens om att läget är allvarligt.