val2018 Lägst andel låginkomsttagare på valsedlarna har Socialdemokraterna. Det visar Sveriges Radio Ekots genomgång.*

Statistiska centralbyrån har på uppdrag av Ekot gått igenom årets 6005 rikskandidaternas inkomster och resultatet visar att andelen låginkomsttagare, en årsinkomst på som högst 200 000, på valsedlarna är 14 procent.

Störst andel har Miljöpartiet. Lägst andel har Socialdemokraterna med 11 procent. Moderaterna har 13 procent låginkomsttagare.

Andelen riksdagskandidater som tjänar över en 500 000 kronor om året ligger på 34 procent i höstens val.

Socialdemokraterna har 45 procent höginkomstkandidater, Moderaterna 47 procent. S står för den största ökningen av höginkomsttagarna – 12 procent mellan de två valen. Något som delvis kan förklaras med ökade inkomster för de flesta i landet.

En del av förklaringen kan vara att så väl statsråden som ledamöterna har höga inkomster och en del av dem återfinns på valsedlarna.

Lena Rådström Baastad, partisekreterare (S) säger till radion att det kan variera lite mellan valen, och att det viktigaste är politiken.

– För oss är det viktigt att vi driver på en bra politik för att utjämna skillnaderna. Sen är det självklart bra att vi har en stor bredd och spridning.

* Artikeln är uppdaterad. I en tidigare version rapporterades det att andelen låginkomsttagare totalt sett har minskat mellan valet 2014 och 2018, men det kan förklaras av att inkomsterna i samhället generellt har ökat.