Bild: Dagens Arena

“Tiden är kommen för sociala medier att betraktas som traditionella medier eftersom spridningen skapar genomslag.”

Tv-kanalen Al-Jazira har spelat en viktig roll under den arabiska våren och även i nyhetsrapporteringen av striderna mellan Israel och Palestina. Kanalens programchef Muhammed Safi diskuterade på torsdagsmorgonen Al-Jaziras genomslagUtrikespolitiska Institutet (UI).

Det var två frågeställningar som dominerade diskussionen. Hur har kanalen och journalistiken förändrats sedan den arabiska våren?

Genomslaget beror enligt Safi på en medveten strategi, som grundar sig på upplysande spridning av information i länder där tillgången till snabba nyhetsflöden inte fungerar på samma sätt som i Sverige.

Muhammed Safi beskriver Al-Jazira som en bro mellan olika konflikter, och behöver därför vara försiktig i nyhetsrapporteringen. Om man bara skildrar den ena sidans ståndpunkter byter tittarna kanal. Därför är det viktigt att ha journalister på plats, i Gaza, såväl som i Jerusalem.

50 procent av palestinerna i Gaza förlitar sig på information från Al-Jazira för att informera sig om läget i sin omvärld, enligt Safi.

– Om Al-Jazira inte bevakar och andra gör det så gör vi bort oss. Jag vill vara en del av historien och göra livet bättre för människor i dessa regioner.

Al-Jaziras bevakning var under delar av den arabiska våren i vissa fall förbjuden av regimer, exempelvis Tunisien. Bolaget har bättre kontakter i arabiska länder, därför behöver distributionen av information belysa bägge sidor i en konflikt eller i ett händelseförlopp.

– Regimer kan stänga av internet och släcka elen, men Al-Jazira kommer fortsätta rapportera och nå våra tittare, framhöll Safi.

Safi verkar betrakta sig själv som djävulens advokat. Det som är genomgående i hans arbetssätt är att blottlägga bägge sidor i en konflikt. Misstag kan uppkomma vid sändning av nyheter, vissa nyheter kan sakna äkthet. Ständigt behöver den här frågan ställas: Vems berättelse är tillförlitlig? Safi säger att misstag rättas till när de får reda på att Al-Jazira har gjort fel.

Konflikten i Syrien har varit svår att täcka, menar Safi, eftersom tillgängligheten och närvaron har varit begränsad för journalister. Därför är det viktigt att besöka landet innan bevakningen börjar, så att logistiska problem kan undvikas.

När Safi beskriver journalisternas arbete med att skildra inbördeskriget i Syrien framkommer flera problem. Rapporteringen beskrivs som “parachuting journalism”, fallskärmshoppande journalistik.

Reportrarna gör vissa nedslag, där kontinuiteten i bevakningen försvåras av den syriska regimen. Därför står Safi ett slag för medborgarjournalistik.

– De personer som rapporterar vad de ser när de livestreamar från sina sovrumsfönster i Gaza tar stora risker. De är modiga och flera har dött, både medborgarjournalister och utsända. Det är viktigt att Al-Jazira förmedlar informationen så sakligt som möjligt, betonade Safi.

Safi känner flera medborgarjournalister och framhöll att tiden är kommen för sociala medier att betraktas som riktiga medier, som de traditionella, eftersom spridningen skapar genomslag.

Men medborgarjournalistiken kräver granskning av budskapens värde. Etik och redaktörer behövs fortfarande för att innehållet ska kunna förmedlas trovärdigt.

– Denna granskning är i synnerhet viktig eftersom de sociala medieföretagen än så länge inte tar direkt publicistiskt ansvar för innehållet.