Om viljan fanns skulle den pågående katastrofen kunna ta slut redan i dag.

För första gången i FNs historia riskerar en hel befolkning svält. Vi måste förstå att utfallet och konsekvenserna för Gazas befolkning inte är ofrånkomligt givna. För bara några få kilometer från pågående hungerkris står mängder med lastbilar med förnödenheter redo att skickas in och stötta Gazas befolkning. En omedelbar vapenvila måste till för att ge andrum till civilbefolkningen.

Sedan Hamas terrorattack mot Israel den 7 oktober har Israels militär bedrivit ett krig mot Hamas som drabbar civilbefolkningen i Gaza fruktansvärt hårt. Över 30 000 människor har dödats och av dem är över 10 000 barn. Utan medborgarskap i tredje land är det omöjligt att lämna Gaza och Israel kontrollerar och begränsar hjälpsändningarna med mat och förnödenheter.

Omvärlden måste sätta hårdare press på Hamas och Israel om vapenvila

Hamas angrepp mot Israel var fruktansvärt, oförsvarbart och Israel har all rätt att försvara sig. Men det man nu gör från israeliskt håll är inte att försvara sig mot Hamas. Det är att utsätta Gazas civila befolkning för förnedring och terror. Soldaterna i terroristorganisationen Hamas gömmer sig i tunnlar under marken medan Israels bombräder tvingar runt Gazas över två miljoner invånare som vore de en flock boskap som bara kan flyttas runt efter behov.

Israels invasion av Gaza drabbar civila som vare sig kan eller ska stå till svars för Hamas terrordåd. Bombräder, runtskockning och matbrist har skapat ett kaos som nu är på väg att bli en fullständig humanitär katastrof. Omvärlden måste sätta hårdare press på Hamas och Israel om vapenvila. Det är först då som hjälpsändningar och bistånd på allvar kan nå ut till Gazas befolkning. Vi pratar inte om en långsiktig lösning på Israel-Palestinakonflikten, utan ett tillfälligt andrum som undviker att en hel befolkning svälter.

För det som nu sker på Gazaremsan har få motsvarigheter i modern historia. I Gaza har, på mindre än ett halvår, lika många barn dött som det totala antalet civila dödsoffer uppgick till under de fyra år som serbiska styrkor belägrade Sarajevo 1992–1996. I efterhand kallade Internationella krigstribunalen belägringen och bombningarna av Sarajevo för en terrorkampanj med urskillningslöst bombardemang och beskjutning som resulterade i för många civilas död.

I framtiden kommer vi på liknande sätt fördöma det som nu sker i Gaza. Men vi har fortfarande möjligheten att begränsa katastrofen och påverka händelseförloppet. Det kräver en omedelbar vapenvila.