Egenanställning Förra året var fler än 34 000 personer i Sverige egenanställda, visar nya siffror. Men fortfarande omfattades de inte av något kollektivavtal.

Antalet så kallade egenanställda ökar, visar nya siffror från branschorganisationen Egenanställningsföretagen. År 2016 var fler än 34 000 personer egenanställda, vilket kan jämföras med 18 000 2015.

Att vara egenanställd innebär att man fakturerar utan eget företag. I stället ansluter man sig till ett egenanställningsföretag som fakturerar uppdragsgivaren och som dessutom är arbetsgivare under uppdraget. För tjänsten tar egenanställningsföretaget ut en avgift på 5-10 procent av lönen.

Enligt branschorganisationens vd Stephen Schad dominerar fortfarande tjänstemannayrken bland de egenanställda – särskilt inom media och konsultverksamhet. Men arbetaryrken, exempelvis inom bygg- och städbranschen, blir allt vanligare.

Som Dagens Arena tidigare har rapporterat är arbetsvillkoren oklara när de gäller egenanställda. Exempelvis uppger flera av företagen att det inte utgår någon lön om kunden inte betalar – trots att det är företagen som har arbetsgivaransvaret.

Det råder också oklarhet när det gäller semesterersättning, sjuklön och a-kassa för den egenanställde.

– Vi är förvånande över att de grundläggande frågorna inte har satt sig. Vi får exempelvis frågor om vem som står för affärsrisken om kunden inte betalar. För oss är det självklart att det ska vara egenanställningsföretagen, säger Martin Wästfelt, jurist på Unionen.

När Dagens Arena i mars 2016 frågade Egenanställningsföretagens vd Stephen Schad om kollektivavtal för de egenanställda svarade han att han hoppades det skulle vara på plats inom ett år. Men nu, mer än ett år senare, omfattas de egenanställda fortfarande inte av något kollektivavtal.

– Tyvärr är läget status quo. Samtalen fortsätter men vi är inte i mål. Men jag hoppas att vi ska ha det här på plats snart.