Donald Trump ger tummen upp under en kort biltur intill sjukhuset där han vårdats för covid-19 (Wikimedia)

USA Donald Trump tycks ha återhämtat sig snabbt. Men det är ett nyckfullt virus. Så vad händer om en amerikansk president faktiskt skulle avlida mitt under valet? Eller vinner valet och sedan snabbt avlider? Sixten Svanberg reder ut läget.

Blir en sittande president, oavsett anledning, oförmögen att utföra sitt jobb är det vicepresidenten som tar vid. Så långt är det inga konstigheter. Så är även fallet om presidenten skulle dö efter att man fastställts som vinnare av ett val men innan man svurits in till posten – då svärs istället den tilltänkta vicepresidenten in som president.

Det finns dock situationer som skulle göra processen att få fram en president betydligt besvärligare.

En kandidat avlider innan valet

Eftersom USA går till val om mindre än en månad är denna situation speciellt komplicerad. Miljoner amerikaner har redan förtidsröstat och valsedlar är redan trycka med kandidaternas namn på. Partierna har egentligen möjlighet att dra tillbaka sina kandidater och utse nya. Senaste datum för att göra detta har dock redan passerat. Dessutom är det i praktiken omöjligt att trycka nya valsedlar och hinna distribuera dessa innan valdagen den 3:e november.

Kongressen, som består av senaten och representanthuset, är den enda instans som skulle kunna skjuta upp valet. Det har aldrig hänt i USA:s historia och det är inte särskilt troligt att så skulle ske i detta fall heller. Demokraterna kontrollerar nämligen representanthuset som alltså behöver godkänna ett byte av valdag. Även om Trump skulle vara död kommer det därför med stor säkerhet ändå att genomföras ett val där hans namn finns med på valsedeln.

Formellt är det dock inte väljarna som utser president. Varje delstat utser istället representanter (elektorer) som den 14:e december samlas och faktiskt väljer president. Med väldigt få historiska undantag röstar elektorerna på den kandidat som vunnit flest röster i sina respektive delstater. I vissa delstater finns lagar som tvingar elektorerna att rösta på den kandidat som vunnit i deras hemstat. I regel är dock sanktionerna mot att bryta mot detta inte särskilt hårda och om kandidaten dött lär det i praktiken inte drivas någon rättsprocess om denna lag ignoreras. De flesta delstater har dessutom inte någon sådan tvingande lag.

Elektorerna skulle därför kunna samsas om en annan president. Vinner Trump och Republikanerna ligger kanske vicepresident Mike Pence nära till hands. Det är dock helt upp till elektorerna att bestämma. De skulle formellt lika gärna kunna välja Demokraternas kandidat Joe Biden trots att han förlorat – de amerikanska väljarna röstar ju trots allt på personer och inte på partier.

 

En kandidat avlider efter att elektorerna har röstat 

Efter att elektorerna valt president ska sen också kongressen (representanthuset och senaten) fastslå resultatet, det ska enligt konstitutionen ske den 6:e januari. En ny president ska sen sväras in den 20:e januari. Inget av dessa datum går att flytta på.

Situationen kan därför uppstå att valet ägt rum, elektorerna har röstat, men kandidaten som man valt har hunnit avlida. Frågan är då vad kongressen ska göra med det resultat man ska fastslå. Detta är helt outforskat territorium och vad som skulle hända kan ingen säga med säkerhet.

Kongressen kan besluta att rösterna för den avlidne kandidaten är ogiltiga och att ingen därmed vunnit den majoritet av 270 elektorsröster som krävs för att bli USA:s president. Händer det är det representanthuset som får i uppdrag att välja president och senaten vicepresident.

Antal mandat i Representanthuset är i vanliga fall fördelade till staterna utefter folkmängd – de största delstaterna har fler representanter än de minsta. I fallet att församlingen ska välja president är det dock en röst per delstat som gäller. I nuläget har Demokraterna majoritet i antal mandat (233/455) men Republikanerna i antal stater (26/50).

Eftersom det är val till representanthuset samtidigt som det är presidentval kan dock denna fördelning se helt annorlunda ut efter den 3:e november. Hur valet till representanthuset går skulle alltså i praktiken kunna avgöra även vem som blir president. Eftersom det i representanthuset är en röst per delstat som gäller får de väljare som röstar i mindre stater då ett otroligt stort inflytande jämfört med de boende i folkrika delstater som Kalifornien och Texas.

Hur det egentligen står till med Trump är oklart, olika bud kommer hela tiden. I skrivande stund är han på väg tillbaka från sjukhuset till Vita huset. Det är ingen underdrift att påstå att de kommande dagarna och utvecklingen av hans sjukdom blir helt avgörande för USA:s framtid.

 

***

Följ Dagens Arena på Facebook