Foto: Pixabay

Amerikansk politik USA:s demokrati är allvarligt hotad av repressiva regimer i utlandet som Kina och Ryssland. Men hotet från demokratins inhemska fiender är ännu större. Beslutet att upphäva Roe vs. Wade (som garanterar aborträtten i landet) är bara ett första steg i en en noggrant utarbetad plan för att förvandla USA till en förtryckarregim, som särskilt riktar in sig på kvinnor. Det skriver  George Soros, ordförande för Soros Fund Management och Open Society Foundations. 

Förenta staterna har varit en demokrati i ständig utveckling ända sedan landet grundades 1776, men dess överlevnad som demokrati är nu allvarligt hotad. Krisen beror på en rad löst sammanlänkade händelser i hemlandet och utomlands. Från utlandet hotas USA av repressiva regimer som leds av Xi Jinping i Kina och Vladimir Putins Ryssland och som vill införa en autokratisk regeringsform i världen. 

Men hotet mot USA från demokratins inhemska fiender är ännu större. De inkluderar den nuvarande Högsta domstolen, som domineras av högerextremister och Donald Trumps republikanska parti, som placerade dessa extremister i domstolen. Vad är det som gör att majoriteten av domstolen är extremister? Det är inte bara deras beslut att upphäva Roe vs. Wade, det historiska rättsfallet från 1973 som erkände kvinnans rätt att välja om hon vill föda barn eller inte. Det som kvalificerar dem som extremister är de argument som de använde för att motivera sitt beslut och de indikationer de gav på hur långt de skulle vara villiga att gå för att genomföra dessa argument. Domare Samuel Alito, som skrev majoritetsutlåtandet, baserade sitt beslut på påståendet att det fjortonde tillägget endast skyddar de rättigheter som var allmänt erkända 1868, när tillägget ratificerades. Men detta argument äventyrar många andra rättigheter som har erkänts sedan dess, bland annat rätten till preventivmedel, samkönade äktenskap och HBTQ-rättigheter.

Om detta resonemang drivs till sin logiska slutsats skulle det till och med kunna tillåta stater att förbjuda äktenskap mellan skilda raser, vilket vissa stater gjorde fram till 1967. Det är också tydligt att domstolen har för avsikt att gå till frontalangrepp mot den verkställande makten. En av de mest betydelsefulla domarna i domstolens nyss avslutade mandatperiod nekade Environmental Protection Agencys befogenhet att utfärda de bestämmelser som krävs för att bekämpa klimatförändringarna.

Om detta resonemang drivs till sin logiska slutsats skulle det till och med kunna tillåta stater att förbjuda äktenskap mellan skilda raser, vilket vissa stater gjorde fram till 1967.

 

Det tar inte lång tid att hitta den gemensamma nämnaren i domstolens senaste beslut: att stödja ambitioner som främjas av Trumps republikanska parti och försvaga eller förbjuda ambitioner som gynnas av det demokratiska partiet. Låt oss titta på vapenlagarna. Domstolens radikala flygel lyssnar noga på den vapenvänliga lobbyn. Trots att en ny epidemi av masskjutningar skapade ett sådant nationellt uppror att till och med vissa republikaner stödde en ny federal vapenlag, kompenserade domstolen National Rifle Association för förlusten genom att upphäva en gammal lag i New York som innebar strikta restriktioner för bärande av dolda handeldvapen (delstaten New York antog genast nya vapenlagar, som troligen kommer att hamna i Högsta domstolen).

Högsta domstolen var tidigare en av de mest respekterade institutionerna i USA. Genom sina senaste beslut har den extrema majoriteten drivit sina opinionssiffror till historiskt låga nivåer och ogillandet av domstolen till nya toppnivåer. I den avvikande meningen i det fall som upphävde Roe konstaterades det rent ut att majoritetsbeslutet “undergräver domstolens legitimitet”. Tyvärr är det troligt att minoriteten kommer att förbli i minoritet under lång tid, eftersom extremisterna är yngre och har en majoritet på 6-3.

Det finns bara ett sätt att tygla Högsta domstolen: att kasta ut det republikanska partiet från makten i en jordskredsseger. Detta skulle göra det möjligt för kongressen att genom lagstiftning skydda de rättigheter som hade anförtrotts Högsta domstolen. Det står nu klart att det var ett stort misstag att göra det. Kongressen måste agera och börja med att skydda kvinnors rätt att välja. Om det krävs en filibuster (en term inom amerikansk politik som innebär en fördröjningstaktik av beslutsprocessen reds anm) för att uppnå detta, så får det vara så.

Det finns bara ett sätt att tygla Högsta domstolen: att kasta ut det republikanska partiet från makten i en jordskredsseger.

 

Men när det gäller att organisera en jordskredsseger mot de radikaliserade republikanerna står motståndarna inför nästan oöverstigliga hinder. Republikanerna har inte bara fyllt Högsta domstolen och många lägre domstolar med extremistiska domare. I stater som Florida, Georgia och Texas har man antagit en rad lagar som gör det mycket svårt att rösta.

Även om dessa lagar är inriktade på att beröva afroamerikaner, andra minoriteter och unga väljare rösträtt i allmänhet är deras yttersta mål att hjälpa republikaner att vinna val. Som en federal domare i Florida nyligen skrev när han ogiltigförklarade en av dessa lagar, de antogs “med avsikt att omstrukturera Floridas valsystem på ett sätt som gynnar det republikanska partiet framför det demokratiska partiet”.

Dessa lagar skulle vara illa nog om de bara gällde vem som får rösta. Men republikanerna går nu ännu längre genom att angripa rösträkningen och valcertifieringen. Från att ändra lagen för att göra det lättare att undergräva valsystemet, till att rekrytera personer som tror på Trumps stora lögn om att valet 2020 stals från honom för att övervaka processen, ser vi hur republikanerna attackerar vårt demokratiska system från alla håll och kanter. Även här har den radikala Högsta domstolen gjort sitt, genom att urholka den federala lagen om rösträtt och tillåta uppenbara distriktsförändringar för att försvaga minoriteters rösträtt.

Den amerikanska allmänheten har blivit upprörd av beslutet att upphäva Roe. Men människor måste se detta beslut för vad det är: en del av en noggrant utarbetad plan för att förvandla USA till en förtryckarregim, som särskilt riktar in sig på kvinnor, utan hänsyn till de förödande konsekvenserna.

Lyckligtvis är jag inte ensam om att hävda att demokratins överlevnad i USA är allvarligt hotad. Den amerikanska allmänheten har blivit upprörd av beslutet att upphäva Roe. Men människor måste se detta beslut för vad det är: en del av en noggrant utarbetad plan för att förvandla USA till en förtryckarregim, som särskilt riktar in sig på kvinnor, utan hänsyn till de förödande konsekvenserna.

Vi måste göra allt vi kan för att förhindra detta. Denna kamp borde omfatta många människor som tidigare röstat på Trump. Jag är en anhängare av det demokratiska partiet, men detta är inte en partipolitisk fråga. Det handlar om att återupprätta ett fungerande politiskt tvåpartisystem som är kärnan i den amerikanska demokratin.