Bild: Erja LempinenBild: Erja Lempinen

Riksrevisionen avslöjar Filippa Reinfeldts stora feta lögn

Dela

Filippa Reinfeldt visste att frågorna var komplexa och att risken för vassa motfrågor eller negativ spinn var minimal. Hon visste att det var fritt fram att dra en stor fet lögn.

Förra året gjorde jag en granskning av den allt mer marknadsstyrda vården till boken ”Den stora omvandlingen”, vilket fick en del uppmärksamhet. Jag kunde bland annat avslöja en intern rapport från Stockholms landsting som den moderata landstingsledningen vägrat göra offentlig. Rapporten innehöll nämligen politiskt sprängstoff som smulade sönder landstingspolitikernas stora flaggskepp: Vårdvalet.

Vårdval inom primärvården är ett utpräglat marknadssystem. I stället för att politiker och forskare tar reda på var vårdbehoven är störst och fördelar resurserna därefter, så ska fördelningen skötas av marknadens osynliga hand. Dit patienterna går, dit går också pengarna.

Men vården är en mycket speciell marknad. Rika och friska tenderar paradoxalt nog att utnyttja vården mer än de som är fattigare och generellt sett sjukare. Samtidigt ska vården styras av etiska principer som säger att de som har störst behov också ska få mest resurser.

Det går inte ihop.

Jag kunde avslöja att införandet av vårdval gjorde att vårdresurserna började fördela sig allt mer ojämlikt (läs mer om varför). Pengarna strömmade till de rika och friska befolkningsgrupperna. Samtidigt dränerades vårdcentraler i fattiga och socioekonomiskt utsatta områden. I Rinkeby där vårdbehoven är störst i hela stan, blev vårdcentralen tvungen att säga upp halva personalstyrkan.

I nyliberalernas sjukvårdssystem var det inte längre lönsamt att ge vård till de som har störst behov.

Så här långt var min granskning inte helt unik. Delar av detta hade redan avslöjats tidigare, även om ingen gjort en lika ambitiös sammanställning. Det unika kom när jag, med lite tur, ramlade över den hemliga rapporten från landstinget.

När jag första gången bläddrade och sakta stavade mig igenom den tättskrivna byråkratiska sjukvårdsprosan så rös jag faktiskt. Där var det, svart på vitt, konsekvensen av systemskiftet. Och det var inte vackert.

År 2008, samma år som vårdvalet infördes i Stockholm, började nämligen akutmottagningarna att översvämmas av nya besökare. Besöken ökade plötsligt med sex procent per år. En ökning som inte kunde förklaras med vare sig befolkningstillväxt eller ökad sjuklighet. Det var en gåta.

Rapportförfattaren, den förre chefsläkaren på Södersjukhuset, Per Anders Flordal, hade fått i uppdrag av den moderata landstingsledningen att ta reda på vilka alla dessa nya besökare egentligen var. Och varför ökningen skedde just nu.

Det visade sig att människorna som översvämmade akutmottagningarna kom från socioekonomiskt utsatta områden i Stockholms förortsnät. Precis samma områden som samtidigt dränerats på resurser i primärvården på grund av vårdvalet.

Och det var inte fråga om något okynnesåkande till akuten. De här människorna var sjukare än snittbesökaren och blev oftare inlagda.

Nyheten slog igenom och bland annat Aftonbladet slog upp det stort. Tidningen passade på att konfrontera den högst ansvariga politikern, Filippa Reinfeldt. Ställd inför dessa obehagliga fakta svarade Filippa Reinfeldt att hon ”inte känner igen den bilden”. Vården var i själva verket jättebra och jättejämlik. Fattiga och sjuka hade fått det mycket bättre. Allt var frid och fröjd.

Aftonbladetreportern nöjde sig med det, skrev sin artikel och gick vidare. I tidningen framstår det som att jag hävdar något, medan Filippa hävdar något annat. Jag säger a, hon säger b.

Men det stämmer inte. I dag släppte Riksrevisionen en stor granskning av vårdvalssystemet som i stort bekräftar allt det jag skrev. Det är såklart glädjande. Nyss pratade jag med Henrik Segerpalm som varit projektledare för Riksrevisionens granskning. Det var ett intressant samtal och han bekräftade även att revisorerna läst vad jag har skrivit. Extra kul.

Men i ljuset av allt detta framstår Filippa Reinfeldts svar som extra märkliga. Det var ju hon som beställt rapporten av Per Anders Flordal. Hon visste ju såklart vad som stod där. Allt det andra måste hon ju också känt till. Ändå har hon mage att påstå att inget av det stämmer.

Det finns ingen annan förklaring. Hon visste att Aftonbladetreportern hade ägnat max ett par timmar åt ämnet, att frågorna var väldigt komplexa, att risken för vassa motfrågor, eller negativ spinn, var minimal.

Hon visste att det var fritt fram att dra en stor fet lögn. Och hon tog chansen.

34 kommentarer

 1. Kenneth Eriksson - 11 november, 2014

  Det måste du väl veta att Aftonbladets reportrar är dåligt pålästa och ställer inga följdfrågor och reportrarna på AB är inte ensamma, ta bara SVT,Expressen ja i stort alla. Någon undersökande journalistik finns inte längre,det är bara ryggdunkande kompisar.

  • John - 12 november, 2014

   Du menar väl att det inte lönar sig för mediaföretagen att ge reportrarna tid för grävarbete?

 2. Andreas Magnusson - 11 november, 2014

  …och riksrevisorn har ju faktiskt inte granskat Stockholm som hon var politiker i – utan Skåne (allians) och västra Götaland (s) – så hon kanske faktiskt har och hela tiden haft helt rätt! Intressant!!

  • Maria - 12 november, 2014

   …och riksrevisorn har ju faktiskt inte granskat Stockholm som hon var politiker i – utan Skåne (allians) och västra Götaland (s) – så hon kanske faktiskt har och hela tiden haft helt rätt! Intressant!!

 3. Andreas Magnusson - 11 november, 2014

  Färnbo, varför vill Du vilseleda läsarna?

  Riksrevisorn har ju inte granskat Stockholm?! Det har ju däremot KFA och Harward gjort och de stödjer Reinfeldts tes.

  Riksrevisorns kritik handlar om Socialdemokratstyrda styrda västra Götaland och även Skåne!

 4. putte torild - 11 november, 2014

  För sina insatser inom politiken borde Filippa Reinfeldt belönas med en fotboja.

  • felippa - 23 november, 2014

   Eller tilldelas en bukett av tillfälliga anställningar på ett ”högriskföretag”/vårdrelaterar utan fast bostad och betalningsansvar för de förluster hon åsamkat skattebetalarna. Med en smajlie i pannan.

 5. Ulrika Holmgaard - 12 november, 2014

  Kan du förtydliga på vilket sätt riksrevisionens rapport från Skåne och VG stödjer din tes för Stockholms Läns Landsting? Det är en inte helt ovidkommande fråga. Tack! Med vänlig hälsning, Ulrika

  • Mikael Färnbo - 12 november, 2014

   Den tendens som Riksrevisionen visar i sin rapport gäller för hela landet. Undersökningen är gjord i Skåne och VG men det finns ingen – absolut ingen – anledning att tro att det skulle vara bättre i Stockholm. Snarare tvärtom. I Skåne och VG viktar de ersättningen så att det är ekonomiskt mer gynnsamt för vårdcentraler att ta hand om pat med stora vårdbehov. Syftet är att undvika just de här tendenserna. Men uppenbarligen har det inte varit tillräckligt. I Stockholm är den viktningen i princip försumbar. De ekonomiska drivkrafterna för ojämlik vård är alltså STARKARE i Stockholm än i de undersökta länen.

   • Barbro - 2 januari, 2015

    Tack Mikael Färnbo!
    Ett politiskt system sätts ju in för att fungera på ett speciellt sätt – det har naturligtvis effekt även om små korrigeringar görs i olika delar av landet. Det finns självklart en anledning till att rapporten var hemligstämplad. Och svenska media får skämmas som har blivit så lata och fega.

 6. Lena - 12 november, 2014

  Men Riksrevisionens rapport bekräftar ju Per Anders Flordals resultat från Stockholm. Så nog har Filippa Reinfeldt känt till detta. Minns att jag läste om denna föga förvånande rapport, med Filippa Reinfeldts surrealistiska svar.

 7. Gun Carlsson - 12 november, 2014

  Att ljuga är en strategi , som gick bra för alliansen i åtta år – men nu är det i alla fall slut hoppas jag!

  • Nils Amberg - 12 november, 2014

   Det hade man ju kunnat hoppas, men…
   Ha. Ha. Ha.

 8. christer - 12 november, 2014

  Eftersom det är antalet patienter som styr
  hur mycket pengar vårdcentralerna får är
  det inte konstigt att man inte vill vårda de
  mest sjuka. De mest sjuka tar mer tid i
  anspråk och då blir inkomsterna mindre.
  Det grundläggande felet är att man
  försöker marknadfiera sjukvård skola etc.
  Sjukvården uppgift är att bota/lindra inte att
  skapa många vårdkontakter!

 9. K-G - 12 november, 2014

  Finns någon som helst anledning att tro att RRVs rapport från Västra Götaland och Skåne inte skulle ha relevans för Stockholm? Dessutom har vi ju Per-Anders Flordals rapport från just Stockholm.
  Det är klart det sätt vårdvalet är utformat, gynnar dem som kan ta för sig, dvs rika och friska. Visst ska man kunna välja vårdcentral. Men tillgängliga resurser ska fördelas efter behov. Inte efter antalet besök av i huvudsak friska personer.
  Marknaden fungerar inte inom välfärdssektorn. Så enkelt är det. Men för nyliberaler och marknadsfundamentalister är marknaden överordnat allt annat. Blindheten för problemen det medför är total.

  • Nils Amberg - 12 november, 2014

   Ja precis, välfärdssektorn skapades ju en gång i tiden för att sätta marknaden ur spel! Men nu kommer den tillbaka igen genom bakvägen. Tyvärr tycker den tysta majoriteten om att få mer resurser till sin överrepresenterade vårdcentral…

 10. John - 12 november, 2014

  Så praktiskt att hon har avgått.

 11. Anna - 12 november, 2014

  I Göteborg (socialdemokratstyrd) har aldrig vare sig skola, omsorg eller vård fungerat särskilt väl. Vårdvalet gjorde ingen större skillnad för oss egentligen, utan de redan befintliga bristerna blev bara mer uppenbara., när man kunde välja vårdcentral själv. Med andra ord; de som tidigare var förpassade till sämre vårdcentraler i förorter med mindre resurser sökte sig till vårdcentraler som de hade större förtroende för. Detta har i sin tur lett till längre köer och sämre vård på de populära vårdcentralerna.
  Slutsats; om sossarna hade varit uppriktiga och inte pekat finger åt Reinfrldt, utan städat upp sin egen skit i kommunen, hade fördelningen på resurser varit bättre fördelad på kommunens olika vårdcentraler och vårdvalet hade fungerat alldeles utmärkt.

 12. Andreas Magnusson - 12 november, 2014

  Just det faktum att alla tidigare seriösa rapporter från såväl KFA som ifrån Harward stärker Reinfeldts tes måste ändå vara problematiskt. Eller så är det precis det som riksrevisorn menarnmed lika. Alla borde införa stockholsmodellen som lett till en mer jämlik sjukvård enligt Katolinskainstitutet

 13. Malte - 13 november, 2014

  Intrycket man får genom teves alla intervjuer är att Filippa är en hårding och dagens ledare förstärker intrycket. Hårdingar brukar vara kalla också.

  • Hoberga - 23 november, 2014

   Röstar man å moderaterna är man iskall. Deras politik går ut på att utnyttja arbetstagare och om någon insjuknar byta ut dem mot friska. Människor med normala känslor gör inte så. De har empati och ser vilka konsekvenser detta ger för medborgarna. I moderaterna värd existerar bara de rikas behov.
   Politik handlar om kriget mellan löntagare och företagare. De löntagare som röstar blått har samma brist å empati som moderaterna och ser inte att de förgör sig själva. Tyvärr har vi fått in en falang iskalla även i Socialdemokratiska partiet och dessa har manipulerat sig till för mycket makt. Många röstar därför på V eller SD.

 14. Catrin Lindberg - 16 november, 2014

  Jag arbeta fackligt för Vårdförbundet för 15 år sedan Västmanland. Jag undersökte då hur besöken mellan de privata och landstingsdrivna mottagningarna fördelade sig. Vad jag kom fram till var att de privata hade mer läkarbesök i förhållande till antal listade patienter vilket renderade mer ersättning från landstinget. De landstingsdrivna hade mer sjuksköterskebesök vilket gav mindre ersättning än läkarbesök. BVC och MVC besöken var ungefär lika . Både MVC och MVC har fastställda besök. Besök och hos sjukgymnast och arbetsterapeut var fler hos de landstingsdrivna vilket kostar för mottagningarna.
  En uppfattning var att remisser skrevs från vårdcentraler till sjukvården vilket gör att sjukvården får betala ev. blodprover som tas där om de inte åter hänvisas för provtagning på vårdcentralen. Denna uppfattning kunde inte styrkas statistiskt.

 15. Jonas Sjögreen - 29 november, 2014

  Catrin Lindbergs kommentar är missvisande.
  ”Vad jag kom fram till var att de privata hade mer läkarbesök i förhållande till antal listade patienter vilket renderade mer ersättning från landsting.”
  Skillnaden i antal läkarbesök beror sannolikt till största delen på att landstingsdrivna vårdcentraler brottas med bemanningsproblem på läkarsidan. Dessutom är besöksersättningen några få procent av de totala inkomsterna (till skillnd mot i Stockholm) så det driver knappast upp besöken för vinnings skull. Man bör också notera att de landstingsdrivna mottagningarna, trots subventioner går med åtskilliga årliga miljonförluster. De mottagningar som drivs av små entreprenörer/läkare med personligt ansvar skattas genomgående markant högre i Nationella patientenkäten än mottagningar drivna av landstinget och riskkapitalister.

 16. Svensson Svensson - 28 december, 2014

  Är detta ”nya” moderaternas verkliga smutsiga ansikte förstår jag verkligen att Batra vill byta spår och närma sig mitten och Socialdemokraterna…
  Decemberöverenskommelsen kommer nog att rädda vårt land från det bruna förfallet.

 17. Kloker - 28 december, 2014

  A.Lööf och J.Åkesson håller på att skapa en förvirrad brunblå röra ute på högerkanten, låt nu framtidens regering med Stefan Löfven och MP i spetsen komma överens med Moderaterna, Folkpartiet och Vänsterpartiet så löser vi alla knutar och problem på sikt för Sverige i tiden.

 18. Björn Björnson - 28 december, 2014

  Är det inte så att patientundersökningar pekar på att de som utnyttjat vården är i huvudsak rätt nöjda. Att göra en undersökning utan att ta hänsyn till vad unyttjarna tycker är väl inte direkt insiktsfullt.

 19. Niclas - 30 december, 2014

  Efter ha varit ytterst tveksam till Vårdvalet är jag numera positiv till det. Inom tex vårdval psykoterapi i Region Skåne har köerna minskat avsevärt. Jag tror också det medfört en kvalitetshöjning då många behandlare har hög(re) kompetens inom evidensbaserad terapi.

  Däremot måste man arbeta med att hitta lösningar för dels de mest utsatta grupperna och dels människor under 16 år. Idag kan du som 25-åring som besväras av panikångest få hjälp inom fyra veckor. Är du däremot 14-år och har ett självskadebeteende kan du få vänta i månader på en tid på BUP. Det är ju fullständigt absurt att det ska fungera så.

 20. Klara - 21 juni, 2015

  FR har ideologiskt konsekvent förstört mycket av vården i Sthlm och det är ett mirakel att hon kunde sitta kvar så länge. Men FÅR man verkligen skriva så här självförhärligande artiklar? Sover redaktören?

Genom att posta din kommentar accepterar du våra regler för kommentarer.

Dagens Arena har stängt kommentarsfälten

Blogg › Beslutet om stängda kommentarsfält gäller tillsvidare.  2facebook: 2

Slavlöner för utländska hyrsjuksköterskor

Nyhet › 18 kronor i timmen. Så mycket tjänar de utländska hyrsjuksköterskor som bemanningsföretaget Orange rekryterar till den svenska sjukvården. »Ren människohandel« enligt jurist på LO.  1818facebook: 1818

Vårdförbundet rasar mot hyrföretag: »Slavkontrakt«

Nyhet › De utländska sjuksköterskorna på bemanningsföretaget Orange har sämre villkor än de svenska. »Att betrakta som slavkontrakt«, anser Vårdförbundet. 87facebook: 87

Varför så tyst om TTIP, Damberg?

Ledare › Det kan väl inte vara regeringens linje att tyst se på medan TTIP riskerar att utvecklas till ett juridiskt missfoster? 1703facebook: 1703

En livsfarlig feministisk regering

Blogg › Stefan Löfven och hans feministiska regering gör en redan utsatt situation för kvinnor på flykt ännu farligare, när de stryper möjligheten till familjeåterförening.  839facebook: 839

Spotify ratade nyproducerade lägenheter

Nyhet › Spotify-bossens hot om att lämna Sverige på grund av bostadsbrist faller platt. För någon månad sedan nobbade företaget 24 lägenheter med 25 minuters resväg till Östermalmskontoret. 1373facebook: 1373

Veronica Palm och medietrollens vita riddare

Blogg › Niklas Svensson går i strid mot S-toppens tilltänkta arvode från Rädda Barnen. 571facebook: 571

»Jag vägrar skämmas för mina diagnoser«

Krönika › Jag som har asbergers syndrom och ADD ska förväntas att inte prata om mina diagnoser. Men mitt liv är lika normalt som ert, och jag tänker att fortsätta att berätta om det, skriver Andrea, som driver NPF-bloggen, en blogg om livet med Aspergers syndrom och ADD. 749facebook: 749

Allt fler svenskar positiva till invandring

Nyhet › Migration klättrar på svenskarnas politiska dagordning och är i årets Som-undersökning svenskarnas viktigaste fråga. Allt fler är positiva till invandring men polariseringen ökar. 366facebook: 366

Henrik Arnstad: Europas cyniska egoism

Analys › Händelserna från 1938 låter sig 2016 kopieras med kuslig exakthet inom europeisk politisk debatt. Man behöver inte vara fascist eller ens rasist för att kunna blunda när medmänniskor drunknar. 2058facebook: 2058

Därför är en rökplym viktigare än nya bostäder

Reportage › En harmlös rökplym satte stopp för nybyggen i Stockholm. I Kiruna finns så många riksintressen att politikerna har svårt att hitta byggbar mark. I Sundbyberg bygger man bostäder i rasande fart. Hur går det ihop? 272facebook: 272

När ledarsidorna sluter upp bakom näringslivet

Blogg › När svenska ledarsidor mangrant sluter upp bakom ett mäktigt särintresse som går på tvärs med folket vilja – då pratar vi om ett demokratiskt problem som borde diskuteras mycket mer. 28twitter: 28

Anne Ramberg: »Historiens dom kommer att bli hård«

Nyhet › Uppgörelsen mellan EU och Turkiet om flyktingarna är en »osmaklig människohandel« och strider mot asylrätten, enligt Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.  7653facebook: 7653

Carl Tham: Här är ditt statsmannatal, Löfven

Krönika › Många har klagat på att statsministern inte riktigt förklarat regeringens och EU:s ställningstaganden. Här är ett förslag till klargörande anförande. 2296facebook: 2296

Är social housing lösningen på Sveriges bostadskris?

Reportage › Sverige är i princip det enda EU-land som inte vill bygga särskilda bostäder för fattiga. Varför är politikerna så rädda? 367facebook: 367

MP-kongress 2016

Mårten Roslund

MP fortsatt splittrat i bostadspolitiken

Nyhet › »Migrationslagarna ska bli så kortvariga som möjligt. Då blir det väldigt motsägelsefullt att gå fram med hårdare regler för bostadsbyggande«, säger Grön Ungdoms språkrör Mårten Roslund.  2facebook: 2

Anders Wallner

Wallner gav känga till Eriksson

Nyhet › Den avgående partisekreteraren Anders Wallner hyllade Miljöpartiets öppenhet under sitt tal på kongressen – och gav en känga till tidigare språkröret Peter Eriksson. 4facebook: 4

mp kongress

Bra stämning på MP-kongress

Nyhet › Trots kris och avgående språkrör är stämningen god på Miljöpartiets kongress. Det tycker de ombud som Dagens Arena har pratat med. 47facebook: 47

»Krisen får inte definiera oss«
»Finns inget stöd för flyktingamnesti«
 

Dagens Arena i Strasbourg

shekarabi ulvskog

Ulvskog: Gör Shekarabi (S) till bostads- och samhällsbyggarminister

Nyhet › S-toppen Marita Ulvskog vill se en uppdaterad bostadsministerpost. Civilminister Ardalan Shekarabi är en kandidat. Dessutom ser hon utrymme för omgörning i utbildningsdepartementet. 40facebook: 40

Wikstrom eu liberlarerna

Hon ska ena Ungern och Sverige i flyktingfrågan

Intervju › Sist EU försökte få till stånd en gemensam flyktingpolitik tog det 13 år. Resultatet blev den i dag så kritiserade Dublinförordningen. Nu är åter det dags. Europaparlamentet har lagt makten i Cecilia Wikströms (L) händer. 55facebook: 55

marita jens

»Nya Dublinreglerna enbart kosmetika«

Nyhet › Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet sågar EU-kommissionens förslag om nya asylregler – men ser potential i straffavgiften för de länder som vägrar ta emot flyktingar. 6facebook: 6

 

Arbetsmiljö

citatfacebook

Socialsekreterare hängs ut som pedofiler och barnkidnappare på nätet

Nyhet › Socialsekreterare hängs ut med namn och bild på Facebook och beskrivs som barnkidnappare, alkoholister och häxor. »Hur ska man våga arbeta i det här yrket om man blir uthängd som privatperson?«, säger Lena Säljö, socialtjänstchef.  317facebook: 317

Bild: Kartläggning socialsekreterare 2016, Akademikerförbundet SSR/Novus.

Hoten mot socialsekreterare ökar – men få hot anmäls

Nyhet › Var fjärde socialsekreterare har blivit utsatt för hot och våld i arbetet. Men endast en bråkdel anmäls. »Man tvingas lägga det som inträffat bakom sig«, säger Eva Karsten, Arbetsmiljöverket. 27facebook: 27

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vård och omsorg värst i klassen

Nyhet › På över 500 arbetsplatser är arbetsmiljön så ohållbar att skyddsombuden anmält sin arbetsgivare till Arbetsmiljöverket. Allra värst är det inom vård och omsorg, visar Dagens Arena granskning. 64facebook: 64

»Skyddsombuden har tappat tilltron till Arbetsmiljöverket«
Kraftig ökning av larm om ohållbar arbetsmiljö
 

Tema: Stafettläkare

Foto: Flickr/ HCC Public Information Office

Trots varning om usla villkor – fler landsting anlitar Orange

Nyhet › »Om vi skulle hyra in en snickare skulle man ju inte ställt frågan om hur avtalet med deras arbetsgivare ser ut«, säger Fredrik Larsson (M), ordförande i landstingsstyrelsen i Värmland. 53facebook: 53

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vårdförbundet varnar: Undermåliga villkor för utländska hyrsjuksköterskor

Nyhet › Norge ratar bemanningsföretaget Orange. I Sverige kringgår företaget landstingens krav på kollektivavtalsenliga villkor – utländska hyrsjuksköterskor vittnar om lägre löner. 79facebook: 79

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Hyrläkare vanligare i utsatta områden – vårdkvaliteten äventyras

Nyhet › Flera vårdcentraler i Stockholms län bemannas av hyrläkare i så hög utsträckning att vårdkvaliteten försämras. Samtliga ligger i utsatta områden med höga ohälsotal. 45facebook: 45

Civilministern: Landstingen bör ställa krav på bemanningsföretagen
Stafettläkarna även ett problem i storstadsregionerna
 

Balkanrutten

Bild: Flcikr/International Federation of Red Cross and Red Crescent Society

EU skickar nödhjälp till Grekland

Nyhet › EU-kommissionen föreslår att 700 miljoner euro ska ges till nödhjälp i Grekland, på Balkan och EU-länder utmed Balkanrutten.  12facebook: 12

Matkö i Idomeni, Grekland. Bild: Johanna Senneby

Tusk: Sätt flyktingar i förvar i 18 månader

Nyhet › I en intervju med the Guardian avfärdar Europeiska rådets ordförande Donald Tusk den officiella statistiken över flyktingars ursprung och beskriver Merkels politik som farlig. 10facebook: 10

malin och anna eu

”Plötsligt är det som att det inte finns några flyktingar”

Nyhet › I skuggan av kriget mot terrorismen bryter länderna utmed Balkanrutten mot asylrätten. Europaparlamentarikerna Anna Hedh (S) och Malin Björk (V) är mycket kritiska. 170facebook: 170

Strandade flyktingar syr igen sina munnar i protest
Balkan sorterar flyktingar – hundratals lämnade i ingenmansland
 

Redaktionen


Yonna Waltersson

Ta ansvar mot hatet

Ödesdigra konsekvenser om verklighetsbilden som etsar sig fast är den att flyktingkrisen är ett olösligt dilemma. 168facebook: 110 twitter: 58

Nina Brevinge ny grävredaktör på Dagens Arena

AKB:s svaga position är farlig


Nina Brevinge

Bostadspolitiken knäckfråga för MP

Bostadssamtalen med oppositionspartierna ska vara klara före sommaren. Men den nya bostadsministerns eget parti prioriterar ofta miljön framför nya bostäder... 0Inga delningar

Forskare: »Elever från friskolor går före i kön«

LO-ordföranden: »Precis den person Löfven behöver vid sin sida«


Johanna Senneby

Akut läge för Stockholms förlossningsvård

Situationen för Stockholms förlossningsvård är mycket ansträngd. En vecka efter BB Sophias nedläggning står det klart att klinikerna inte har tillräcklig kapacitet... 0Inga delningar

Här är Löfvens nya ministrar

Stampen är en satans storskurk


Sophie Stigfur

»Orange-sjuksköterskorna får mindre betalt än minimilönen«

Norska sjukhusen har sagt upp avtalet med Orange och riktar nu skarp kritik mot företaget. »De liknar inte norska arbetsvillkor överhuvudtaget«, säger Sara Bell från Fagforbundet... 35facebook: 35

Sverige sämst i klassen – här ökar klyftorna som mest

Stampen-pamparnas miljonfest


Anna de Lima Fagerlind

Läkare kräver etisk analys av åldersbestämmande

Trots varningar och otillräckligt forskningsunderlag – Rättsmedicinalverket ska snart börja åldersbestämma ensamkommande... 17facebook: 17

Ramberg rasar mot skattetopparna: »Vänskapskorruption«

»Liberalernas förslag vore döden för taxi«


Kitty Ehn

Vad innebär det att vara värd för Nato?

Den 25 maj kommer riksdagen att rösta om värdlandsavtalet med militäralliansen Nato. Både kritiker och förespråkare menar att Sveriges säkerhet står på spel. 44facebook: 44

En hälsning betyder inte att du är islamist

Som om högern bryr sig om företag


Amanda Lindholm

Hård press på tjejjourer under julhelgerna

Socialtjänsten och andra samhällsfunktioner som vanligtvis finns för kvinnor och unga som utsätts för våld stängs under julhelgerna... 149facebook: 149

Regeringen tog bort Migrationsverkets ansvar för krisberedskap

Lagen om ID-kontrollen antogs


Herman der Nederlanden

50 000 i böter för transportörer som missar ID-kontroller

Transportörer som inte genomför en ID-kontroll riskerar att få höga böter. Barn kommer inte att kontrolleras om de åker med målsmän med giltigt ID. 8facebook: 8

Väntetiderna på akuten fortsätter att bli längre

Uvell tvingas lämna Kreab efter SD-umgänge


Maxime Wallström

Maxime Wallström: Ett säkert rum i farlig kollektivtrafik

På många platser i världen är risken stor för kvinnor att utsättas för verbalt och fysiskt våld i kollektivtrafiken – i Mexico City hanteras problemet med chockrosa bussar endast för kvinnor. 18facebook: 18

Nyanlända läkare ska få legitimation snabbare

MP vill betala privatpersoner som inhyser flyktingar


Mikael Färnbo

Kvinnolönerna spräcker LO-samordningen

Det blir ingen LO-samordning i avtalsrörelsen. Anledningen är att styrelsen inte har kunnat komma överens om lönesatsningar inom kvinnodominerade yrken. 36facebook: 26 twitter: 10

C lägger 12 gånger mer på sänkt dieselskatt än på biobränslen

Urartad arbetsmiljö för Samhallanställda på Mat.se


Ida Ölmedal

EU:s flyktingkvoter enbart socker på toppen

Rent krasst har EU-länderna inte lyckats enas om mer än att med militära medel göra det svårare för flyktingar att ta sig in i Europa. 16twitter: 16

Ida Ölmedal: Dessa är våra döda

Så kan fler dömas för hatbrott mot EU-migranter


Janna Ekbrant

FN: Allvarligt fel i topparnas debattartikel om DÖ

På fredagsmorgonen uppmanade tre näringslivstoppar till att skrota DÖ. Den FN-rapport de hänvisar till i texten har dock dömts ut av organisationen. 9twitter: 9

Kluvet MP håller kongress

Ulf Bjereld: Nyval finns inte på agendan


Jenny Bengtsson

Sveriges moderna slavar är en del i en dålig uppgörelse

Ingen som följt Dagens Nyheters artikelserie #deosynliga om de vidriga förhållanden som många arbetskraftsinvandrare i Sverige lever i kan ha undgått att bli berörd... 21twitter: 21

M jävlas hellre med sossar än tar avstånd från rasister

Kan vi sluta tjata om Sverigedemokrater i facket nu?


Erik Halling

Sonen avslöjade vanvården av sin mor – övervakas nu av vaktbolag

Don Sevcuk avslöjade med hur hans mamma blev vanvårdad på korttidsboende. Malmö stads svar blev att anställa vaktbolag för att se till att patientens anhöriga gick hem i tid. 7twitter: 7

Greenpeace: ”Klimatpopulism när den är som värst”

SCA ordförande reste för 10 miljoner – betalade 54 000


Peter Leander

MP: Ambulansen ska drivas av landstinget

Helene Öberg (MP) reagerar kraftigt på Dagens Arenas granskning av ambulansvården i Stockholm. Hon anser att ambulansen borde återgå i landstingets regi. 5twitter: 5

Kris inom ambulansen: ”Vi klarar inte en stor olycka”

En procent av hatbrotten mot romer klaras upp


Örjan Benzinger

LR: DN:s Pisa-larm en jämförelse som inte håller

Skoltrötta elever drar ned de svenska resultaten i Pisa-undersökningen skriver DN. Det är en jämförelse som inte håller enligt Lärarnas Riksförbund. 24twitter: 24

Reaktioner på SCB:s undersökning av partisympatier

Ingen skrotning – S behåller delar av fas 3


Jonna Sima

Walborg skickades hem – dog av sprucken tarm

Hon åkte in till akuten med svåra magsmärtor – och skickades hem med värktabletter. Tre dagar senare avled Walborg, 63, av att en godartad tumör som fått ändtarmen att spricka... 23twitter: 23

Moderaternas svarta vecka

Expertpanel om EU-valet: ”F! kan bli en x-faktor”


Fredrik Adolfsson

Förskolan på väg mot skilda världar

I en ny rapport om förskolan framkommer skillnader mellan privata utförare och kommunala. ”Vi är på väg mot skilda världar” säger Annelie Nordström, ordförande för fackförbundet Kommunal som har gjort undersökningen... 20twitter: 20

”Det är Moderaterna som har problem att finansiera budgeten”

Vårdval Stockholm ökar klasskillnaderna


Anna Herdy

Dags för ett nytt kunskapslyft

Ett nytt kunskapslyft är inte alltings lösning, men skulle klä många av arbetskraftens kroppar i en rustning som klarar den moderna arbetsmarknaden. 72facebook: 58 twitter: 14

Gräsrötterna kritiserar Björklunds nej till S

Lägg pusslet när valet är över


Kerstin Johansson

Sänkt lön med 25 procent: Så blir konsekvenserna

Sänkning av ingångslönerna med 25 procent ger stora konsekvenser. Fler tvingas ta dubbla jobb och söka bidrag... 11twitter: 11

PISA-studien: Resultaten för svenska elever fortsätter falla

Bråk om friskolebarnens journaler

 • Arena_banner_nyhetsbrev
  pengaropolitik