Bild: Erja LempinenBild: Erja Lempinen

Riksrevisionen avslöjar Filippa Reinfeldts stora feta lögn

Dela

Filippa Reinfeldt visste att frågorna var komplexa och att risken för vassa motfrågor eller negativ spinn var minimal. Hon visste att det var fritt fram att dra en stor fet lögn.

Förra året gjorde jag en granskning av den allt mer marknadsstyrda vården till boken ”Den stora omvandlingen”, vilket fick en del uppmärksamhet. Jag kunde bland annat avslöja en intern rapport från Stockholms landsting som den moderata landstingsledningen vägrat göra offentlig. Rapporten innehöll nämligen politiskt sprängstoff som smulade sönder landstingspolitikernas stora flaggskepp: Vårdvalet.

Vårdval inom primärvården är ett utpräglat marknadssystem. I stället för att politiker och forskare tar reda på var vårdbehoven är störst och fördelar resurserna därefter, så ska fördelningen skötas av marknadens osynliga hand. Dit patienterna går, dit går också pengarna.

Men vården är en mycket speciell marknad. Rika och friska tenderar paradoxalt nog att utnyttja vården mer än de som är fattigare och generellt sett sjukare. Samtidigt ska vården styras av etiska principer som säger att de som har störst behov också ska få mest resurser.

Det går inte ihop.

Jag kunde avslöja att införandet av vårdval gjorde att vårdresurserna började fördela sig allt mer ojämlikt (läs mer om varför). Pengarna strömmade till de rika och friska befolkningsgrupperna. Samtidigt dränerades vårdcentraler i fattiga och socioekonomiskt utsatta områden. I Rinkeby där vårdbehoven är störst i hela stan, blev vårdcentralen tvungen att säga upp halva personalstyrkan.

I nyliberalernas sjukvårdssystem var det inte längre lönsamt att ge vård till de som har störst behov.

Så här långt var min granskning inte helt unik. Delar av detta hade redan avslöjats tidigare, även om ingen gjort en lika ambitiös sammanställning. Det unika kom när jag, med lite tur, ramlade över den hemliga rapporten från landstinget.

När jag första gången bläddrade och sakta stavade mig igenom den tättskrivna byråkratiska sjukvårdsprosan så rös jag faktiskt. Där var det, svart på vitt, konsekvensen av systemskiftet. Och det var inte vackert.

År 2008, samma år som vårdvalet infördes i Stockholm, började nämligen akutmottagningarna att översvämmas av nya besökare. Besöken ökade plötsligt med sex procent per år. En ökning som inte kunde förklaras med vare sig befolkningstillväxt eller ökad sjuklighet. Det var en gåta.

Rapportförfattaren, den förre chefsläkaren på Södersjukhuset, Per Anders Flordal, hade fått i uppdrag av den moderata landstingsledningen att ta reda på vilka alla dessa nya besökare egentligen var. Och varför ökningen skedde just nu.

Det visade sig att människorna som översvämmade akutmottagningarna kom från socioekonomiskt utsatta områden i Stockholms förortsnät. Precis samma områden som samtidigt dränerats på resurser i primärvården på grund av vårdvalet.

Och det var inte fråga om något okynnesåkande till akuten. De här människorna var sjukare än snittbesökaren och blev oftare inlagda.

Nyheten slog igenom och bland annat Aftonbladet slog upp det stort. Tidningen passade på att konfrontera den högst ansvariga politikern, Filippa Reinfeldt. Ställd inför dessa obehagliga fakta svarade Filippa Reinfeldt att hon ”inte känner igen den bilden”. Vården var i själva verket jättebra och jättejämlik. Fattiga och sjuka hade fått det mycket bättre. Allt var frid och fröjd.

Aftonbladetreportern nöjde sig med det, skrev sin artikel och gick vidare. I tidningen framstår det som att jag hävdar något, medan Filippa hävdar något annat. Jag säger a, hon säger b.

Men det stämmer inte. I dag släppte Riksrevisionen en stor granskning av vårdvalssystemet som i stort bekräftar allt det jag skrev. Det är såklart glädjande. Nyss pratade jag med Henrik Segerpalm som varit projektledare för Riksrevisionens granskning. Det var ett intressant samtal och han bekräftade även att revisorerna läst vad jag har skrivit. Extra kul.

Men i ljuset av allt detta framstår Filippa Reinfeldts svar som extra märkliga. Det var ju hon som beställt rapporten av Per Anders Flordal. Hon visste ju såklart vad som stod där. Allt det andra måste hon ju också känt till. Ändå har hon mage att påstå att inget av det stämmer.

Det finns ingen annan förklaring. Hon visste att Aftonbladetreportern hade ägnat max ett par timmar åt ämnet, att frågorna var väldigt komplexa, att risken för vassa motfrågor, eller negativ spinn, var minimal.

Hon visste att det var fritt fram att dra en stor fet lögn. Och hon tog chansen.

34 kommentarer

 1. Kenneth Eriksson - 11 november, 2014

  Det måste du väl veta att Aftonbladets reportrar är dåligt pålästa och ställer inga följdfrågor och reportrarna på AB är inte ensamma, ta bara SVT,Expressen ja i stort alla. Någon undersökande journalistik finns inte längre,det är bara ryggdunkande kompisar.

  • John - 12 november, 2014

   Du menar väl att det inte lönar sig för mediaföretagen att ge reportrarna tid för grävarbete?

 2. Andreas Magnusson - 11 november, 2014

  …och riksrevisorn har ju faktiskt inte granskat Stockholm som hon var politiker i – utan Skåne (allians) och västra Götaland (s) – så hon kanske faktiskt har och hela tiden haft helt rätt! Intressant!!

  • Maria - 12 november, 2014

   …och riksrevisorn har ju faktiskt inte granskat Stockholm som hon var politiker i – utan Skåne (allians) och västra Götaland (s) – så hon kanske faktiskt har och hela tiden haft helt rätt! Intressant!!

 3. Andreas Magnusson - 11 november, 2014

  Färnbo, varför vill Du vilseleda läsarna?

  Riksrevisorn har ju inte granskat Stockholm?! Det har ju däremot KFA och Harward gjort och de stödjer Reinfeldts tes.

  Riksrevisorns kritik handlar om Socialdemokratstyrda styrda västra Götaland och även Skåne!

 4. putte torild - 11 november, 2014

  För sina insatser inom politiken borde Filippa Reinfeldt belönas med en fotboja.

  • felippa - 23 november, 2014

   Eller tilldelas en bukett av tillfälliga anställningar på ett ”högriskföretag”/vårdrelaterar utan fast bostad och betalningsansvar för de förluster hon åsamkat skattebetalarna. Med en smajlie i pannan.

 5. Ulrika Holmgaard - 12 november, 2014

  Kan du förtydliga på vilket sätt riksrevisionens rapport från Skåne och VG stödjer din tes för Stockholms Läns Landsting? Det är en inte helt ovidkommande fråga. Tack! Med vänlig hälsning, Ulrika

  • Mikael Färnbo - 12 november, 2014

   Den tendens som Riksrevisionen visar i sin rapport gäller för hela landet. Undersökningen är gjord i Skåne och VG men det finns ingen – absolut ingen – anledning att tro att det skulle vara bättre i Stockholm. Snarare tvärtom. I Skåne och VG viktar de ersättningen så att det är ekonomiskt mer gynnsamt för vårdcentraler att ta hand om pat med stora vårdbehov. Syftet är att undvika just de här tendenserna. Men uppenbarligen har det inte varit tillräckligt. I Stockholm är den viktningen i princip försumbar. De ekonomiska drivkrafterna för ojämlik vård är alltså STARKARE i Stockholm än i de undersökta länen.

   • Barbro - 2 januari, 2015

    Tack Mikael Färnbo!
    Ett politiskt system sätts ju in för att fungera på ett speciellt sätt – det har naturligtvis effekt även om små korrigeringar görs i olika delar av landet. Det finns självklart en anledning till att rapporten var hemligstämplad. Och svenska media får skämmas som har blivit så lata och fega.

 6. Lena - 12 november, 2014

  Men Riksrevisionens rapport bekräftar ju Per Anders Flordals resultat från Stockholm. Så nog har Filippa Reinfeldt känt till detta. Minns att jag läste om denna föga förvånande rapport, med Filippa Reinfeldts surrealistiska svar.

 7. Gun Carlsson - 12 november, 2014

  Att ljuga är en strategi , som gick bra för alliansen i åtta år – men nu är det i alla fall slut hoppas jag!

  • Nils Amberg - 12 november, 2014

   Det hade man ju kunnat hoppas, men…
   Ha. Ha. Ha.

 8. christer - 12 november, 2014

  Eftersom det är antalet patienter som styr
  hur mycket pengar vårdcentralerna får är
  det inte konstigt att man inte vill vårda de
  mest sjuka. De mest sjuka tar mer tid i
  anspråk och då blir inkomsterna mindre.
  Det grundläggande felet är att man
  försöker marknadfiera sjukvård skola etc.
  Sjukvården uppgift är att bota/lindra inte att
  skapa många vårdkontakter!

 9. K-G - 12 november, 2014

  Finns någon som helst anledning att tro att RRVs rapport från Västra Götaland och Skåne inte skulle ha relevans för Stockholm? Dessutom har vi ju Per-Anders Flordals rapport från just Stockholm.
  Det är klart det sätt vårdvalet är utformat, gynnar dem som kan ta för sig, dvs rika och friska. Visst ska man kunna välja vårdcentral. Men tillgängliga resurser ska fördelas efter behov. Inte efter antalet besök av i huvudsak friska personer.
  Marknaden fungerar inte inom välfärdssektorn. Så enkelt är det. Men för nyliberaler och marknadsfundamentalister är marknaden överordnat allt annat. Blindheten för problemen det medför är total.

  • Nils Amberg - 12 november, 2014

   Ja precis, välfärdssektorn skapades ju en gång i tiden för att sätta marknaden ur spel! Men nu kommer den tillbaka igen genom bakvägen. Tyvärr tycker den tysta majoriteten om att få mer resurser till sin överrepresenterade vårdcentral…

 10. John - 12 november, 2014

  Så praktiskt att hon har avgått.

 11. Anna - 12 november, 2014

  I Göteborg (socialdemokratstyrd) har aldrig vare sig skola, omsorg eller vård fungerat särskilt väl. Vårdvalet gjorde ingen större skillnad för oss egentligen, utan de redan befintliga bristerna blev bara mer uppenbara., när man kunde välja vårdcentral själv. Med andra ord; de som tidigare var förpassade till sämre vårdcentraler i förorter med mindre resurser sökte sig till vårdcentraler som de hade större förtroende för. Detta har i sin tur lett till längre köer och sämre vård på de populära vårdcentralerna.
  Slutsats; om sossarna hade varit uppriktiga och inte pekat finger åt Reinfrldt, utan städat upp sin egen skit i kommunen, hade fördelningen på resurser varit bättre fördelad på kommunens olika vårdcentraler och vårdvalet hade fungerat alldeles utmärkt.

 12. Andreas Magnusson - 12 november, 2014

  Just det faktum att alla tidigare seriösa rapporter från såväl KFA som ifrån Harward stärker Reinfeldts tes måste ändå vara problematiskt. Eller så är det precis det som riksrevisorn menarnmed lika. Alla borde införa stockholsmodellen som lett till en mer jämlik sjukvård enligt Katolinskainstitutet

 13. Malte - 13 november, 2014

  Intrycket man får genom teves alla intervjuer är att Filippa är en hårding och dagens ledare förstärker intrycket. Hårdingar brukar vara kalla också.

  • Hoberga - 23 november, 2014

   Röstar man å moderaterna är man iskall. Deras politik går ut på att utnyttja arbetstagare och om någon insjuknar byta ut dem mot friska. Människor med normala känslor gör inte så. De har empati och ser vilka konsekvenser detta ger för medborgarna. I moderaterna värd existerar bara de rikas behov.
   Politik handlar om kriget mellan löntagare och företagare. De löntagare som röstar blått har samma brist å empati som moderaterna och ser inte att de förgör sig själva. Tyvärr har vi fått in en falang iskalla även i Socialdemokratiska partiet och dessa har manipulerat sig till för mycket makt. Många röstar därför på V eller SD.

 14. Catrin Lindberg - 16 november, 2014

  Jag arbeta fackligt för Vårdförbundet för 15 år sedan Västmanland. Jag undersökte då hur besöken mellan de privata och landstingsdrivna mottagningarna fördelade sig. Vad jag kom fram till var att de privata hade mer läkarbesök i förhållande till antal listade patienter vilket renderade mer ersättning från landstinget. De landstingsdrivna hade mer sjuksköterskebesök vilket gav mindre ersättning än läkarbesök. BVC och MVC besöken var ungefär lika . Både MVC och MVC har fastställda besök. Besök och hos sjukgymnast och arbetsterapeut var fler hos de landstingsdrivna vilket kostar för mottagningarna.
  En uppfattning var att remisser skrevs från vårdcentraler till sjukvården vilket gör att sjukvården får betala ev. blodprover som tas där om de inte åter hänvisas för provtagning på vårdcentralen. Denna uppfattning kunde inte styrkas statistiskt.

 15. Jonas Sjögreen - 29 november, 2014

  Catrin Lindbergs kommentar är missvisande.
  ”Vad jag kom fram till var att de privata hade mer läkarbesök i förhållande till antal listade patienter vilket renderade mer ersättning från landsting.”
  Skillnaden i antal läkarbesök beror sannolikt till största delen på att landstingsdrivna vårdcentraler brottas med bemanningsproblem på läkarsidan. Dessutom är besöksersättningen några få procent av de totala inkomsterna (till skillnd mot i Stockholm) så det driver knappast upp besöken för vinnings skull. Man bör också notera att de landstingsdrivna mottagningarna, trots subventioner går med åtskilliga årliga miljonförluster. De mottagningar som drivs av små entreprenörer/läkare med personligt ansvar skattas genomgående markant högre i Nationella patientenkäten än mottagningar drivna av landstinget och riskkapitalister.

 16. Svensson Svensson - 28 december, 2014

  Är detta ”nya” moderaternas verkliga smutsiga ansikte förstår jag verkligen att Batra vill byta spår och närma sig mitten och Socialdemokraterna…
  Decemberöverenskommelsen kommer nog att rädda vårt land från det bruna förfallet.

 17. Kloker - 28 december, 2014

  A.Lööf och J.Åkesson håller på att skapa en förvirrad brunblå röra ute på högerkanten, låt nu framtidens regering med Stefan Löfven och MP i spetsen komma överens med Moderaterna, Folkpartiet och Vänsterpartiet så löser vi alla knutar och problem på sikt för Sverige i tiden.

 18. Björn Björnson - 28 december, 2014

  Är det inte så att patientundersökningar pekar på att de som utnyttjat vården är i huvudsak rätt nöjda. Att göra en undersökning utan att ta hänsyn till vad unyttjarna tycker är väl inte direkt insiktsfullt.

 19. Niclas - 30 december, 2014

  Efter ha varit ytterst tveksam till Vårdvalet är jag numera positiv till det. Inom tex vårdval psykoterapi i Region Skåne har köerna minskat avsevärt. Jag tror också det medfört en kvalitetshöjning då många behandlare har hög(re) kompetens inom evidensbaserad terapi.

  Däremot måste man arbeta med att hitta lösningar för dels de mest utsatta grupperna och dels människor under 16 år. Idag kan du som 25-åring som besväras av panikångest få hjälp inom fyra veckor. Är du däremot 14-år och har ett självskadebeteende kan du få vänta i månader på en tid på BUP. Det är ju fullständigt absurt att det ska fungera så.

 20. Klara - 21 juni, 2015

  FR har ideologiskt konsekvent förstört mycket av vården i Sthlm och det är ett mirakel att hon kunde sitta kvar så länge. Men FÅR man verkligen skriva så här självförhärligande artiklar? Sover redaktören?

Genom att posta din kommentar accepterar du våra regler för kommentarer.

Friskolejättarna har 20 procent fler elever per lärare

Nyhet › Den låga lärartätheten i fristående skolor drivs helt och hållet av de stora privata skolkoncernerna, visar Lärarförbundets beräkningar. »Genom att fylla på klassrummen uppstår vinsterna i friskolorna«, säger Johanna Jaara Åstrand. 0Inga delningar

Här är SD:s tio sjukaste motioner

Nyhet › Beslagta asylsökandes ägodelar, inskränk aborträtten och låt kungen dela ut medaljer till svenska hjältar. Här är tio av de sjukaste motionerna som Sverigedemokraterna lagt i år. 0Inga delningar

Rekordmånga tvingas föda i annat län

Nyhet › Efter att BB Sophia stängde har andelen föderskor som tvingas föda i ett annat län ökat dramatiskt. Fortsätter hänvisningarna i samma takt kommer rekordmånga kvinnor tvingas föda i ett annat län i år. 0Inga delningar

Sveriges mest hatade reporter

Blogg › När bloggaren Julia Caesar avslöjats stängde DN-reportern Niklas Orrenius av mobiltelefonen, skaffade hemlig adress och slutade svara på twitter. Reportern som hyllat pratet och lyssnandet som metod fick till slut nog av hatet. 0Inga delningar

Allt sämre villkor i privat driven äldreomsorg

Nyhet › Lägre löner, mer missnöje med arbetet och högre andel otrygga jobb i privat driven äldreomsorg, visar ny rapport. »Orealistiskt att enbart lita till att marknadskrafterna«, säger Tobias Baudin, Kommunal. 0Inga delningar

Är Kinberg Batra Moderaternas Mona Sahlin?

Ledare › För kvinnosakens skulle får man hoppas att M backar upp sin partiledare. Även när det blåser. Det verkade så rätt när… 0Inga delningar

Sverige sämst i klassen – här ökar klyftorna som mest

Nyhet › Skillnaden mellan fattiga och rika ökar mer i Sverige än i något annat OECD-land, visar ny rapport från LO. 1591facebook: 1591

Så driver assistansbolagen upp vinsterna

Nyhet › Med hjälp av jurister kan privata bolag driva upp antalet assistanstimmar – och därmed vinsterna. »Lagen sätter få gränser för vad man kan få« säger Cecilia Eek, Försäkringskassan. 68facebook: 68

Andrummet ger mig andnöd

Ledare › Det finns mycket EU kan göra för människor på flykt. I stället väljer medlemsländerna att skaffa sig andrum bakom gränskontroller… 0Inga delningar

22 av 22 remissinstanser sågar regeringens nya migrationspolitik

Nyhet › Alla 22 instanser som hittills lämnat in remissvar på regeringens nya migrationspolitiska förslag sågar det vid fotknölarna. 5275facebook: 5275

MP-kongress 2016

Mårten Roslund

MP fortsatt splittrat i bostadspolitiken

Nyhet › »Migrationslagarna ska bli så kortvariga som möjligt. Då blir det väldigt motsägelsefullt att gå fram med hårdare regler för bostadsbyggande«, säger Grön Ungdoms språkrör Mårten Roslund.  2facebook: 2

Anders Wallner

Wallner gav känga till Eriksson

Nyhet › Den avgående partisekreteraren Anders Wallner hyllade Miljöpartiets öppenhet under sitt tal på kongressen – och gav en känga till tidigare språkröret Peter Eriksson. 4facebook: 4

mp kongress

Bra stämning på MP-kongress

Nyhet › Trots kris och avgående språkrör är stämningen god på Miljöpartiets kongress. Det tycker de ombud som Dagens Arena har pratat med. 47facebook: 47

»Krisen får inte definiera oss«
»Finns inget stöd för flyktingamnesti«
 

Dagens Arena i Strasbourg

shekarabi ulvskog

Ulvskog: Gör Shekarabi (S) till bostads- och samhällsbyggarminister

Nyhet › S-toppen Marita Ulvskog vill se en uppdaterad bostadsministerpost. Civilminister Ardalan Shekarabi är en kandidat. Dessutom ser hon utrymme för omgörning i utbildningsdepartementet. 40facebook: 40

Wikstrom eu liberlarerna

Hon ska ena Ungern och Sverige i flyktingfrågan

Intervju › Sist EU försökte få till stånd en gemensam flyktingpolitik tog det 13 år. Resultatet blev den i dag så kritiserade Dublinförordningen. Nu är åter det dags. Europaparlamentet har lagt makten i Cecilia Wikströms (L) händer. 55facebook: 55

marita jens

»Nya Dublinreglerna enbart kosmetika«

Nyhet › Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet sågar EU-kommissionens förslag om nya asylregler – men ser potential i straffavgiften för de länder som vägrar ta emot flyktingar. 6facebook: 6

 

Arbetsmiljö

Foto: Mikael Gustavsen. Arbetsmiljöverket

Pausa lönefrågan, ta tag i lärarnas arbetsmiljö

Blogg › Arbetsmiljöverket bör hota skolor med vite när arbetsgivarna inte tar sitt arbetsmiljöansvar. 0Inga delningar

citatfacebook

Socialsekreterare hängs ut som pedofiler och barnkidnappare på nätet

Nyhet › Socialsekreterare hängs ut med namn och bild på Facebook och beskrivs som barnkidnappare, alkoholister och häxor. »Hur ska man våga arbeta i det här yrket om man blir uthängd som privatperson?«, säger Lena Säljö, socialtjänstchef.  317facebook: 317

Bild: Kartläggning socialsekreterare 2016, Akademikerförbundet SSR/Novus.

Hoten mot socialsekreterare ökar – men få hot anmäls

Nyhet › Var fjärde socialsekreterare har blivit utsatt för hot och våld i arbetet. Men endast en bråkdel anmäls. »Man tvingas lägga det som inträffat bakom sig«, säger Eva Karsten, Arbetsmiljöverket. 27facebook: 27

Vård och omsorg värst i klassen
»Skyddsombuden har tappat tilltron till Arbetsmiljöverket«
 

Tema: Stafettläkare

Foto: Flickr/ HCC Public Information Office

Trots varning om usla villkor – fler landsting anlitar Orange

Nyhet › »Om vi skulle hyra in en snickare skulle man ju inte ställt frågan om hur avtalet med deras arbetsgivare ser ut«, säger Fredrik Larsson (M), ordförande i landstingsstyrelsen i Värmland. 53facebook: 53

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vårdförbundet varnar: Undermåliga villkor för utländska hyrsjuksköterskor

Nyhet › Norge ratar bemanningsföretaget Orange. I Sverige kringgår företaget landstingens krav på kollektivavtalsenliga villkor – utländska hyrsjuksköterskor vittnar om lägre löner. 79facebook: 79

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Hyrläkare vanligare i utsatta områden – vårdkvaliteten äventyras

Nyhet › Flera vårdcentraler i Stockholms län bemannas av hyrläkare i så hög utsträckning att vårdkvaliteten försämras. Samtliga ligger i utsatta områden med höga ohälsotal. 45facebook: 45

Civilministern: Landstingen bör ställa krav på bemanningsföretagen
Stafettläkarna även ett problem i storstadsregionerna
 

Balkanrutten

Bild: Flcikr/International Federation of Red Cross and Red Crescent Society

EU skickar nödhjälp till Grekland

Nyhet › EU-kommissionen föreslår att 700 miljoner euro ska ges till nödhjälp i Grekland, på Balkan och EU-länder utmed Balkanrutten.  12facebook: 12

Matkö i Idomeni, Grekland. Bild: Johanna Senneby

Tusk: Sätt flyktingar i förvar i 18 månader

Nyhet › I en intervju med the Guardian avfärdar Europeiska rådets ordförande Donald Tusk den officiella statistiken över flyktingars ursprung och beskriver Merkels politik som farlig. 10facebook: 10

malin och anna eu

”Plötsligt är det som att det inte finns några flyktingar”

Nyhet › I skuggan av kriget mot terrorismen bryter länderna utmed Balkanrutten mot asylrätten. Europaparlamentarikerna Anna Hedh (S) och Malin Björk (V) är mycket kritiska. 170facebook: 170

Strandade flyktingar syr igen sina munnar i protest
Balkan sorterar flyktingar – hundratals lämnade i ingenmansland
 

Redaktionen


Nina Brevinge

Veckans graf: Minst 27 remissinstanser sågar betyg från fyran

Minst 27 remissinstanser är kritiska till betyg från årskurs 4. Ändå går regeringen vidare med förslaget. 0Inga delningar

LO-bossen: Vi kommer nå målet om att halvera lönegapet

Så blir LO:s samordning


hannafinmo

Varning för Lööfs migrationspolitik

C har hög svansföring gällande invandringens positiva sidor. Samtidigt vill man försämra både jobbvillkor och välfärd för nyanlända... 0Inga delningar

Viktigast var att komma överens

Mer måste göras för jämställda löner


Vesna Prekopic

Vår tids daglönare

Kampen mot de otrygga jobben, de otrygga liven, borde vara den stora kampen fackförbunden driver gemensamt. 0Inga delningar

Vilka politiker vågar göra som i Nyköping?

Polisen behövs, men jämlikhet behövs mer


Anna de Lima Fagerlind

Läkare kräver etisk analys av åldersbestämmande

Trots varningar och otillräckligt forskningsunderlag – Rättsmedicinalverket ska snart börja åldersbestämma ensamkommande... 17facebook: 17

Ramberg rasar mot skattetopparna: »Vänskapskorruption«

»Liberalernas förslag vore döden för taxi«


Kitty Ehn

Vad innebär det att vara värd för Nato?

Den 25 maj kommer riksdagen att rösta om värdlandsavtalet med militäralliansen Nato. Både kritiker och förespråkare menar att Sveriges säkerhet står på spel. 44facebook: 44

En hälsning betyder inte att du är islamist

Som om högern bryr sig om företag


Amanda Lindholm

Hård press på tjejjourer under julhelgerna

Socialtjänsten och andra samhällsfunktioner som vanligtvis finns för kvinnor och unga som utsätts för våld stängs under julhelgerna... 149facebook: 149

Regeringen tog bort Migrationsverkets ansvar för krisberedskap

Lagen om ID-kontrollen antogs


Fredrik Adolfsson

Förskolan på väg mot skilda världar

I en ny rapport om förskolan framkommer skillnader mellan privata utförare och kommunala. ”Vi är på väg mot skilda världar” säger Annelie Nordström, ordförande för fackförbundet Kommunal som har gjort undersökningen... 20twitter: 20

”Det är Moderaterna som har problem att finansiera budgeten”

Vårdval Stockholm ökar klasskillnaderna

 • Arena_banner_nyhetsbrev
  pengaropolitik
  annons
  annons2