Bild: Erja LempinenBild: Erja Lempinen

Riksrevisionen avslöjar Filippa Reinfeldts stora feta lögn

Dela

Filippa Reinfeldt visste att frågorna var komplexa och att risken för vassa motfrågor eller negativ spinn var minimal. Hon visste att det var fritt fram att dra en stor fet lögn.

Förra året gjorde jag en granskning av den allt mer marknadsstyrda vården till boken ”Den stora omvandlingen”, vilket fick en del uppmärksamhet. Jag kunde bland annat avslöja en intern rapport från Stockholms landsting som den moderata landstingsledningen vägrat göra offentlig. Rapporten innehöll nämligen politiskt sprängstoff som smulade sönder landstingspolitikernas stora flaggskepp: Vårdvalet.

Vårdval inom primärvården är ett utpräglat marknadssystem. I stället för att politiker och forskare tar reda på var vårdbehoven är störst och fördelar resurserna därefter, så ska fördelningen skötas av marknadens osynliga hand. Dit patienterna går, dit går också pengarna.

Men vården är en mycket speciell marknad. Rika och friska tenderar paradoxalt nog att utnyttja vården mer än de som är fattigare och generellt sett sjukare. Samtidigt ska vården styras av etiska principer som säger att de som har störst behov också ska få mest resurser.

Det går inte ihop.

Jag kunde avslöja att införandet av vårdval gjorde att vårdresurserna började fördela sig allt mer ojämlikt (läs mer om varför). Pengarna strömmade till de rika och friska befolkningsgrupperna. Samtidigt dränerades vårdcentraler i fattiga och socioekonomiskt utsatta områden. I Rinkeby där vårdbehoven är störst i hela stan, blev vårdcentralen tvungen att säga upp halva personalstyrkan.

I nyliberalernas sjukvårdssystem var det inte längre lönsamt att ge vård till de som har störst behov.

Så här långt var min granskning inte helt unik. Delar av detta hade redan avslöjats tidigare, även om ingen gjort en lika ambitiös sammanställning. Det unika kom när jag, med lite tur, ramlade över den hemliga rapporten från landstinget.

När jag första gången bläddrade och sakta stavade mig igenom den tättskrivna byråkratiska sjukvårdsprosan så rös jag faktiskt. Där var det, svart på vitt, konsekvensen av systemskiftet. Och det var inte vackert.

År 2008, samma år som vårdvalet infördes i Stockholm, började nämligen akutmottagningarna att översvämmas av nya besökare. Besöken ökade plötsligt med sex procent per år. En ökning som inte kunde förklaras med vare sig befolkningstillväxt eller ökad sjuklighet. Det var en gåta.

Rapportförfattaren, den förre chefsläkaren på Södersjukhuset, Per Anders Flordal, hade fått i uppdrag av den moderata landstingsledningen att ta reda på vilka alla dessa nya besökare egentligen var. Och varför ökningen skedde just nu.

Det visade sig att människorna som översvämmade akutmottagningarna kom från socioekonomiskt utsatta områden i Stockholms förortsnät. Precis samma områden som samtidigt dränerats på resurser i primärvården på grund av vårdvalet.

Och det var inte fråga om något okynnesåkande till akuten. De här människorna var sjukare än snittbesökaren och blev oftare inlagda.

Nyheten slog igenom och bland annat Aftonbladet slog upp det stort. Tidningen passade på att konfrontera den högst ansvariga politikern, Filippa Reinfeldt. Ställd inför dessa obehagliga fakta svarade Filippa Reinfeldt att hon ”inte känner igen den bilden”. Vården var i själva verket jättebra och jättejämlik. Fattiga och sjuka hade fått det mycket bättre. Allt var frid och fröjd.

Aftonbladetreportern nöjde sig med det, skrev sin artikel och gick vidare. I tidningen framstår det som att jag hävdar något, medan Filippa hävdar något annat. Jag säger a, hon säger b.

Men det stämmer inte. I dag släppte Riksrevisionen en stor granskning av vårdvalssystemet som i stort bekräftar allt det jag skrev. Det är såklart glädjande. Nyss pratade jag med Henrik Segerpalm som varit projektledare för Riksrevisionens granskning. Det var ett intressant samtal och han bekräftade även att revisorerna läst vad jag har skrivit. Extra kul.

Men i ljuset av allt detta framstår Filippa Reinfeldts svar som extra märkliga. Det var ju hon som beställt rapporten av Per Anders Flordal. Hon visste ju såklart vad som stod där. Allt det andra måste hon ju också känt till. Ändå har hon mage att påstå att inget av det stämmer.

Det finns ingen annan förklaring. Hon visste att Aftonbladetreportern hade ägnat max ett par timmar åt ämnet, att frågorna var väldigt komplexa, att risken för vassa motfrågor, eller negativ spinn, var minimal.

Hon visste att det var fritt fram att dra en stor fet lögn. Och hon tog chansen.

34 kommentarer

 1. Kenneth Eriksson - 11 november, 2014

  Det måste du väl veta att Aftonbladets reportrar är dåligt pålästa och ställer inga följdfrågor och reportrarna på AB är inte ensamma, ta bara SVT,Expressen ja i stort alla. Någon undersökande journalistik finns inte längre,det är bara ryggdunkande kompisar.

  • John - 12 november, 2014

   Du menar väl att det inte lönar sig för mediaföretagen att ge reportrarna tid för grävarbete?

 2. Andreas Magnusson - 11 november, 2014

  …och riksrevisorn har ju faktiskt inte granskat Stockholm som hon var politiker i – utan Skåne (allians) och västra Götaland (s) – så hon kanske faktiskt har och hela tiden haft helt rätt! Intressant!!

  • Maria - 12 november, 2014

   …och riksrevisorn har ju faktiskt inte granskat Stockholm som hon var politiker i – utan Skåne (allians) och västra Götaland (s) – så hon kanske faktiskt har och hela tiden haft helt rätt! Intressant!!

 3. Andreas Magnusson - 11 november, 2014

  Färnbo, varför vill Du vilseleda läsarna?

  Riksrevisorn har ju inte granskat Stockholm?! Det har ju däremot KFA och Harward gjort och de stödjer Reinfeldts tes.

  Riksrevisorns kritik handlar om Socialdemokratstyrda styrda västra Götaland och även Skåne!

 4. putte torild - 11 november, 2014

  För sina insatser inom politiken borde Filippa Reinfeldt belönas med en fotboja.

  • felippa - 23 november, 2014

   Eller tilldelas en bukett av tillfälliga anställningar på ett ”högriskföretag”/vårdrelaterar utan fast bostad och betalningsansvar för de förluster hon åsamkat skattebetalarna. Med en smajlie i pannan.

 5. Ulrika Holmgaard - 12 november, 2014

  Kan du förtydliga på vilket sätt riksrevisionens rapport från Skåne och VG stödjer din tes för Stockholms Läns Landsting? Det är en inte helt ovidkommande fråga. Tack! Med vänlig hälsning, Ulrika

  • Mikael Färnbo - 12 november, 2014

   Den tendens som Riksrevisionen visar i sin rapport gäller för hela landet. Undersökningen är gjord i Skåne och VG men det finns ingen – absolut ingen – anledning att tro att det skulle vara bättre i Stockholm. Snarare tvärtom. I Skåne och VG viktar de ersättningen så att det är ekonomiskt mer gynnsamt för vårdcentraler att ta hand om pat med stora vårdbehov. Syftet är att undvika just de här tendenserna. Men uppenbarligen har det inte varit tillräckligt. I Stockholm är den viktningen i princip försumbar. De ekonomiska drivkrafterna för ojämlik vård är alltså STARKARE i Stockholm än i de undersökta länen.

   • Barbro - 2 januari, 2015

    Tack Mikael Färnbo!
    Ett politiskt system sätts ju in för att fungera på ett speciellt sätt – det har naturligtvis effekt även om små korrigeringar görs i olika delar av landet. Det finns självklart en anledning till att rapporten var hemligstämplad. Och svenska media får skämmas som har blivit så lata och fega.

 6. Lena - 12 november, 2014

  Men Riksrevisionens rapport bekräftar ju Per Anders Flordals resultat från Stockholm. Så nog har Filippa Reinfeldt känt till detta. Minns att jag läste om denna föga förvånande rapport, med Filippa Reinfeldts surrealistiska svar.

 7. Gun Carlsson - 12 november, 2014

  Att ljuga är en strategi , som gick bra för alliansen i åtta år – men nu är det i alla fall slut hoppas jag!

  • Nils Amberg - 12 november, 2014

   Det hade man ju kunnat hoppas, men…
   Ha. Ha. Ha.

 8. christer - 12 november, 2014

  Eftersom det är antalet patienter som styr
  hur mycket pengar vårdcentralerna får är
  det inte konstigt att man inte vill vårda de
  mest sjuka. De mest sjuka tar mer tid i
  anspråk och då blir inkomsterna mindre.
  Det grundläggande felet är att man
  försöker marknadfiera sjukvård skola etc.
  Sjukvården uppgift är att bota/lindra inte att
  skapa många vårdkontakter!

 9. K-G - 12 november, 2014

  Finns någon som helst anledning att tro att RRVs rapport från Västra Götaland och Skåne inte skulle ha relevans för Stockholm? Dessutom har vi ju Per-Anders Flordals rapport från just Stockholm.
  Det är klart det sätt vårdvalet är utformat, gynnar dem som kan ta för sig, dvs rika och friska. Visst ska man kunna välja vårdcentral. Men tillgängliga resurser ska fördelas efter behov. Inte efter antalet besök av i huvudsak friska personer.
  Marknaden fungerar inte inom välfärdssektorn. Så enkelt är det. Men för nyliberaler och marknadsfundamentalister är marknaden överordnat allt annat. Blindheten för problemen det medför är total.

  • Nils Amberg - 12 november, 2014

   Ja precis, välfärdssektorn skapades ju en gång i tiden för att sätta marknaden ur spel! Men nu kommer den tillbaka igen genom bakvägen. Tyvärr tycker den tysta majoriteten om att få mer resurser till sin överrepresenterade vårdcentral…

 10. John - 12 november, 2014

  Så praktiskt att hon har avgått.

 11. Anna - 12 november, 2014

  I Göteborg (socialdemokratstyrd) har aldrig vare sig skola, omsorg eller vård fungerat särskilt väl. Vårdvalet gjorde ingen större skillnad för oss egentligen, utan de redan befintliga bristerna blev bara mer uppenbara., när man kunde välja vårdcentral själv. Med andra ord; de som tidigare var förpassade till sämre vårdcentraler i förorter med mindre resurser sökte sig till vårdcentraler som de hade större förtroende för. Detta har i sin tur lett till längre köer och sämre vård på de populära vårdcentralerna.
  Slutsats; om sossarna hade varit uppriktiga och inte pekat finger åt Reinfrldt, utan städat upp sin egen skit i kommunen, hade fördelningen på resurser varit bättre fördelad på kommunens olika vårdcentraler och vårdvalet hade fungerat alldeles utmärkt.

 12. Andreas Magnusson - 12 november, 2014

  Just det faktum att alla tidigare seriösa rapporter från såväl KFA som ifrån Harward stärker Reinfeldts tes måste ändå vara problematiskt. Eller så är det precis det som riksrevisorn menarnmed lika. Alla borde införa stockholsmodellen som lett till en mer jämlik sjukvård enligt Katolinskainstitutet

 13. Malte - 13 november, 2014

  Intrycket man får genom teves alla intervjuer är att Filippa är en hårding och dagens ledare förstärker intrycket. Hårdingar brukar vara kalla också.

  • Hoberga - 23 november, 2014

   Röstar man å moderaterna är man iskall. Deras politik går ut på att utnyttja arbetstagare och om någon insjuknar byta ut dem mot friska. Människor med normala känslor gör inte så. De har empati och ser vilka konsekvenser detta ger för medborgarna. I moderaterna värd existerar bara de rikas behov.
   Politik handlar om kriget mellan löntagare och företagare. De löntagare som röstar blått har samma brist å empati som moderaterna och ser inte att de förgör sig själva. Tyvärr har vi fått in en falang iskalla även i Socialdemokratiska partiet och dessa har manipulerat sig till för mycket makt. Många röstar därför på V eller SD.

 14. Catrin Lindberg - 16 november, 2014

  Jag arbeta fackligt för Vårdförbundet för 15 år sedan Västmanland. Jag undersökte då hur besöken mellan de privata och landstingsdrivna mottagningarna fördelade sig. Vad jag kom fram till var att de privata hade mer läkarbesök i förhållande till antal listade patienter vilket renderade mer ersättning från landstinget. De landstingsdrivna hade mer sjuksköterskebesök vilket gav mindre ersättning än läkarbesök. BVC och MVC besöken var ungefär lika . Både MVC och MVC har fastställda besök. Besök och hos sjukgymnast och arbetsterapeut var fler hos de landstingsdrivna vilket kostar för mottagningarna.
  En uppfattning var att remisser skrevs från vårdcentraler till sjukvården vilket gör att sjukvården får betala ev. blodprover som tas där om de inte åter hänvisas för provtagning på vårdcentralen. Denna uppfattning kunde inte styrkas statistiskt.

 15. Jonas Sjögreen - 29 november, 2014

  Catrin Lindbergs kommentar är missvisande.
  ”Vad jag kom fram till var att de privata hade mer läkarbesök i förhållande till antal listade patienter vilket renderade mer ersättning från landsting.”
  Skillnaden i antal läkarbesök beror sannolikt till största delen på att landstingsdrivna vårdcentraler brottas med bemanningsproblem på läkarsidan. Dessutom är besöksersättningen några få procent av de totala inkomsterna (till skillnd mot i Stockholm) så det driver knappast upp besöken för vinnings skull. Man bör också notera att de landstingsdrivna mottagningarna, trots subventioner går med åtskilliga årliga miljonförluster. De mottagningar som drivs av små entreprenörer/läkare med personligt ansvar skattas genomgående markant högre i Nationella patientenkäten än mottagningar drivna av landstinget och riskkapitalister.

 16. Svensson Svensson - 28 december, 2014

  Är detta ”nya” moderaternas verkliga smutsiga ansikte förstår jag verkligen att Batra vill byta spår och närma sig mitten och Socialdemokraterna…
  Decemberöverenskommelsen kommer nog att rädda vårt land från det bruna förfallet.

 17. Kloker - 28 december, 2014

  A.Lööf och J.Åkesson håller på att skapa en förvirrad brunblå röra ute på högerkanten, låt nu framtidens regering med Stefan Löfven och MP i spetsen komma överens med Moderaterna, Folkpartiet och Vänsterpartiet så löser vi alla knutar och problem på sikt för Sverige i tiden.

 18. Björn Björnson - 28 december, 2014

  Är det inte så att patientundersökningar pekar på att de som utnyttjat vården är i huvudsak rätt nöjda. Att göra en undersökning utan att ta hänsyn till vad unyttjarna tycker är väl inte direkt insiktsfullt.

 19. Niclas - 30 december, 2014

  Efter ha varit ytterst tveksam till Vårdvalet är jag numera positiv till det. Inom tex vårdval psykoterapi i Region Skåne har köerna minskat avsevärt. Jag tror också det medfört en kvalitetshöjning då många behandlare har hög(re) kompetens inom evidensbaserad terapi.

  Däremot måste man arbeta med att hitta lösningar för dels de mest utsatta grupperna och dels människor under 16 år. Idag kan du som 25-åring som besväras av panikångest få hjälp inom fyra veckor. Är du däremot 14-år och har ett självskadebeteende kan du få vänta i månader på en tid på BUP. Det är ju fullständigt absurt att det ska fungera så.

 20. Klara - 21 juni, 2015

  FR har ideologiskt konsekvent förstört mycket av vården i Sthlm och det är ett mirakel att hon kunde sitta kvar så länge. Men FÅR man verkligen skriva så här självförhärligande artiklar? Sover redaktören?

Genom att posta din kommentar accepterar du våra regler för kommentarer.

En ny Samhallsklass

Blogg › De är 20 000 nu. Och de är på väg att bli fler. De packar din mat och städar flygplatser. De långsammaste är för länge sedan bortsållade. I en verksamhet med avkastningskrav kan det krävas att du jobbar 17-timmarspass. Välkommen till det nya Samhall. 938facebook: 875 twitter: 63

Hanna Cederin: Vänstern har svar på hedersförtrycket

Debatt › Bara en progressiv och antirasistisk vänster har trovärdighet i frågan om hur kvinnor som utstår våld i hederns namn ska ges stöd och möjlighet till ett fritt liv, skriver Hanna Cederin, Ung Vänster. 0Inga delningar

Uppluckrad migrationslag splittrar alliansen

Nyhet › Regeringen vill luckra upp den tuffa migrationspolitiken som slår hårt mot ensamkommande. Johanna Jönsson (C) ser det snarast som ett försök att tysta den massiva kritiken mot hur ensamkommande behandlas.  0Inga delningar

Rut-avdraget slår alla rekord

Nyhet › Halveringen av rut-avdraget har slagit hårt mot branschen, larmar Almega i dag. Men Skatteverkets siffror ger en annan bild. Aldrig någonsin har så många köpt rut-tjänster till så höga belopp av så många utförare under en oktobermånad. 0Inga delningar

Varför tillåts nazister marschera på våra gator?

Ledare › Det är hög tid att myndigheterna visar att de tar hotet från organisationer som Nordiska motståndsrörelsen på allvar.  0Inga delningar

Vårt gemensamma tillhör medborgarna – inte företagen

Ledare › Vem som ska bestämma och styra över välfärdens resurser är vår tids stora ideologiska konflikt.  0Inga delningar

95 procent av partibidragen till M och SD är hemliga

Nyhet › M och SD tog emot 18 respektive 19,5 miljoner i partibidrag förra året. Men 95 procent av bidragen redovisas i en klumpsumma – därmed går det inte att spåra var pengarna kommer ifrån. Nu föreslår en utredning skärpta krav.  0Inga delningar

Måste ta emot 39 nyanlända – per dag

Nyhet › Med två månader kvar har 67 av landets kommuner tagit emot hälften eller färre av de nyanlända som de ska enligt lag. Stockholms stad måste ta emot 39 nyanlända per dag för att hinna ikapp – en bra bit ifrån de två per dag man tagit emot hittills. 0Inga delningar

S-toppar ratar Moderaternas bud om vinster i välfärden

Nyhet › En uppgörelse med allianspartierna utan vinstbegränsningar är oacceptabelt, anser ledande socialdemokrater. »Jag ser gärna en överenskommelse som begränsar vinster, främst inom skolan«, säger Karin Wanngård, kommunalråd Stockholm. 0Inga delningar

Facken oense om vinster i välfärden

Nyhet › LO kan tänka sig vinstförbud i skolan medan Kommunal inte vill göra skillnad mellan olika välfärdstjänster. Samtidigt har de två lärarfacken vitt skilda åsikter i vinstfrågan.  0Inga delningar

Friskolor betydligt mer generösa med mattebetygen

Nyhet › Elever i fristående gymnasieskolor får oftare ett högre betyg än vad de presterat på nationella proven. Särskilt stora är skillnaderna i matematik, visar Dagens Arenas granskning. 0Inga delningar

Därför går det bra för Sveriges Trump

Blogg › Bert Karlsson använder också Trumps framgångsrecept. 0Inga delningar

Stockholmsalliansen slopar satsning på jämlik hälsa – inte kostnadseffektivt

Nyhet › För att råda bot på den ojämlika hälsan satsade landstingsalliansen på hälsomottagningar i socialt utsatta områden. Nu lägger man ner verksamheten. »Människor kommer inte få den vård de behöver«, varnar sjukgymnasten David Sweet. 0Inga delningar

Friskolejättarna har 20 procent fler elever per lärare

Nyhet › Den låga lärartätheten i fristående skolor drivs helt och hållet av de stora privata skolkoncernerna, visar Lärarförbundets beräkningar. »Genom att fylla på klassrummen uppstår vinsterna i friskolorna«, säger Johanna Jaara Åstrand. 0Inga delningar

Här är SD:s tio sjukaste motioner

Nyhet › Beslagta asylsökandes ägodelar, inskränk aborträtten och låt kungen dela ut medaljer till svenska hjältar. Här är tio av de sjukaste motionerna som Sverigedemokraterna lagt i år. 0Inga delningar

Vinster i välfärden

JonasVlachos

Skolforskare: Friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg

Nyhet › Flera fristående gymnasieskolor ger systematiskt eleverna högre betyg i matematik jämfört med resultatet på nationella proven. »Den enklaste förklaringen är att friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg«, säger skolforskaren Jonas Vlachos.  0Inga delningar

Bild: stock.xchng

Här fick 100 procent av eleverna högre betyg

Nyhet › Flera fristående gymnasieskolor ger varenda elev högre betyg i vissa matematikkurser jämfört med resultatet på nationella proven. En av dem är Thoren business school. »Eleverna är värda exakt det betyg de får«, säger rektor Catarina Altbom. 0Inga delningar

friskolor

Friskolor betydligt mer generösa med mattebetygen

Nyhet › Elever i fristående gymnasieskolor får oftare ett högre betyg än vad de presterat på nationella proven. Särskilt stora är skillnaderna i matematik, visar Dagens Arenas granskning. 0Inga delningar

95 miljarder gick till vinstdrivande välfärdsbolag
Seko Sthlm: LO måste stå fast vid att stoppa vinster i välfärden
 

MP-kongress 2016

Mårten Roslund

MP fortsatt splittrat i bostadspolitiken

Nyhet › »Migrationslagarna ska bli så kortvariga som möjligt. Då blir det väldigt motsägelsefullt att gå fram med hårdare regler för bostadsbyggande«, säger Grön Ungdoms språkrör Mårten Roslund.  2facebook: 2

Anders Wallner

Wallner gav känga till Eriksson

Nyhet › Den avgående partisekreteraren Anders Wallner hyllade Miljöpartiets öppenhet under sitt tal på kongressen – och gav en känga till tidigare språkröret Peter Eriksson. 4facebook: 4

mp kongress

Bra stämning på MP-kongress

Nyhet › Trots kris och avgående språkrör är stämningen god på Miljöpartiets kongress. Det tycker de ombud som Dagens Arena har pratat med. 47facebook: 47

»Krisen får inte definiera oss«
»Finns inget stöd för flyktingamnesti«
 

Dagens Arena i Strasbourg

shekarabi ulvskog

Ulvskog: Gör Shekarabi (S) till bostads- och samhällsbyggarminister

Nyhet › S-toppen Marita Ulvskog vill se en uppdaterad bostadsministerpost. Civilminister Ardalan Shekarabi är en kandidat. Dessutom ser hon utrymme för omgörning i utbildningsdepartementet. 40facebook: 40

Wikstrom eu liberlarerna

Hon ska ena Ungern och Sverige i flyktingfrågan

Intervju › Sist EU försökte få till stånd en gemensam flyktingpolitik tog det 13 år. Resultatet blev den i dag så kritiserade Dublinförordningen. Nu är åter det dags. Europaparlamentet har lagt makten i Cecilia Wikströms (L) händer. 55facebook: 55

marita jens

»Nya Dublinreglerna enbart kosmetika«

Nyhet › Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet sågar EU-kommissionens förslag om nya asylregler – men ser potential i straffavgiften för de länder som vägrar ta emot flyktingar. 6facebook: 6

 

Arbetsmiljö

Foto: Mikael Gustavsen. Arbetsmiljöverket

Pausa lönefrågan, ta tag i lärarnas arbetsmiljö

Blogg › Arbetsmiljöverket bör hota skolor med vite när arbetsgivarna inte tar sitt arbetsmiljöansvar. 0Inga delningar

citatfacebook

Socialsekreterare hängs ut som pedofiler och barnkidnappare på nätet

Nyhet › Socialsekreterare hängs ut med namn och bild på Facebook och beskrivs som barnkidnappare, alkoholister och häxor. »Hur ska man våga arbeta i det här yrket om man blir uthängd som privatperson?«, säger Lena Säljö, socialtjänstchef.  317facebook: 317

Bild: Kartläggning socialsekreterare 2016, Akademikerförbundet SSR/Novus.

Hoten mot socialsekreterare ökar – men få hot anmäls

Nyhet › Var fjärde socialsekreterare har blivit utsatt för hot och våld i arbetet. Men endast en bråkdel anmäls. »Man tvingas lägga det som inträffat bakom sig«, säger Eva Karsten, Arbetsmiljöverket. 27facebook: 27

Vård och omsorg värst i klassen
»Skyddsombuden har tappat tilltron till Arbetsmiljöverket«
 

Tema: Stafettläkare

Foto: Flickr/ HCC Public Information Office

Trots varning om usla villkor – fler landsting anlitar Orange

Nyhet › »Om vi skulle hyra in en snickare skulle man ju inte ställt frågan om hur avtalet med deras arbetsgivare ser ut«, säger Fredrik Larsson (M), ordförande i landstingsstyrelsen i Värmland. 53facebook: 53

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vårdförbundet varnar: Undermåliga villkor för utländska hyrsjuksköterskor

Nyhet › Norge ratar bemanningsföretaget Orange. I Sverige kringgår företaget landstingens krav på kollektivavtalsenliga villkor – utländska hyrsjuksköterskor vittnar om lägre löner. 79facebook: 79

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Hyrläkare vanligare i utsatta områden – vårdkvaliteten äventyras

Nyhet › Flera vårdcentraler i Stockholms län bemannas av hyrläkare i så hög utsträckning att vårdkvaliteten försämras. Samtliga ligger i utsatta områden med höga ohälsotal. 45facebook: 45

Civilministern: Landstingen bör ställa krav på bemanningsföretagen
Stafettläkarna även ett problem i storstadsregionerna
 

Redaktionen


Vesna Prekopic

Nu måste skolan prestera i jämlikhet

Dags att lägga Pisa-paniken åt sidan och börja jaga jämlikheten i skolan lika högljutt som man jagat elevernas resultat. 0Inga delningar

Överskatta inte Pisa

Ett år med andrum


Johanna Senneby

I stället för miljardkonsulter – 1 700 sjuksköterskor i ett år

En miljard kronor har Stockholms landsting lagt på konsulter de senaste fem åren. För de pengarna hade Stockholms sjuksköterskor kunnat få över 1 700 välbehövliga kollegor i ett år. 0Inga delningar

Kinnunen (SD) döms för bokföringsbrott – behåller riksdagsplats

Kvinnors långa sjukskrivningar skjuter i höjden


Nina Brevinge

Pisa: Bättre resultat – men ojämlikheten ökar

Svenska elever presterar bättre i Pisa-mätningen och bryter därmed trenden. Men likvärdigheten har försämrats och ligger nu under OECD-genomsnittet. 0Inga delningar

Fortsatt starkt stöd för SD bland LO-väljare

Arbetsförmedlingen: Invandring nödvändig för att möta arbetskraftsbristen


livbeckstrom

Facktillhörighet ska inte avgöra rätt till heltid

Heltidsjobb saknar skydd i lagen, säger AD i en ny dom. Därmed kan arbetsgivarna strunta i turordningsreglerna när de hyvlar bort tid... 0Inga delningar


hannafinmo

Alliansens svek mot pensionerna

Tjänstepensionen är helt avgörande för att många människor ska få en pension som går att leva på... 0Inga delningar

Anställningsstöd är inte företagsstöd

Någon som är förvånad att mammor jobbar deltid?


Anna de Lima Fagerlind

Läkare kräver etisk analys av åldersbestämmande

Trots varningar och otillräckligt forskningsunderlag – Rättsmedicinalverket ska snart börja åldersbestämma ensamkommande... 17facebook: 17

Ramberg rasar mot skattetopparna: »Vänskapskorruption«

»Liberalernas förslag vore döden för taxi«


Kitty Ehn

Vad innebär det att vara värd för Nato?

Den 25 maj kommer riksdagen att rösta om värdlandsavtalet med militäralliansen Nato. Både kritiker och förespråkare menar att Sveriges säkerhet står på spel. 44facebook: 44

En hälsning betyder inte att du är islamist

Som om högern bryr sig om företag


Amanda Lindholm

Hård press på tjejjourer under julhelgerna

Socialtjänsten och andra samhällsfunktioner som vanligtvis finns för kvinnor och unga som utsätts för våld stängs under julhelgerna... 149facebook: 149

Regeringen tog bort Migrationsverkets ansvar för krisberedskap

Lagen om ID-kontrollen antogs


Fredrik Adolfsson

Förskolan på väg mot skilda världar

I en ny rapport om förskolan framkommer skillnader mellan privata utförare och kommunala. ”Vi är på väg mot skilda världar” säger Annelie Nordström, ordförande för fackförbundet Kommunal som har gjort undersökningen... 20twitter: 20

”Det är Moderaterna som har problem att finansiera budgeten”

Vårdval Stockholm ökar klasskillnaderna

 • pengaropolitik
  annons_julkap_2016
  Arena_banner_nyhetsbrev