När en extrem kandidat vinner en knapp seger minskar sannolikheten att partiet vinner både kommande och nästkommande val.

Figuren visar sannolikheten att ett parti vinner valet till representanthuset i USA beroende på om en politiskt extrem kandidat (till höger om mittlinjen) eller moderat kandidat (till vänster) vann primärvalet.

När en extrem kandidat vinner en knapp seger minskar sannolikheten att partiet vinner både kommande och nästkommande val. Det tyder på att de extrema kandidaterna filtreras bort i de allmänna valen och att de har en negativ långsiktig effekt på partiets valresultat.

Källa: Hall (2015), »What happens when extremist win primaries?«, American Political Science Review 109(1): 18-42.
Källa: Hall (2015), »What happens when extremist win primaries?«, American Political Science Review 109(1): 18-42.

 Linna Martén, Uppsala universitet