Miljöminister Lena Eks tal under klimattoppmötet i Doha var tomt på de besked som behövs för att rädda klimatet.

Svenske miljöministern Lena Ek har nu hållit sitt tal under klimattoppmötet i Doha. Mest talande var vad hon inte sa:

  • Hon tog inte ställning för att EU borde minska utsläppen med 30 procent. Trots att EU i dagsläget nått upp till 18 av de 20 procent som är målet fram till 2020.
  • Hon gjorde ingen kraftfull markering om att utsläppsrätterna som är kvar efter Kyotoprotokollet ska annulleras. Hon gav faktiskt inte något besked alls om Sveriges linje i frågan.
  • Inte heller hade Lena Ek med sig några nya pengar för att hjälpa världens fattiga länder att anpassa sig till klimatförändringarna.

I slutraderna av sitt tal berättade Lena Ek om Sveriges ambition att till 2050 ha nollutsläpp. Det ironiska är att Ek åkte till Doha utan plan för hur målet ska uppnås. Planen “hann inte bli klar i tid”, något som kanske säger mer om hur kllimatfrågan prioriteras av regeringen.

Lena Eks tal var ett sorgligt besked i tider när varningarna ljuder skarpt om de allvarliga klimatförändringar som väntar när de politiska ledarna sviker världens invånare.

Förtydligande: Efter att blogginlägget publicerats kontaktade miljödepartementets stabschef Mattias Johansson Dagens Arena med ett förtydligande gällande färdplanen till 2050:

“R&D och i sin tur Miljöaktuellt har fått hela idén om Klimatfärdplanen om bakfoten. Denna har aldrig varit på tal att ligga till grund för Sveriges förhandlingspositioner i Doha. Den har varit ute på uppdrag till NV och en rad myndigheter sedan sommaren 2011 att arbeta fram, och ska nu nästa vecka när den presenteras förankras brett med civilsamhället, näringslivet, kommuner & landsting etc under våren, innan regeringskansliet sätter sig ner och skriver proposition, som i sin tur ska klubbas av Riksdagen.”