Lisa Gemmel. Foto: Linus Hallgren

En arbetsgivare kan i dagsläget fly sitt rehabiliteringsansvar för en anställd, och det kostar den inte ett öre. 

Lösningarna kring de ökade sjukskrivningarna är sannolikt lika många som inblandade aktörer. Stupstockar och ersättningsnivåer brukar vara frågor som delar politiker och debattörer.

Något som de allra flesta verkar vara överens om är däremot arbetsgivarnas roll. Det vill säga att arbetsgivarna inte gör tillräckligt.

Forskarna Pathric Hägglund och Per Johansson presenterar i dag rapporten »Sjukskrivningarnas anatomi«, innehållandes fem punkter för att förbättra sjukförsäkringen.

Intressant är att de menar att kostnaden för långa sjukskrivningar är för låga för arbetsgivare, som därmed tappar incitament att både tillse att människor håller sig friska på arbetsplatsen och vid sjukskrivning återgår i arbete.

Med det resonemanget kommer varken stöd till eller förstärkt rehabiliteringsansvar via lagstiftning för arbetsgivarna förbättra situationen för de sjukskrivna. Det måste helt enkelt kosta. Och det utan att kostnaden slår ut grupper från arbetsmarknaden som tidigare har varit sjuka eller har en större risk att bli det. Det är en svår balansgång, men den tycks nödvändig.

Det konstateras gång på gång att arbetsgivarna inte tar sitt ansvar i sjukskrivningsprocessen. De kan helt låta bli att delta i en rehabiliteringsinsats för en sjukskriven medarbetare, utan att det drabbar dem över huvud taget.

Ändå har ingenting gjorts för att kunna ställa en arbetsgivare till svars.

Både fackförbund och Försäkringskassan är maktlösa inför en arbetsgivares underlåtenhet, trots att återgång i arbetet är centralt för att komma ur en sjukskrivning.

Nästa stora reform inom sjukförsäkringen måste vara att tydliggöra arbetsgivarens ansvar. Och för de arbetsgivare som struntar i sina sjukskrivna anställda, måste det kosta.