86 000 människor. Lika många som bor i Växjö. Så många har utförsäkrats sedan regeringens ändrade regler i sjukförsäkringen trädde i kraft. Vi pratar svårt sjuka människor som fattiggörs och som många gånger tvingas söka jobb trots att de är så sjuka att de knappt klarar av att resa sig ur sängen.

Förtroendet för sjukförsäkringen är körd i botten. Siffror från LO visade i våras att 44 procent av svenskarna har ett minskat förtroende för sjukförsäkringen sedan de ändrade reglerna trädde i kraft. Bland dem som varit sjuka var siffran ännu högre: 61 procent.

Bakom siffrorna finns människor av kött och blod. Som Monica Armini, vars historia vi berättar om i dag här på Dagens Arena. För henne var utförsäkringen en katastrof. Påfrestningen att både vara svårt sjuk och att utsättas för regeringens sjukförsäkringsexperiment blev för mycket för hennes psyke. Det skulle sluta med tvångsvård.

“Det är verkligen ett obarmhärtigt sätt att testa arbetsförmågan på, ett inhumant försök att få människor ut i arbete med tvångsmetoder”, säger hon.

Hon är ett av de många öden som rymmer sig bortom utförsäkringssiffrorna. Som borde göra sjukförsäkringen till en av valets stora frågor. Dagens Arena kommer att lyfta den i valrörelsen. Fler borde följa efter.