Inga stora nyheter när SD presenterar sin skuggbudget. Förutom att alla inte får ta del av dokumentet.

”Landsdagarna 2015 anordnas i Lund. Vi erbjuder ingen förtäring åt pressfolk. Ett pressrum upprättas eventuellt. Vi kan inte i nuläget ge besked om det kommer att tillhandahållas WIFI.”

Detta citat möter de journalister som önskar delta på Sverigedemokraternas landsdagar. I dag, när SD presenterade sin budget, fortsatte partiet på samma linje.

Var man inte på plats på presskonferensen, får man inte ta del av budgeten digitalt förrän i morgon då den laddas upp på partiets hemsida. Det beskedet fick Dagens Arena per mejl efter att ha ringt pressekreteraren 13 gånger utan att få svar.

Anledningen? Ja, kanske har IT-chefen enligt Björn Söders önskan fått kicken? Ni vet han som tillsammans med partiets personalchef har övervakat sina partikamraters mejl.

Hursom, Dagens Arena har på andra vägar fått ta del av avsnittet där partiet beskriver hur det vill förändra invandringspolitiken så vi kunde komplettera partiets webbsända presskonferens.

Ett av SD:s förslag är att införa gränskontroller vid Sveriges alla gränser. “Ganska okomplicerat efter som vårt geografiska läge innebär att vi inte behöver bygga några stängsel”, berättade SD:s ekonomiskpolitiska talesperson Oscar Sjöstedt på presskonferensen.

Med hjälp av gränskontroller vid Öresundsbron och alla Sveriges hamnar räknar Sverigedemokraterna med att kunna begränsa asylinvandringen till Sverige med 95 procent.

Hur kontrollerna av de runt 58 000 personer som varje dag reser över Öresundsbron ska genomföras rent praktiskt, samt finansieras, är dock oklart.

På regeringskansliet är de högst tveksamma till vilken effekt gränskontroller skulle ha eftersom asylrätten är överordnad rätten ett land har att införa en tillfällig gränskontroll. Gränspolisen har inte rätt att neka en person inträde i Sverige om personen vill söka asyl här, om personen inte tidigare registrerats i att annat säkert asylland. Gränskontroll eller ej.

Vidare vill partiet enbart se temporära uppehållstillstånd, införa en princip om säkra länder och avbryta den praxis som gör att Migrationsverket automatiskt ger uppehållstillstånd till flyktingar från särskilda länder, såsom Syrien.

Ett annat anmärkningsvärt förslag är en nedskärning i biståndsbudgeten i 10-miljardersklassen under nästa år, som redovisas under rubriken ”Bistånd som gör nytta” (läs ”hjälp på plats”).

Partiet skriver att de vill bidra till en långsiktig utveckling i utvecklingsländerna så att bistånd i förlängningen inte ska behövas. Hur detta ska genomföras när biståndsramen skärs ner med 23 procentenheter är även det högst oklart.

Eftersom SD är ett familjevänligt parti som gillar kärlek är det för anhöriginvandring. Men inte för alla. Bara de som har en sjukförsäkring motsvarande den svenska, försörjningsmedel samt en tillräckligt stor bostad för hela familjen, ska få återförenas med sin familj.

Även arbetskraftsinvandringen ska skärpas upp. Att arbetskraftsinvandraren kan uppvisa att hen får en bruttoårslön minst en och halv gånger större än den genomsnittliga bruttoårslönen i Sverige, är ett av kraven.

Den fria rörligheten inom EU ska också begränsas. Förutom mellan de nordiska länderna. För EU-medborgare som inte kommer från Norden ska de nuvarande tre månaderna som man har rätt att uppehålla sig i ett annat EU-land, förkortas till en månad.

Personer utan medborgarskap ska inte heller få del av de generella välfärds- och trygghetssystemen, som försörjningsstöd, och papperslösas rätt till vård ska upphöra.

Modersmålsundervisningen är en annan sak som SD inte vill finansiera. Den bidrar enligt partiet inte till assimilering till det svenska samhället och ”dess effekter på inlärning av det svenska språket är tveksam” (said no forskare ever).

Sist men inte minst, SD vill slopa integrationspolitiken. Den är enligt partiet helt överflödig eftersom ”med hanterbara volymer och en mer behovsanpassad politik kommer integrationsprocessen ske per automatik och mer naturligt”.

Enligt regeringskansliet skulle Sverigedemokraternas politik med alla säkerhet leda till:

Att Migrationsverket mer eller mindre stängs ned, hundratals om inte tusentals människor där och på Arbetsförmedlingen förlorar jobbet.

Att de 100 000 asylsökande som nu är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem kommer att lämnas vind för våg. Inget boende, ingen ersättning, ingen prövning av deras ärenden och inte heller något verkställande av deras återvändande.

Antingen blir besparingen mindre än vad SD anger, eller så blir tiotusentals människor som har fått uppehållstillstånd utan etableringsinsatser.

Svensk ekonomi bromsas upp av gränskontroller.

I övrigt ser Dagens Arena fram emot morgondagen då redaktionen får möjlighet att granska SD:s budgetförslag på andra områden.