Foto: Skärmdump från regeringen.se
Foto: Skärmdump från regeringen.se

Regeringens förslag att försämra möjligheten till familjeåterförening för flyktingar är inte bara inhumant, det strider även mot Barnkonventionen. 

I dag kom det uppgifter om att alla allianspartier, förutom Moderaterna, planerar att rösta emot regeringens förslag om att inte tillåta familjeåterförening för alternativt skyddssökande.

Kanske är det även dags för regeringen att ändra sin ståndpunkt. Inte minst med tanke på Sveriges ambitioner att verka som föredöme för andra länder på områden som mänskliga rättigheter och jämlikhet. Därför var det extra välkommet att regeringen under hösten 2014 tillsatte en utredning som skulle göra Barnkonventionen till svensk lag. Argumentet löd: »mänskliga rättigheter är en hörnsten i svensk utrikespolitik«.

Men frågan är om det ens är möjligt.

De nya reglerna för familjeåterförening kommer att tvinga allt fler barn på de osäkra båtarna. Enligt UNHCR har antalet barn och kvinnor som tar vägen över Medelhavet ökat. I juni 2015 utgjorde kvinnor och barn 27 procent av dem som tog den farliga vägen. I januari i år låg samma siffra på 55 procent. Många av dem som drunknat under den senaste månaden har varit små barn. Dessutom rapporteras det om flera händelser där kvinnor och små flickor utnyttjats sexuellt av bland annat smugglare.

Regeringsförslaget som tre av allianspartierna nu kritiserar står inte bara i konflikt med Barnkonventionen och principen att alltid tänka på barnets bästa. Det står även i kollision med regeringens ambition att bedriva en feministiskt utrikespolitik. Flickor och kvinnor, som via familjeåterförening och en enkel flygbiljett säkert kunnat ta sig till Sverige, tvingas nu ta farliga vägar med risk för exploatering och trafficking. När dessa barn nått sitt mål, det vill säga Sverige, kommer de ha upplevt sakerde hade kunnat slippa om de haft en säker flygbiljett.

Nu när delar av alliansen äntligen fått lite vett i sig, är det dags för regeringen att också tänka om. För går förslaget igenom kommer Sverige att splittra familjer eller orsaka att ännu fler barn dör på flykt över Medelhavet.

Regeringen har nu chansen att slippa bli kända för att de inte står upp för barns rättigheter.