Trots svåra smärtor skickades Walborg hem. Tre dagar senare avled hon. Historien som Walborgs systerdotter vittnar om är fruktansvärd.

Walborg hade en godartad tumör. Men den hade vuxit sig så stor att den till slut fick tarmen av spricka. Det är ett öde ingen människa borde behöva uppleva.

Hur det kunde ske är den självklara frågan som uppenbarar sig. Exakt vad som hänt får IVO utreda. Men det är i sig anmärkningsvärt att Danderyds sjukhus och ansvarig läkare har missat informationen om tumören.

På Danderyds sjukhus säger chefsläkare Carl-Göran Ericsson att personalen per automatik inte har tillgång till alla journaler.
– Har en patient varit på exempelvis S:t Görans sjukhus ser vi inte de journalerna i vårt journalsystem, berättar Ericsson.

Tyvärr är det en konsekvens av allt fler privatiserade vårdavdelningar. Det kan tyckas som en liten detalj i den stora vårdapparaten. Men konsekvenserna kan i värsta fall bli så allvarliga som de blev för Walborg. Människor får inte den vård de behöver därför att vården kopplas isär och splittras upp.

Den ena vårdavdelningen vet inte vad den andra gör. Liknande vittnesmål hörs från psykiatrin. Det blir svårare att följa upp patienterna och samordna vården. Tidigare självklara samarbeten mellan exempelvis psykiatri och socialtjänst fungerar inte länge.

För Walborg innebar det att hon inte fick den vård hon behövde. Hon förlorade sitt liv.

Vi tar det igen. Walborg förlorade sitt liv.

Det ska bara inte kunna ske.

 

Walborg skickades hem – dog av sprucken tarm

”Vi har inte tillgång till alla journalsystem”