Danderyds sjukhus svarar på kritiken om den misstänkta felbehandlingen av Walborg, som avled efter att ha blivit hemskickad trots en decimeterstor tumör i grovtarmen.

Carl-Göran Ericsson, chefläkare på Danderyds sjukhus, säger till Dagens Arena att sjukhuset inte kan kommentera det enskilda ärendet och att han djupt beklagar det inträffade.

Däremot menar han att sjukhuspersonalen automatiskt inte har tillgång till journaler från alla olika sjukhus eller vårdcentraler.
– Har en patient varit på exempelvis St:Görans sjukhus ser vi inte de journalerna i vårt journalsystem.

Enligt Carl-Göran Ericsson måste personalen på akutmottagningen ta ställning till alla patienters symptom.
– Visar man symptom som överensstämmer med en vanlig åkomma som går att bota i hemmet skickas man hem och alltid med uppmaningen att återkomma eller höra av sig vid eventuell försämring. Generellt görs en avvägning om man ska granska alla delar av journalen. Vissa journaler kan innehålla stora mängder av information och bara det som kan vara relevant i den aktuella situationen ska gås igenom, säger han.
– Vi avvaktar nu utredningen som IVO gör för att se om något fel har begåtts, säger Carl-Göran Ericsson.

 

Walborg skickades hem – dog av sprucken tarm

Priset ska inte vara ditt liv