I veckans har vi fått ett nytt exempel på publicistiskt moras när det kommer till bilden av orten och dess invånare. Aftonbladets webb-tv-program Brottscentralen målade effektfullt upp bilden av Vårberg, där ”barn utnyttjas för att sälja knark”. Det visade sig sen att det inte stämde.

Som ett svar på den många gånger förenklade bild som etablerade medier ger av miljonprogramsområden startade i veckan Orten i fokus. Texter och bilder som publiceras på sajten ska vara för orten av orten. Målgruppen är unga människor som bor i miljonprogramsområde, bryr sig om social förändring och är aktiva i sociala medier och samhällsdebatten.

Bakom sidan står tre tjejer som vill agera digital mötesplats för olika sociala engagemang och samhällsförändringsrörelser. Ett bra initiativ som ska bli kul att följa, tycker vi.