Just nu pågår en angelägen diskussion som involverar två viktiga principer, om vi ska vara lite högtidliga: journalistikens oberoende och vikten av fria fackföreningar.

Bakgrunden beskrivs i en debattartikel i Expressen i dag: ”Fackförbundet Vision har beslutat att inordna sin medlemstidning – Tidningen Vision, tidigare SKTF-tidningen – i förbundets kommunikationsavdelning och avveckla det bolag där tidningsredaktionen i dag finns.”

Artikeln är underskriven av en rad chefredaktörer och de argument som framförs är svåra att värja sig emot. I urval, och jag citerar fritt ur artikeln:

  • En tidning placerad under en kommunikationschef gör det svårt för dess redaktion att fritt granska det egna förbundet och dess omvärld utifrån journalistiska principer.
  • En stor demokratisk organisation behöver organ som granskar den egna verksamheten samt en arena som ger röst åt medlemmar som ifrågasätter förbundets ståndpunkter.
  • För att bli läst behöver en tidning förtjäna läsarnas förtroende, och det uppnås när tidningen är en självständig journalistisk produkt.

Även Arbetet har en debattartikel i ämnet, författad av Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling. Det är en elegant text och Nordling framhåller bland annat att arbetsmarknaden redan bevakas mycket sparsamt. Fast Nordling gör även en annan reflektion: ”Att slopa en granskande institution är […] världens äldsta trick, för den som inte vill ha demokratisk vitalitet.” Därefter ramar han in hela problematiken med en vass fråga:

”Jag hoppas att Visions medlemmar inser att detta är en fråga som handlar om vilket samhälle de vill leva i. Ett samhälle där varumärkesbyggande slår ut transparens och insyn, där granskning av demokratin försvåras? Eller ett samhälle där demokratins utövare ständigt utsätts för granskning, och uppskattar det?”

Dagens Arenas redaktion har valt att uppmärksamma dessa två debattartiklar eftersom även vi är oroade över det beslut som Vision har tagit. Visions medlemmar bör fundera över frågan som Jonas Nordling ställer. Demokratin, arbetsmarknadsjournalistiken, fackförbundet Vision och dess 160 000 medlemmar tjänar på en självständig medlemstidning.