Markus Uvell visar i sin replik tydligt och än en gång att han helt har missförstått vad integrationspolitik syftar till. Han inte bara använder ”integrationen” i bestämd form, som vore den ett färdigt tillstånd som snart ska nedstiga, bara högern får styra tillräckligt länge. Han utgår också från sin egen definition och tolkar allt vi skriver på Dagens Arena utifrån den.

Markus Uvell – och allt för många med honom – lever i den gamla föreställningen att det finns två (väldefinierade) grupper i Sverige som ska integreras ihop. I själva verket ska integrationspolitikens syfte vara att skapa ett samhälle som passar alla individer som lever här, oavsett vilket språk de talar hemma, vilken mat de äter, vad de firar för högtider, vilka behov deras barn har i skolan. Samhället ska skydda alla invånare från diskriminering, garantera dem rätten att leva sina liv i frihet och med jämlika chanser. Detta – högst liberala i ordets klassiska bemärkelse – är integrationspolitikens fundament.

Men Markus Uvell och en stor del av högern verkar inte vilja förstå det. De är fullt upptagna med att koka ner alla politikområdens – kultur, integration, skola, you name it – högsta syfte till att människor ska vara anpassningsbara till deras drömarbetsmarknad, en där det är arbetsgivarens villkor som styr och där arbetstagaren ska vara tacksam för att ens få ett arbete – kvalificerat/betalt/rättssäkert nog eller inte.

Missförståndet om integrationspolitik kan inte illustreras tydligare än med dessa ord från Markus Uvell: ”Att vänstern […] är så ointresserad av att bekämpa arbetslöshet och sociala problem bland invandrare är obegripligt.” Vi och dom. ”Deras” arbetslöshet och ”deras utanförskap”, som ska bekämpas på ett annat sätt än ”vår” arbetslöshet.

När Dagens Arena skriver om integration använder vi den inte för att försvara fackets ställning i Sverige – vi vet att integration inte handlar om det pågående skyttegravskriget på arbetsmarknaden utan om helt andra saker. Men det är klart att man inte vill se det om syftet är att i all missriktad välmening stärka arbetsgivarnas ställning på bekostnad av några av de mest utsatta.

Markus Uvell undrar om det verkligen inte finns något som kan förändras på svensk arbetsmarknad för att förbättra för de mest utsatta. Det finns massor! Ett färskt exempel är luckorna i lagen om arbetskraftsinvandring (i stort en bra reform, med rätt grundtanke). Ett annat är det systematiska missbruket av svart arbetskraft i vissa branscher. Men jag gissar att det inte är sådant som Markus Uvell vill förändra.

Slutligen: Markus Uvell undrar om det inte är genant att det är Tobias Billström och inte vi som har lagt fram förslaget om att asylsökande ska få arbeta under tiden som deras ärende prövas. Svaret är kort och gott: Inte det minsta. Dagens Arena är en tidning – Tobias Billström ansvarig minister.