Just nu pågår en av de största skolreformerna i Sveriges historia. Lärarlegitimation är på väg att införas och ska bidra till att höja läraryrkets status och garantera kvalitet.

Om den reformen har det hittills framkommit att:

  • Det inte är Skolverket som prövar ansökningarna. För att hinna med alla ansökningar är det unga nyutexaminerade akademiker på bemanningsföretaget Proffice som godkänner – eller underkänner – lärarlegitimationerna.
  •  

  • Begår de anställda på bemanningsföretaget ett grövre fel är det den enskilda personen i fråga som kommer att åtalas. Detta eftersom avtalet Proffice har med Skolverket innebär att företaget är helt ansvarsfritt.
  •  

  • Att Proffice inte behöver ta något ansvar för de fel som begås beror på att Skolverket, för att komma runt den juridiska gråzon man befinner sig i, har tecknat enskilda avtal med varje person som granskar ansökningarna.
  •  

  • Det verkar bli en hel del fel. Dagens Nyheter rapporterar om lärare som har blivit godkända att undervisa i 14 ämnen.
  •  

  • Proffice gör en ordentlig vinst på dealen. De anställda tjänar i snitt 21 000 kronor i månaden. Men utifrån att Skolverket varje månad betalar ut 3–4 miljoner kronor till Proffice innebär det att bemanningsföretaget månadsvis får runt 78 000 kronor för varje anställd, enligt Dagens Nyheters uträkning.

Annorlunda uttryckt: En viktig reform håller på att slarvas bort. En reform som facket och många lärare i grunden är positiva till.