Under de kommande fem åren är det sannolikt att det byggs så många nya fossilbränsleslukande kraftvärmeverk, fabriker och byggnader att dörren för att motverka allvarliga klimatförändringar stängs för gott.

Den slutsatsen drar det i vanliga fall mycket sansade Internationella Energiorganet (IEA) i årets energirapport. Resultaten bygger på den mest genomgående analysen av världens energiinfrastruktur som hittills har genomförts.

Alarmerande, kan tyckas. Men IEA har fog för sitt resonemang. Något förenklat kan sägas att världen redan nu förbrukar 80 procent av den energi som kan konsumeras inom ramen för att hålla klimatförändringarna under 2 grader. De kraftverk och fabriker som byggs i dag kommer i sin tur att fortsätta sluka fossilbaserade bränslen under många år framöver.

IEA har räknat fram att om världen fortsätter att bygga framtidens energiinfrastruktur på koldioxidintensiva lösningar kommer loppet att vara kört till 2017. Allt som byggs därefter skulle då direkt bidra till att den globala uppvärmningen överstiger 2 grader.

Utsikterna att världens länder skulle hörsamma IEA:s varningar är dock desto mindre. Så länge finanskrisen pågår med oförändrad styrka finns inget intresse för att hantera klimatets kris.

Inför klimattoppmötet i Durban i slutet av november signalerar flera länder att de vill skjuta en överenskommelse på framtiden. Den brittiske klimatministern Greg Barker ska enligt The Guardian ha uttalat sig för ett klimatavtal som kan träda i kraft till år 2020. Alltså flera år efter att dörren för att motverka allvarliga klimatförändringar stängts.

Det är en dörr som när den väl har stängt inte kommer att vara möjlig att öppna igen.