Som en sur uppstötning från forntiden. Eller ett försök att ta svensk press till Fox News.

Det är den illasmakande känslan efter kvällstidningen GT:s senaste försök till att locka blickar emot sig: köttkorvsutdelning utanför den i år helvegetariska festivalen Way out West och det i dag lanserade försöket att få till en folkomröstning om trängselskatt i Göteborg.

GT säger sig värna demokratin. Men kampanjen är redan i sin utgångspunkt hårdvinklad. För även om chefredaktör Frida Boisen i lanseringsartikeln skriver att tidningen inte tar ställning för eller emot trängselskatt, är budskapet ett helt annat.

Det handlar inte bara om att folkomrösta om trängselskatt – utan också om att rösta nej. ”Med de nya avgifterna, som drabbar flera av er med skatteökningar på flera tusentals, eller för vissa familjer, upp till tiotusentals kronor per år. Något som förstås slår hårt mot barnfamiljer.” skriver tidningens Frida Boisen dramatiskt. Och det är bara ”några få av er” som tycker att trängselskatten faktiskt är något bra.

Boisen väljer att inte nämna att pengarna från trängselskatten ska gå till infrastrukturprojekt. Eller att trängselskatt i Stockholm lett till minskade utsläpp och renare luft. Information som kan tyckas rimlig för ett initiativ som ”brinner för den lokala demokratiprocessen”.

Om det här är GT:s publicistiska idé om hur svensk press i framtiden ska arbeta är det synnerligen oroväckande. Men sannolikt är det ju heller inte den goda journalistiken som ligger till grund för dessa två utspel. Utan det desperata försöket att sälja lösnummer från en lokal kvällstidning som länge dragits med vikande upplaga.