DN:s huvudledare kräver i dag att Sverigedemokraternas företrädare ska tillåtas vara medlemmar och förtroendevalda i facket. Resonemanget är inte bara vagt, det är också ett obehagligt och ohederligt försök att vinna politiska poänger genom att gå högerkrafterna till mötes.

DN säger sig gå till försvar för yttrandefriheten och åsiktsfriheten. Men det egentliga syftet är att avpolitisera fackföreningsrörelsen. Hela resonemanget bygger på den premissen, även om det aldrig skrivs rakt ut.

Det finns ett politiskt intresse från borgerligheten att förändra facket till en försäkring snarare än en politisk kamporganisation. Den oupphörliga kritiken mot alla former av fackliga stridsåtgärder faller inom samma mönster. Likaså implementeringen av Lex Laval, kritiken mot facklig-politisk samverkan och förhandlingen om ett nytt huvudavtal, där Svenskt Näringsliv kräver långtgående inskränkningar i fackets rätt till just stridsåtgärder.

DN hänvisar också till just medlemsförsäkringarna som man menar inte kan förvägras en enskild på grund av misshagliga politiska åsikter. Även a-kassan dras in i resonemanget vilket är helt felaktigt. I dag behöver ingen vara med i facket för att vara med i a-kassan.

DN:s resonemang går endast ihop om man betraktar facket som en neutral försäkring. Men facket är en politisk organisation. Fackets existensberättigande bygger på insikten om den grundläggande konflikten mellan arbete och kapital – vilket är en högst politisk analys som borgerligheten skyr som pesten.

DN:s verkliga syfte med sitt försvar för fackligt aktiva Sverigedemokrater är inget mindre än ännu ett försök att undergräva det fackliga fundamentet. Att på detta sätt gå högerextremisterna till mötes för att plocka egna politiska poänger är en varningsklocka. Den svenska debatten börjar alltmer likna den danska.

Att vara facklig medlem är ingen mänsklig rättighet. Om facket börjar lyssna på liberala debattörer och släpper in högerextremister i de egna leden kan vi hälsa hem till den svenska modellen. Och då riskerar hundra års kamp för arbetstagares rättigheter och demokrati att falla som ett korthus.