Dagens Arenas reportage ”Facket och Sverigedemokraterna” togs i morse upp som nyhet i Ekot och följdes upp med en diskussion i P1 Morgon mellan Martin Viredius, 3:e vice ordförande i Transport, och Anders Ferbe, vice ordförande i Metall.

Anders Ferbe försvarade den aktiva sverigedemokraten Allan Jönssons förtroendeuppdrag inom förbundet – som huvudskyddsombud på tegelbruket i Bjuv. Enligt Ferbe är Allan Jönsson för det första enhälligt vald av klubben på bruket. För det andra gör förbundet individuella bedömningar och ingen har hittills kunnat påvisa något exempel där Allan Jönsson behandlat någon annorlunda på grund av ursprung eller etnisk tillhörighet. För det tredje är det skillnad på att vara skyddsombud och sitta i klubbstyrelsen – i styrelseuppdragen ska man även aktivt verka för förbundets värdegrund, vilket inte är lika viktigt som skyddsombud.

Ferbe blev dock pressad att svara om det resonemanget i sådana fall, teoretiskt sett, skulle innebära att en aktiv nazist, som behandlar alla lika på jobbet, i sådana fall skulle kunna ha förtroendeuppdrag i IF Metall. Först svävande han lite med svaret men när frågan återkom blev svaret att vid nazister så går en kristallklar gräns.

Inkonsekvent?

Skulle i sammanhanget vilja tipsa om ett blogginlägg av professorn i statsvetenskap Ulf Bjereld. Han refererar utförligt en artikel av professorskollegan Mats Lindberg (som inte finns på nätet) där Lindberg efter ett intressant resonemang väljer att definiera Sverigedemokraternas ideologi som en modern form av nazism:

”Kärnan i partiets ideologi är nationalismen och svenskheten. Man skulle kunna kalla ideologin nynationalism men även det är för svagt. Partiet står enligt min mening för en nytänkt nationalsocialistisk ideologi med parlamentariskt arbete som väg och demokratins institutioner som sin främsta arena.”

Ferbe, hur går det här ihop?