Andreas Carlgren, centerpartistik miljöminister, har under dagen, liksom andra företrädare för borgerligheten, gått hårt åt Miljöpartiet för att de inte tagit tillräckligt stort “avstånd” från Greenpeace-aktionen i går, då en grupp aktivister tog sig in på Forsmark. Greenpeace arbetar som bekant ofta utifrån principen om civil olydnad.

I sammanhanget kan det vara på sin plats att påminna om att Centerpartiets förre partiledare, Lennart Daléus, lämnade sitt uppdrag och riksdagen för att ta över VD-stolen på just Greenpeace Nordic. I och för sig tyckte Daléus redan då att miljöfrågorna försvunnit från Centerpartiet. Något han förstås fick helt rätt i.