Bild: Skärmdump från socialförsäkringsutredningens presskonferens

De borgerliga partierna underkänner bärande delar av sin socialförsäkringspolitik. Det stod klart i dag när den parlamentariska socialförsäkringsutredningen lämnade över sitt slutbetänkande till regeringen. Här är fyra punkter om hur.

1. Ingen stupstock i sjukförsäkringen. De borgerligas införande av en bortre gräns i sjukförsäkringen har slagit sönder tillvaron för tusentals människor. Bland annat har cancersjuka tvingats ut på arbetsmarknaden och antalet självmordshot bland sjukskrivna har mångdubblats.

Nu ser det dock ut om att sjukskrivningarna äntligen kan utgå från individens faktiska hälsa, inte administrativa tidsgränser. Men det är, som Solrosuppropets ordförande Carina Wellton påpekar, för tidigt att hoppa av glädje. Vi måste först se vad stupstocken ersätts med, och den bollen ligger hos regeringen.

2. Försäkringar för alla – inte bara några. Socialförsäkringsutredningen slår fast att inkomstbortfallsprincipen ska gälla. 80 procent av löntagarna ska få 80 procent av inkomsten vid sjukdom. Man ställer sig också principiellt bakom höjda tak i arbetslöshetsförsäkringen.

Mot detta har den borgerliga idén om grundtrygghet stått. Grundtrygghet innebär att ersättningen är lika för alla. Sedan får den som har råd komplettera med privata försäkringar. Ett sådant system ökar klyftorna och försvagar legitimiteten för socialförsäkringarna i breda grupper. I praktiken vore det en dödsstöt mot den svenska modellen.

3. Frivillig, facklig a-kassa. Högerns våta dröm om obligatorisk a-kassa dog i dag. De borgerliga erkänner nu att modellen med en frivillig arbetslöshetsförsäkring som administreras av facket fungerar väl. Det var inte en dag för tidigt.

4. Försäkring – inte bidrag. De borgerliga har kampanjat hårt för att få oss att tro att socialförsäkringarna är bidrag som lata människor utnyttjar för att slippa jobba. Så är det inte.  För det första betalar alla löntagare in till trygghetssystemen. För det andra är försäkringarna en del i en bra rehabilitering. Ingen blir frisk eller kommer i arbete av att bli fattig. Socialförsäkringsutredningen bekräftar kopplingen mellan en trygg försäkring och en välfungerande arbetsmarknad.

Självklart innebär inte socialförsäkringsutredningens förslag att alla brister i trygghetssystemen rättas till. Och mycket är ännu osäkert eftersom de konkreta förslagen är få. Dessutom saknas, enligt utredningen, ekonomiskt utrymme för större förbättringar av socialförsäkringarna. Det påståendet provocerar. Alliansen sänkte skatten med nästan 150 miljarder kronor under sin tid vid makten. Utrymmet finns – det är den politiska viljan som lyser med sin frånvaro.

Ändå. På flera, avgörande punkter markerar socialförsäkringsutredningen ett stopp för den borgerliga nedmonteringen av trygghetssystemen. Det är ett vårtecken så gott som något.