I konkurrens med bland andra BP:s styrelseordförande Carl-Henrik Svanberg fick miljöminister Andreas Carlgren på måndagen se sig utsedd som mottagare av Greenwashpriset, utdelat av Miljöförbundet Jordens Vänner. Han nominerades till priset efter att ha försvarat Förbifart Stockholm som en miljöinsats. Förbifarten kommer att leda till mer trafik och högre utsläpp, men när Carlgren presenterade förslaget hette det att det var ett ”miljö- och klimatalternativ för Stockholm”.

Att grönmåla handlar om att företag levererar vilseledande information för att framstå som grönare än vad de egentligen är. Oljebolaget BP förvandlades från British Petroleum till Beyond Petroleum och Europas största koncern inom försvarsindustrin, BAE, säljer ”miljövänliga vapen”. Bara några få exempel från de senaste årens omfattande skörd av kampanjer som ska stärka varumärken i en miljömedveten tillvaro.

Förbifart Stockholm är nu inte det enda regeringsbeslutet som miljöministern under mandatperioden legitimerat som miljöinsats (det kan tilläggas att i pressmeddelandet om förbifarten nämndes ordet miljö 13 gånger). Carlgren har varit med om att ta bort konstgödselskatten, inleda vargjakt och försämra strandskyddet. Senast var det beslutet att tillåta nya kärnkraftreaktorer – något som av miljöministern motiverats med att det kommer ge mer förnybar energi, ett argument som endast centerpartister tycks tro på.