Mats Berglund

debatt I fredags överlämnades utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen. Det är en viktig utredning som kan göra stor skillnad för väldigt många långtidssjuka och människor med funktionsnedsättning, skriver Mats Berglund (MP).

Sjukförsäkringen i Sverige präglas idag av osäkerhet och otrygghet. Många nekas, utförsäkras för tidigt eller hamnar mellan stolarna och tvingas leva ett liv i fattigdom.

I fredags överlämnades utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen. Det är en viktig utredning som kan göra stor skillnad för väldigt många långtidssjuka och människor med funktionsnedsättning.

Sjukförsäkringen i Sverige har blivit allt mer urvattnad under lång tid, och det är hög tid att täta revorna och skapa trygghet på riktigt. Regeringen har redan genomfört flera förbättringar i sjukpenningen, och ytterligare utredda förslag ligger klara att presenteras.

Det är bra och viktigt. Men nu gäller det också de som är långtidssjuka eller personer med funktionshinder och står långt från att återfå arbetsförmåga. Som ledamot i utredningens parlamentariska referensgrupp har jag följt arbetet nära och kontinuerligt gjort inspel till utredningens arbete.

Utredningen tillsattes i mars förra året för att säkerställa att sjuk- och aktivitetsersättningen verkligen ger trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga. Försäkringen ska vara förutsebar och stabil och inte variera över tid. Utredaren, Samuel Engblom, har också lämnat förslag på tryggare rehabilitering och hur långtidssjukdom kan förebyggas med insatser redan innan arbetsförmågan har försämrats.

Situationen idag påverkar många människors vardag och förslagen måste genomföras så snart det är möjligt.

Sjukersättningen ska vara det sista steget i försäkringskedjan och tillämpas när alla andra möjligheter till rehabilitering är utdömda. Men den ska samtidigt inte försvåra möjligheten att pröva på arbete, studier eller ideellt engagemang som en del i rehabiliteringen eller som en del i förbättrad livskvalitet.

Idag ser vi att beviljandet av sjukersättning har sjunkit, och att allt fler långtidssjuka hänvisas till upprepade ansökningar om sjukpenning. Människor hamnar i en osäker vardag som också försvårar rehabiliteringen. Vem som helst kan ha svårt att fokusera på sin hälsa när oron över ekonomin mal, när nya blanketter ständigt ska fyllas i och kompletteras för nya bedömningar av myndigheter. Särskilt svårt när läkarbedömningar och experter gör andra bedömningar än Försäkringskassan. Fler långtidssjuka behöver få tillgång till sjukersättning, och är man för sjuk för att arbeta ska man inte heller behöva vara hänvisad till försörjningsstöd.

Utredningen, som Miljöpartiet har varit drivande i att få på plats, innehåller många bra och viktiga förslag för en tryggare socialförsäkring. Bland annat att det ska bli lättare att beviljas ersättning, arbetsförmågan inte längre ska kunna prövas mot fiktiva arbeten, mer flexibla regler för äldre som är nära pensionsåldern, lättare att få möjlighet till att studera, tryggare och bättre möjligheter till rehabilitering och mer förebyggande arbete.

Situationen idag påverkar många människors vardag och förslagen måste genomföras så snart det är möjligt. Miljöpartiet har varit och kommer fortsätta att vara drivande i den processen. Ett tryggt samhälle och arbetsliv kräver ett starkt och tryggt sjukförsäkringssystem där ingen lämnas efter eller faller mellan stolarna.

 

Mats Berglund
riksdagsledamot (MP)
ledamot i socialförsäkringsutskottet och i utredningens parlamentariska referensgrupp