ledare En tigande och butter tonåring kan i själva verket vara så djupt deprimerad att han en novembernatt hänger sig i trappan utanför sitt pojkrum.

Självmord bland unga minskar inte som de har gjort i andra åldersgrupper de senaste 20 åren. Antalet självmordsförsök har istället ökat kraftigt. 171 barn och unga som ännu inte fyllt 25 tog sitt liv förra året.

18-årige Manfred var en av dem.

I Aktuellt den 9 mars berättade hans mamma hjärtskärande modigt om morgonen när hon kom hem, kånkande på några stora kassar med äpplen som hon bar in i hallen:

»Det är tänt och jag ser att det är något i ögonvrån. En liten, liten stund tar det innan jag förstår vad det är. Där hänger vår yngste son. Han har hängt sig i en krok i trappan.«

Manfred gick aldrig ut gymnasiet. Journaler som familjen fick ut efter hans död visade att han mått dåligt länge, utan att anhöriga fått veta.

I ett brev till sig själv om sin egen framtid som student skriver Manfred bland annat: »Det är att jag kommer vara ensam med dåliga betyg och vara trött på det mesta.«

»Han hade ju massor med kompisar«, säger hans mamma, »Inte en enda gång under hela sitt liv har han sagt att han mår dåligt. Vad han sa var: Jag orkar inte, jag orkar inte. Jag tror faktiskt att det finns skamkänslor i att säga att man mår dåligt.«

Ångest, oro och ängslan har blivit tredubbelt så vanligt bland unga de senaste tjugo åren, i takt med ökad konkurrens i ungdomssamhället och en hårdare skola.

Så vad har förändrats i Sverige? Skolan, arbetsplatsen, sociala medier, idrottsrörelsen har byggt en ny utvärderingskultur med jämförelsenormer som gör att unga mår allt sämre.

De senaste tre åren har Bris självmordsrelaterade kontakter ökat med 88 procent. Hela deras senaste årsrapport är ett rop på hjälp. Och detta pågår alltså så ofta i det tysta, även i den coronafria verklighet vi kallar »normal«. För psykisk ohälsa är fortfarande skambelagt, särskilt för unga män. Manfred satte på sig sina hörlurar och drog sig undan.

Kompisarna i idrottsklubben önskar att de ställt lite fler frågor om hur Manfred egentligen mådde.

»Vi uppfattade nog att det var en butter tonåring, det var absolut inget vi reagerade på. Man vill väl vara på sitt rum när man är tonåring, man vill väl distansera sig från föräldrar», säger hans mamma i SVT.

»Man skäms ofta för att man inte orkar med sitt liv. Vi lever ju i ett samhälle som ställer väldigt höga krav på oss. Och det man skäms för och känner skuld över är extra svårt att prata om,« säger Ullakarin Nyberg, överläkare i psykiatri, som medverkade i samma Aktuellt-inslag.

Flickor är mer öppna med att de mår psykiskt dåligt. Betydligt fler flickor än pojkar rapporterar psykiska besvär och det är betydligt högre andel som får vård. Flickor står för 8 av 10 kontakter till Bris, Men det är alltså bland unga män som självmorden är vanligast. Flickors själssmärta tar sig andra uttryck.

Manfreds mamma säger att hon önskar att hon haft mer egen erfarenhet av ångest och vetat mer om hur statistiken ser ut:

  • Självmord, inte trafiken, är den ledande dödsorsaken bland män mellan 15 och 44 år i Sverige.
  • I åldersgruppen 15–29 år är 65 procent av dem som tar sitt liv unga män.
  • Och totalt är 7 av 10 av samtliga* som begår självmord män.

Självmord eller självmordsförsök bland unga sker plötsligt och det är viktigt att vuxna och kompisar snarast uppmärksammar den som visar tecken på psykisk ohälsa, vilket inte är lätt.

Kompisarna i idrottsklubben önskar att de ställt lite fler frågor om hur Manfred egentligen mådde. På sista träningen var han tyst och tillbakadragen, men han var ju ändå där.

Ullakarin Nybergs råd till anhöriga och vänner är:

Låt inte oron skrämma dig från samtal. Våga fråga och gräva lite djupare.

Det är inte farligt att sätta sig ner med en ung människa man är bekymrad för och prata om liv och död.

Att undvika samtal om ångest och livets skuggsidor hjälper inte unga med självmordstankar.

Men ungdomars mående är inte enbart ett anhörigproblem, utan berör oss alla. Vi kan inte ha ett skolsystem skapat för att särskilja och öka antalet underkända, där framförallt killar fått svårare att klara kraven. Vilken nytta gör i detta sammanhang januaripartiernas förslag om betyg redan från 4:e klass?

Vi kan inte ha en idrottsrörelse alltmer präglad av elittänkande. Så länge unga bara ser denna extrema utvärdering kommer ångest och självmordsförsök bara fortsätta öka.

 

*Fotnot: Enligt Folkhälsomyndigheten dog 1268 personer av suicid i Sverige 2018, 886 män och 382 kvinnor. I ytterligare 306 dödsfall finns obekräftad misstanke om självmord. I åldersgruppen 15–29 år tog 246 personer sitt liv, varav 161 män.