Lawen Redar (S). Foto: Riksdagen

debatt Debatten om förbudet mot allmänna sammankomster utgår från om det alls är möjligt att bedriva publik verksamhet smittsäkert, och idag presenterar regeringen lättnader i regelverk. Men det kommer inte att räcka. Nu behöver kulturen och idrotten ett fortsatt ekonomiskt krisstöd, skriver Lawen Redar (S).

I nuläget finns det inget som tyder på att pandemin är över. Smittspridningen ökar i våra närmaste grannländer som tvingats senarelägga sina återöppningar. Att begränsa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har varit avgörande för att begränsa smittspridningen. Förbudet visade sig vara regeringens främsta verktyg och det går inte att underskatta regelverkets normativa inverkan på vårt kollektiva beteende. Frågan är dock om det är möjligt att bedriva smittsäker publik verksamhet?

Under mina möten med branschens företrädare slås jag av hur man har använt den inställda våren och sommaren. Trots uteblivna intäkter har man omorganiserat sitt arbete för att visa att smittsäker publik verksamhet är möjlig. Jag har besökt arenor, konserthus, teatrar och biografer som visar markeringar på stolar och sektioner. Överallt finns handsprit och skyltning om avstånd. Därtill har det har tagits fram digitala smittsäkerhetsstrategier som inbegriper allt i från temperaturmätning till digitala entréer. Det är sammantaget ett imponerade arbete. Evenemangsbranschen, kulturen och idrotten har i omgångar vänt sig till både Kulturdepartementet och Folkhälsomyndigheten för att få vägledning. De tycks stå ödmjuka inför ytterligare krav och har full insikt om att straffsanktioner kommer att kvarstå för den arrangörer som inte tar regelverk och vägledning på allvar.

Vårt bud ligger. Vi kräver 1,5 miljarder till kulturen och 1 miljard till idrotten.

Mot bakgrund av detta presenterar regeringen idag lättnader i förbudsförordningen, som dock fortsatt kommer att gälla som huvudregel. Det ena förslaget handlar om serveringsställen som undantas från förordningen. Det innebär att Danny Saucedo kommer att kunna genomföra den tilltänka konserten för sittande matgäster på Piteå Havsbad. Det andra undantaget handlar om att göra undantag för arrangemang med sittande publik som lever upp till de krav som Folkhälsomyndigheten ställer.

Men detta kommer inte att räcka för en sektor som fortsatt står inför stora utmaningar. Det är kostsamt att bedriva en smittsäker publik verksamhet. Turnéer, idrottsevenemang, festivaler och konserter kommer även i höst att tvingas ställa in. Det är inte alla publika verksamheter som kommer att kunna leva upp till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Just därför måste ett ekonomiskt krispaket avse ett större belopp än det som kunde presenteras i våras.

Vårt bud ligger. Vi kräver 1,5 miljarder till kulturen och 1 miljard till idrotten. Nu är det dags för Liberalerna och Centerpartiet att inse allvaret. Höj ert krisstöd till kulturen och idrotten.

 

Lawen Redar 
Kulturpolitisk talesperson (S)