Vesna Prekopic

Det finns inte en enda vetenskaplig artikel som talar för tidiga betyg. Det borde få alliansen att skämmas när de fortsätter att kräva betyg för tioåringar.

I dag presenterar en forskningsgrupp från Vetenskapsrådet en stor studie om tidiga betyg i skolan. Inte en dag för tidigt kan man tycka, med tanke på den senaste tidens hätska debatt om det är bra eller inte att börja betygsätta tioåringar.

Regeringen och Vänsterpartiet är starkt emot att införa betyg från årskurs 4, särskilt som betygen i årskurs sex som infördes 2012 inte är utvärderade än. Men alliansen och Sverigedemokraterna drev i december igenom förslaget om tidiga betyg i utbildningsutskottet. Detta skedde trots massiv kritik från lärar- och skolledarfack, Skolinspektionen och Skolverket. Föga oväntat vill de se en utvärdering av betygen i årskurs sex innan något annars görs.

Men alliansen väljer att fortsätta hålla för både öron och ögon inför den kritik som framförts under hösten och som nu kraftigt styrks av forskningsrapporten från Vetenskapsrådet. Vare sig det är av arrogans inför vetenskapen eller ideologiskt tunnelseende är det mycket allvarligt att de borgerliga politikerna fortsatt vägrar lyssna på vad experter säger om tidiga betyg.

För det är inte en lekmannaartikel eller en opinionsbildande text som har publicerats. Det är en rapport som bygger på 6 000 vetenskapliga sammanfattningar, 500 artiklar och 40 avhandlingar. En rapport som tydligt visar att det saknas forskningsstöd för att tidiga betyg generellt ger bättre studieresultat.

Forskningsledaren, Christian Lundahl, säger att hans forskargrupp inte hittat en enda vetenskapligt publicerad artikel som talar för en tidig betygssättning. Inte en enda.

I stället visar det sig att yngre elever, lågpresterande och pojkar påverkas negativt i sin utveckling jämfört med äldre elever, högpresterande och flickor. Forskningen är med andra ord tydlig om att tidiga betyg stjälper, snarare än hjälper. Trots det fortsätter alliansen med en dåres envishet att hävda att tidiga betyg är bra.

Samma dag som forskningsrapporten offentliggjordes debatterades de tidiga betygen i P1. Häpnadsväckande nog bemötte Christer Nylander från Folkpartiet forskningsresultaten med total dövhet och argumentet att kritikerna även var emot betyg från årskurs sex. Ja, och då lyssnade man inte heller.

Om alliansen på allvar vill göra något gott för svensk skola, kan de börja med att inte avfärda den forskning som nu ligger på bordet. Att göra det är både oprofessionellt och genant.