De värsta konsekvenserna av klimatförändringarna är torka. Bristen på vatten ligger bakom flera av vår tids värsta konflikter.

Vatten, vatten överallt men inte en droppe att dricka, skrev Samuel Taylor Coleridge i ”The rime of the ancient mariner”. Globala väderfenomen som orkaner, häftiga regn och översvämningar må vara mer uppmärksammade i den svenska nyhetsbevakningen, men faktum är att de värsta konsekvenserna av vår tids galopperande klimatförändringar är torka.

I en intressant analys i Newsweek beskriver James Fergusson sju förödande konflikter som beror på vattenbrist. Förutom kriget i Syrien som startade när arga unga män i Daraa protesterade mot det korrumperade lokalstyret som bland annat lagrade och undanhöll vatten för eget bruk, nämner han den lågintensiva konflikten mellan Indien och Pakistan, konflikten mellan Israel och Palestina, Natos närvaro i Afghanistan – där bråk om ett dammprojekt i Helmand har dragit ut på striderna – och sist men inte minst kinesernas stora satsning på att dämma upp Yangtzefloden i den mycket kritiserade De tre ravinernas damm.

Fergusson hävdar att Islamiska statens blodiga framgångar i många lokalsamhällen beror på deras löften om rent dricksvatten till alla som delar deras tro på ett islamiskt tusenårsrike.

Men även i väst börjar den förstärkta växthuseffekten att märkas. De senaste årens torka håller till exempel långsamt på att kväva Kalifornien – ökendelstaten som efter andra världskriget lanserades som sinnebilden för den amerikanska livsstilen. Men förutsättningen för den soliga utopi som beskrev i 60-talslåten ”California Dreamin” var världens då mest avancerade system för konstbevattning.

Nu har minskad nederbörd och höjd medeltemperatur bidragit till det allt tuffare klimatet. Guvernören Jerry Brown har tvingats till allt hårdare vattenransonering. I storstäderna byter husägarna successivt ut trädgårdarnas blommande bougainvillea och citrusträd mot suckulenter. I likhet med spanjorer, italienare, sydafrikaner och israeler får delstatens invånare lära sig att leva utan maffiga, törstiga gräsmattor.

Värst är det för bönderna. På fälten dör mandelträd som planterats för en mansålder sedan. I Orange County finns snart inga apelsiner kvar. Forskarna menar att nuvarande torkperiod som inleddes 2011 är den värsta på 1 200 år. Snötäcket på Sierra Nevada drar sig stadigt tillbaka och lämnar skidåkare bokstavligt talat på bar backe.

I vattenbranschen talar man ofta om en miljard människor saknar tillgång till säkert vatten. Enligt FN-statistik från 2010 kan det röra sig om så många som 4 miljarder. I det senaste numret av National Geographic beskrivs de negativa konsekvenserna av vattenbristen för världens samlade matproduktion: vetefälten i Ryssland, fisket i Mekongfloden och risodlingen i Indien. För så illa verkar det, att efter långvarig törst följer… hunger.