Mats Ekenger, Saga Tullgren och Jaime Gomez, Feministiskt initiativ

debatt Mänskliga rättigheter är universella och okränkbara och går inte att begränsa på grund av nationella problem. Vi uppmanar alla inblandade parter i Hongkong att hitta en politisk lösning som tar itu med det koloniala arv som idag speglas i denna konflikt, skriver representanter för Feministiskt initiativ.

Konfrontationen i Hong Kong mellan demonstranter och polis blir alltmer våldsam.

Protesterna började när den föreslagna utlämningslagen presenterades i slutet av februari 2019. Denna lag skulle tillåta utlämning av personer till Taiwan, Macao eller Kina, vilket orsakade oro bland lokalbefolkningen. Manifestationer fortsatte till den 15 juni då Hongkongs chefsminister Carrie Lam tillkännagav upphävandet av utlämningsförslaget.

När Storbritannien lämnade Hongkong ersattes en traditionell kolonialmakt av en annan typ av hegemonisk makt i en ny tid. Utvecklingen i Kina mot statskapitalism är ett nytt hot mot ett oberoende Hongkong.

Mänskliga rättigheter är universella och okränkbara och går inte att begränsa på grund av nationella problem. Övergrepp kan aldrig försvaras med hänvisning till social oro och demonstrationer. Om den polisiära maktens ordningsuppgifter övertas av militär med ett godtyckligt användande av våld sätts demokratin ur spel och militären ställs mot folket. Denna typ av  terror styrs av patriarkatet och det finns en tydlig gemensam nämnare, män i uniform.

Många konflikter som vi ser runt om i världen idag har sin bakgrund i kolonialismen men förvärras genom korruption, institutionellt svaga regeringar och utländsk ekonomisk inblandning.

Huvudfrågorna i Feministisk Initiativs utrikespolitik kretsar kring de ekonomisk-politiska sambanden som finns mellan våld och makt. Det är en  utrikespolitik som samverkar med freds- och säkerhetspolitik. Vi gör en analys baserad på geopolitik och på den industrialiserade världens koloniala arv och förespråkar en oavbruten och kompromisslös internationell solidaritet.

En kolonial situation är aldrig en bra grund för samlevnad. Tidigare konflikter och övergrepp smittar av sig på dagens situation i Hongkong. Det finns en allmän misstro mot Kina och en växande rädsla för att bli berövad de fri- och rättigheter som utlovades vid överlämningen från Storbritannien 1997. Det politiska och ekonomiska självstyret och principen om “ett land, två system” är satt under hård press i takt med Kinas inblandning i utvecklingen i Hongkong och en alltmer imperialistisk kinesisk utrikespolitik.

Många konflikter som vi ser runt om i världen idag har sin bakgrund i kolonialismen men förvärras genom korruption, institutionellt svaga regeringar och utländsk ekonomisk inblandning. Detta faktum tillsammans med, i det här fallet, de allvarliga och fortsatta kränkningarna av de mänskliga rättigheterna av från Kina gör att oro som känns av stora delar av Hongkongs befolkning är förståelig.  I söndagens lokalval var valdeltagandet över 70 % och de prodemokratiska krafterna vann stort. Hongkongs pekingtrogna ledare Carrie Lam lovar att “ödmjukt lyssna” till väljarnas dom.

Feministiskt initiativ stödjer den uppmaning som Amnesty International upprepade gånger har gjort till myndigheterna i Hongkong om att de ska garantera och respektera rätten att protestera och där de kräver ett omedelbart stopp av övervåld som polisen och militär utövar mot demonstranter. Vi uppmanar alla inblandade parter att hitta en politisk lösning som tar itu med det koloniala arv som idag speglas i denna konflikt.

Jaime Gomez, Utrikespolitisk talesperson för Feministiskt initiativ
Saga Tullgren, ledamot i utrikesutskottet för Feministiskt initiativ
Mats Ekenger, ledamot i utrikesutskottet för Feministiskt initiativ