Socialdemokraterna måste se vilken viktig roll de kan spela som motkraft till extremhögern och ett slutet Fästning Europa. Det skriver Christina Höj-Larsen, flyktingpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Arbetarrörelsen har alltid kämpat för att ge rättigheter åt de rättslösa. Men i en aktuell debatt har Socialdemokraterna hamnat på fel sida. Det handlar om förslaget att skapa lagliga vägar in i Europa för dem som söker skydd undan krig och förföljelser genom att låta ambassader och  beskickningar utfärda asylvisum.

I söndagens partiledaredebatt i SVT:s Agenda menade Stefan Löfven (S) att det inte vore rätt att  utfärda asylvisum. Men det som händer just nu vid EU:s yttre gränser är allt annat än rätt.

Sverige har genom att underteckna internationella konventioner förbundit sig att respektera rätten att söka asyl. För Vänsterpartiet är det självklart att asylrätten aldrig kan bortprioriteras.

Flyktingkatastrofen på Lampedusa visar tydligt att det är vid EU:s yttre gränser som ödet för många asylsökande avgörs. Det finns mycket få lagliga vägar in i EU för skyddsbehövande.

För de som inte har turen att tas ut som kvotflyktingar i flyktingläger återstår att försöka ta sig in i EU via flyktingsmugglare eller på egen hand. Det är en farofylld resa som alltför ofta slutar med tragedier likt den utanför Lampedusa.

Blodbadet i Syrien har även blixtbelyst EU:s flyktingpolitik. För samtidigt som EU-kommissionär Cecilia Malmström understryker att skyddsbehövande måste få tillgång till asylsystemet i EU:s medlemsländer har antalet gränspoliser som bevakar gränsen mellan  Grekland och Turkiet under det gångna året ökats med 1 800.

Följden är att antalet migranter som lyckas korsa gränsen minskat med 90 procent. Hur ska skyddsbehövande från till exempel Syrien kunna söka och få asyl i EU på laglig väg när gränsbevakningen ständigt ökas och det inte finns lagliga vägar in i Europa?

Människorättsorganisationer bedömer att 43 miljoner människor just nu befinner sig på flykt runt om i världen. Av dem tar sig endast 0,5 procent till Europa.

De verkligt stora flyktingmottagande länderna i världen är fattiga länder som Sudan, Pakistan, Kenya och Iran. I ett europeiskt perspektiv har Sverige tagit ett stort ansvar för att ge skydd åt dem som behöver det.

Samtidigt finns väldigt mycket kvar att göra innan asylrätten till fullo respekteras, såväl i svensk lagstiftning som i EU. Och just nu är den enskilt viktigaste punkten på dagordningen att skapa lagliga vägar in i Europa så att skyddsbehövande inte ska behöva riskera livet för att få sin asylrätt prövad.

I spåren av ökade klassklyftor ställs grupper mot varandra och rasismen växer. Den ekonomiska krisen förstärker detta. I flera europeiska länder marscherar fascister återigen och i Sverige får SD:s rasistiska verklighetsbeskrivning allt mera fotfäste – inte minst genom normalisering i media och glidningar inom etablerade partier.

Det ställer höga krav på arbetarrörelsen.

Vi behövs mer än någonsin i kampen för mänskliga rättigheter och i arbetet för ett EU som respekterar asylrätten genom att skapa lagliga vägar in i Europa. Det kan ske genom asylvisum eller genom upphävande av visumkrav från länder som drabbats av konflikt, krig eller vars regimer utsätter befolkningen för tortyr eller förföljelse. 

Vänsterpartiet fortsätter kämpa för asylrätt, solidaritet och antirasism.

Vi förväntar oss att Socialdemokraterna ser vilken viktig roll de kan spela som motkraft till extremhögern och ett slutet Fästning Europa.

I arbetet för ett EU som sätter mänskliga rättigheter högst på dagordningen behövs socialdemokratin. Vi saknar er röst för dessa rättslösa.

Christina Höj Larsen, riksdagsledamot och flyktingpolitisk talesperson (V)