Socialistiska läkare har startat ett upprop. I ett öppet brev till Stefan Löfven ber de Socialdemokraterna att stämma in i deras krav på nej till vinster i samt nedmonteringen av välfärden. 

Vår del av välfärden fungerar allt sämre. Vi skriver till dig för att försäkra oss om att Socialdemokraterna kommer att göra de satsningar som krävs om ni vinner valet 2014. Att Socialdemokraterna har en ansvarsfull budgetpolitik har vi lärt oss i de senaste valrörelserna. Vi hoppas att ni börjar definiera detta begrepp annorlunda än de borgerliga partierna. Som läkare är det omöjligt att beskriva de senaste årens nedskärningar inom vården som ansvarsfulla.

Det är vi som bär det medicinska ansvaret inom vården. Patientsäkerhetslagen föreskriver att vi ska utföra vårt arbete ”i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet”. Dagens vårdpolitik tvingar oss att bryta mot denna lag. Vi tvingas till “extrautskrivningar”, det vill säga till att hitta patienter som kan skickas hem trots att de bedömts behöva sjukhusvård, eller att lägga patienter på avdelningar utan ändamålsenlig övervakning. Den 21 september tar folkkampanjen ställning för en verkligt ansvarsfull budgetpolitik. Vill du vara med oss då?

I det pressade ekonomiska läge som råder är striden hård mellan olika vårdinrättningar om vem som skall betala den enskilde patientens undersökningar och läkemedel. En strid som riskerar att leda till att tid till diagnos och behandling förlängs. Att ta denna strid kan möjligen gynna den enskilda klinikens budget, men orsakar onödiga kostnader och mänskligt lidande för samhället som helhet.

Hållbarhet är ett ledord som ofta används av ditt parti. I dagspressen diskuteras ofta det akuta krisläget. Lika oroande är emellertid de problem som nu skapas för morgondagens vård. Universitetssjukhus måste ha marginaler i sin bemanning för att tid ska finnas till handledning av blivande läkare. Hur bristfälligt detta sköts visar det strejkvarsel läkarstudenternas kår i Skåne tvingades till för att peka på att tillräckligt med personal och vårdplatser måste finnas för att utbildning ska kunna bedrivas. Den 21 september kräver vi mer resurser för en hållbar utveckling av välfärden. Kommer Socialdemokraterna att stämma in i våra krav?

Som socialistiska läkare ser vi allvarligt på den nedmontering som sker även av övriga delar av välfärden. Ett fungerande socialt skyddsnät samt en god och jämlik utbildning är faktorer som starkt påverkar folkhälsan. Därför gläds vi åt att brukare, personal och anhöriga från samtliga välfärdssektorer nu enas i en manifestation ett år före valet.

Ditt parti var en gång med och byggde upp den välfärd som gjorde Sverige till ett världsledande exempel inom folkhälsa och jämlikhet. De senaste decennierna har ni deltagit i raserandet av densamma genom nedskärningar och privatiseringar. Alla förutsättningar finns för att komma till rätta med problemen: ett enormt folkligt stöd för satsningar på den offentliga välfärden, ett BNP som är större än någonsin, och kompetent personal inom samtliga välfärdssektorer. Genom att lägga om er välfärdspolitik kan Socialdemokraterna åtgärda det demokratiunderskott Sverige lider av i och med att varken S, MP eller allianspartierna tycks bry sig om folkmajoritetens åsikt i välfärdsfrågan.

Vi välkomnar nu dig, ditt parti, och alla andra att sluta upp bakom kraven som “Folkkampanjen för gemensam välfärd” kommer att resa den 21 september:

  • Nej till vinst i välfärden!
  • Stoppa nedskärningarna!
  • Försvara och utveckla den gemensamma välfärden!

Vänliga hälsningar,

Styrelsen i Socialistiska Läkare
Sten Axelson Fisk (ordförande)
Lovisa Kasström (ordförande)
Jonathan Pontén
Meis Omran
Birgitta Söderfeldt
Erik Törner
Sven Ternov