Vill du företrädas av politiker och partier vars partigrupp hurrar när ett betänkande om kvinnors rättigheter faller?

Är valet till Europaparlamentet 25 maj viktigt? En snabb blick på vår samtid räcker. EU grundades som ett svar på nazismens illdåd. I vårens val kan partier med rötter i bruna ideologier förstärka sin närvaro i vår kontinents gemensamma parlament.

Margot Wallström har sammanfattat Europas resa i formuleringen ”hjältemod på slagfältet har ersatts av tålamod vid förhandlingsbordet”. Vilka politiker som sitter vid bordet och förhandlar påverkar såväl storpolitik i Ukraina som vardag i Sverige.

Vår mat får numera nya egenskaper av små nanopartiklar, vars hälsoeffekter är högst oklara. I förra veckan beslutade parlamentet att livsmedel med nanopartiklar ska märkas. Två svenska ledamöter från S och MP var nyckelaktörer, medan Moderaternas EPP-grupp röstade emot.

De krav som ställs på en Europaparlamentariker är mycket höga. Du ska sätta dig in i detaljfrågor (nanopartiklar!) i vilka parlamentet har beslutsrätt. Därefter ska sakfrågan lotsas i hamn genom långsiktigt arbete i ett komplicerat politiskt system som ligger bortom den gängse trygghetszonen vad gäller språk, nation och partitillhörighet.

Men EU-politik handlar även om trögflytande, långsamma förskjutningar där det till sist står klart att en situation har blivit oacceptabel.

Ett exempel är EU:s sociala dimension som präglas av en obalans mellan skyddet för grundläggande fackliga fri- och rättigheter – inklusive kollektivavtalens ställning – och den fria rörligheten. Den alarmerande förskjutningen framhålls i rapporten ”För ett socialt Europa”. Förklaringen är, grovt förenklad, tvådelad.

EU har varit utmärkt på att riva hinder och skapa gemensamma marknader (”negativ integration”). Dessvärre har EU varit sämre på att införa gemensamma regler som skapar en social union via politiska beslut (”positiv integration”).

Addera åren i finanskrisens spår med destruktiv krispolitik som har haft negativ inverkan på socialt skydd och fackliga rättigheter i en rad EU-länder.

I rapporten, beställd av S och LO, får arbetarrörelsen råd om hur den bör agera i olika europeiska scenarier för att EU ska införa det önskvärda sociala protokoll som Europafacket föreslog 2008. Att avvakta en full fördragsändring, vilket Reinfeldt brukar skylla på, är inte den enda vägen. En idé är att sätta press på kandidaterna till posten som EU-kommissionens ordförande i samband med valrörelsens utfrågningar och TV-debatter.

Som väljare kan du sätta ett kryss för en kandidat i EU-valet som du tror kan kombinera kompetens med byggandet av åsiktsallianser, till exempel för en starkare social dimension. Behovet av en ny majoritet i Europaparlamentet exemplifierades när EPP-gruppen helt nyligen lyckades rösta ned en jämställdhetsrapport, vilket följdes av jubel i kammaren.

Vill du företrädas av politiker och partier som tycker att idén om ett socialt protokoll är naiv och vars partigrupp hurrar när ett betänkande om kvinnors rättigheter faller? Valet är ditt 25 maj.