Linus Glanzelius. Foto: Daniel Nestor

DEBATT Moderaten Tomas Tobé vill bli invald till Europaparlamentet för att göra Sverige tryggare och Kristdemokraternas Sara Skyttedal vill göra EU “lagom” igen. Jag undrar om Sara Skyttedal tycker att över 1 000 miljarder i skatteflykt i Europa är tillräckligt lagom för henne?

Det är nästan lika mycket som hela den svenska statsbudgeten. Och vad Tomas Tobé vill göra åt de allra rikaste kriminalitet? Det är lätt för högern att vara emot kriminella stöldligor, det är alla. Men när det är moderaternas väljarkår som blir påkomna med att fuska med skatten eller med att tvätta pengar så verkar annars Tobé och Moderaterna väldigt ointresserade.

Världen är orolig och klyftorna ökar. Även om det inte finns statistik för förmögenhet i Sverige och knappt i Europa vet vi att klyftorna ökar. Rejält. I Sverige har de allra flesta fått det bättre ekonomiskt, men en liten klick har blivit snuskigt rika. Runt om i EU upplever många att de inte är med på vinnartåget, utan snarare lämnas kvar på perrongen.

Samtidigt som allt för många lämnas efter ser vi också hur några av de allra rikaste försöker fuska. Det har rapporterats om banker som tvättar pengar och stora bolag som fuskat med skatten. Arméer av skattejurister och revisorer arbetar för att hitta och utnyttja hål i lagstiftningen. På detta sätt urholkas finansieringen av vår gemensamma välfärd och våra trygghetssystem. Men ingen ur högern ropar efter fängelsestraff när de rikaste fuskar.

Högerns politik göder extremismen och spär på polariseringen i vårt samhälle. Det är allt annat än lagom.

Det är ur de ökade klyftornas desperation som högerextremismen och de konservativa krafterna får sin näring. Högerpolitikern Orbán i Ungern, Trump i USA och Brexit i Storbritannien är också resultat av en politik där ojämlikheten blivit för stor och tryggheten för liten.

Det behövs politiker som tar fighten mot högerextremism och för jämlikhet, inte kommer med tomma ord om ett Europa som är lagom eller att de vill stoppa kriminella räkor. Högerns politik göder extremismen och spär på polariseringen i vårt samhälle. Det är allt annat än lagom.

Jag vill till EU för att både stå upp mot de högerextrema krafterna – och driva en politik som skapar jämlikhet. Med inspiration från en nyligen presenterad rapport författad av nationalekonomer från SEK kommer jag driva fyra frågor för ökad jämlikhet i EU:

  1. Stäng ner skatteparadisen med alla möjliga medel. Om det krävs ska ekonomiska och politiska sanktioner användas mot stater som inte samarbetar.
  2. Inför en europeisk insatsstyrka mot gränsöverskridande skattefusk och penningtvätt.
  3. Stärk kraven på bankernas externa och interna tillsyn. Den tillsynen bör bankerna själva stå för.
  4. Inför ett europeiskt förmögenhetsregister. Idag vet vi knappt hur stor ojämlikheten har blivit. Vi måste kunna samla information om den skeva fördelningen i vår ekonomi för att kunna motverka den.

Gör EU lagom för all del, men i så fall även för de allra rikaste.

Linus Glanzelius, kandidat till Europaparlamentet för Socialdemokraterna